Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

Sastavljanje financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2017. godinu

Seminari

Datum Mjesto Adresa
12.02.2018. OSIJEK HOTEL Osijek, Šamačka 4
13.02.2018. ZAGREB HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2
14.02.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII DIVIZIJE 46
15.02.2018. PULA HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Carrarina 5
16.02.2018. ČAKOVEC UDRUGA RFD Čakovec, I. Mažuranića 2/II
19.02.2018. SPLIT HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
21.02.2018. ZADAR HOTEL KOLOVARE, B.Peričića 14
22.02.2018. DUBROVNIK HOTEL LERO, Ulica Iva Vojnovića 14

22.02.2018. VARAŽDIN HOTEL TURIST, Aleja kralja Zvonimira 1


početak u svim gradovima u 9,30 sati

Program seminara:

- SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017. GODINU

o Zakonodavni okvir

o Obveznici predaje GFI-a za 2017. godinu

o Rokovi predaje GFI-a za 2017. godinu

o Priznavanje i mjerenje pozicija financijskih izvještaja

• dugotrajna imovina (materijalna, nematerijalna, biološka imovina i financijska imovina)

• potraživanja (priznavanje, vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja)

• kratkotrajna imovina (zalihe robe, gotovih proizvoda, proizvodnja u toku)

• dugoročne obveze

• kratkoročne obveze

• kapital

• rezerve

• prihodi (redovni, ostali, financijski)

• rashodi (materijalni troškovi, amortizacija, troškovi plaća, financijski rashodi)
o Usvajanje financijskih izvještaja, raspodjela rezultata

o Računovodstvene politike, procjene i ispravci pogrešaka- SASTAVLJANJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2017. GODINU

o Zakonodavni okvir primjenjiv za prijavu poreza na dobit

o Polazna osnovica pri utvrđivanju poreza na dobit (računovodstveno/novčano načelo)

o Stavke uvećanja i umanjenja porezne osnovice koje su zajedničke za obje metode oporezivanja

• Stavke uvećanja polazne osnovice poreza na dobit

• Stavke umanjenja polazne osnovice poreza na dobit

• Državne potpore, porezne olakšice i poticaji

• Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2018. g.

• Pravo na prijenos poreznog gubitka
o Novčano načelo – PD NN

• Usklađivanje početnog stanja zbog promjene metode oporezivanja

• Stavke uvećanja i umanjenja osnovice specifične za novčano načelo
o Utvrđivanje obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti- IZDVOJENE AKTUALNOSTI I PLANIRANJE POREZA NA DOBIT ZA 2018. G.

o PD-IPO - izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama – izmjene primjenjive kod podnošenja prijave za 2017. godinu

o Postupci s isplatama predujmova dobiti

o Osobni automobili i njihov porezni status od 1. siječnja 2018. godine.

o Paušalno oporezivanje porezom na dobit- GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK ZA 2017. GODINU

o Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2017. godinu

o Kada Porezna uprava ne provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

o Iskazivanje podataka u DOH obrascu za 2017. godinu

o Obrtnici i samostalne djelatnosti u sustavu poreza na dohodak

• Obrazac P-PPPI – pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti

• Obrazac DI – Popis dugotrajne imovine
o Utvrđivanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

o Postupak utvrđivanja doprinosa za drugu djelatnost- OSTALE AKTUALNOSTI OD 01. SIJEČNJA 2018. GODINE

o Izdavanje, promjene podataka i dostava porezne kartice elektroničkim putem

o Podjela osobnog odbitka u slučaju istovremenog rada kod više poslodavaca

o Uvjeti za umanjenje doprinosa na minimalnu plaću

o Novosti u isplati neoporezivih primitaka- PITANJA I ODGOVORIPredavači: savjetnici urednici časopisa Računovodstvo i financije

Literatura: prezentacije predavača

Naknada: 650,00 kn, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 550,00 kn (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)

Uplate: HZ RIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288

Informacije: 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

21. Savjetovanja INTERNA REVIZIJA I KONTROLA

Radionice

21. savjetovanja
INTERNA REVIZIJA I KONTROLA


Primošten, Hotel Zora, 27. - 29. rujna 2018.

RAČUNOVODSTVENI KUTAK

Edukacije

Zagreb, 11. rujna 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do cca 15,00 sati
pauza 11,30 - 12,00 sati

21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Simpoziji

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio           15. - 20. listopada 2018.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio    05. - 10. studenoga 2018. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                  07. - 08. prosinca 2018.

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame