Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

Sastavljanje financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2017. godinu

Seminari

Datum Mjesto Adresa
12.02.2018. OSIJEK HOTEL Osijek, Šamačka 4
13.02.2018. ZAGREB HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2
14.02.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII DIVIZIJE 46
15.02.2018. PULA HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Carrarina 5
16.02.2018. ČAKOVEC UDRUGA RFD Čakovec, I. Mažuranića 2/II
19.02.2018. SPLIT HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
21.02.2018. ZADAR HOTEL KOLOVARE, B.Peričića 14
22.02.2018. DUBROVNIK HOTEL LERO, Ulica Iva Vojnovića 14
22.02.2018. VARAŽDIN HOTEL TURIST, Aleja kralja Zvonimira 1

početak u svim gradovima u 9,30 sati

Program seminara:
- SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017. GODINU
o Zakonodavni okvir
o Obveznici predaje GFI-a za 2017. godinu
o Rokovi predaje GFI-a za 2017. godinu
o Priznavanje i mjerenje pozicija financijskih izvještaja

• dugotrajna imovina (materijalna, nematerijalna, biološka imovina i financijska imovina)
• potraživanja (priznavanje, vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja)
• kratkotrajna imovina (zalihe robe, gotovih proizvoda, proizvodnja u toku)
• dugoročne obveze
• kratkoročne obveze
• kapital
• rezerve
• prihodi (redovni, ostali, financijski)
• rashodi (materijalni troškovi, amortizacija, troškovi plaća, financijski rashodi)
o Usvajanje financijskih izvještaja, raspodjela rezultata
o Računovodstvene politike, procjene i ispravci pogrešaka

- SASTAVLJANJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2017. GODINU
o Zakonodavni okvir primjenjiv za prijavu poreza na dobit
o Polazna osnovica pri utvrđivanju poreza na dobit (računovodstveno/novčano načelo)
o Stavke uvećanja i umanjenja porezne osnovice koje su zajedničke za obje metode oporezivanja
• Stavke uvećanja polazne osnovice poreza na dobit
• Stavke umanjenja polazne osnovice poreza na dobit
• Državne potpore, porezne olakšice i poticaji
• Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2018. g.
• Pravo na prijenos poreznog gubitka
o Novčano načelo – PD NN
• Usklađivanje početnog stanja zbog promjene metode oporezivanja
• Stavke uvećanja i umanjenja osnovice specifične za novčano načelo
o Utvrđivanje obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti

- IZDVOJENE AKTUALNOSTI I PLANIRANJE POREZA NA DOBIT ZA 2018. G.
o PD-IPO - izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama – izmjene primjenjive kod podnošenja prijave za 2017. godinu
o Postupci s isplatama predujmova dobiti
o Osobni automobili i njihov porezni status od 1. siječnja 2018. godine.
o Paušalno oporezivanje porezom na dobit

- GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK ZA 2017. GODINU
o Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2017. godinu
o Kada Porezna uprava ne provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
o Iskazivanje podataka u DOH obrascu za 2017. godinu
o Obrtnici i samostalne djelatnosti u sustavu poreza na dohodak
• Obrazac P-PPPI – pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti
• Obrazac DI – Popis dugotrajne imovine
o Utvrđivanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
o Postupak utvrđivanja doprinosa za drugu djelatnost

- OSTALE AKTUALNOSTI OD 01. SIJEČNJA 2018. GODINE
o Izdavanje, promjene podataka i dostava porezne kartice elektroničkim putem
o Podjela osobnog odbitka u slučaju istovremenog rada kod više poslodavaca
o Uvjeti za umanjenje doprinosa na minimalnu plaću
o Novosti u isplati neoporezivih primitaka

- PITANJA I ODGOVORI

Predavači: savjetnici urednici časopisa Računovodstvo i financije
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 650,00 kn, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 550,00 kn (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZ RIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288
Informacije: 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA – STUDIJE SLUČAJEVA

Radionice

Zagreb, 22. veljače 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,00 sati

OSNIVANJE I DJELOVANJE REVIZIJSKIH ODBORA PREMA NOVOM ZAKONU O REVIZIJI – Implikacije na praksu interne i eksterne revizije

Radionice

Zagreb, 26. veljače 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U RH I OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

Radionice


Zagreb, 05. ožujka 2018.


Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati

Zapošljavanje, prestanak radnog odnosa i isplata novčanih prava radnika

Radionice

Zagreb, 7. ožujka 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

ČLANOVI DRUŠTVA, ČLANOVI UPRAVE , PROKURISTI I LIKVIDATORI – PRAVA I ODGOVORNOSTI, OBVEZA DOPRINOSA I OPOREZIVANJE PRIMITAKA

Edukacije

Zagreb, 8. ožujka 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

HOTELI I RESTORANI U PRAVNOM I POREZNOM SUSTAVU

Radionice

Zagreb, 9. ožujka 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi NOVO!
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE NOVO!
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020.
Cijena: 150,00
 i  »
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020. NOVO!
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame