Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

Zapošljavanje, prestanak radnog odnosa i isplata novčanih prava radnika

Radionice

Zagreb, 7. ožujka 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

Program:
1.   Zasnivanje radnog odnosa i vrste ugovora o radu
−    ugovor o radu i ugovor o djelu – sličnosti i razlike; za koje se poslove može  sklopiti ugovor o djelu
−    vrste ugovora o radu
−    obvezni sadržaj ugovora ili potvrde o sklopljenom ugovoru o radu
−    prijava radnika nadležnim tijelima socijalnog osiguranja; prijava promjene
−    ugovor o radu na puno i nepuno radno vrijeme
−    dopunski rad – tko može raditi u dopunskom radu
−    vođenje matičnih knjiga radnika
−    posebne vrste ugovora o radu (za stalne sezonske poslove, na izdvojenom mjestu rada, kod upućivanja radnika u inozemstvo)
−    posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu
−    liječnički pregled kod zasnivanja radnog odnosa – kada je obvezan
−    podaci koji se kod sklapanja ugovora ne smiju tražiti

2.   Prestanak radnog odnosa, postupci otkazivanja i prava radnika

−    načini prestanka ugovora o radu
−    radnik stariji od 65 godina – pod kojim uvjetima može nastaviti raditi
−    vrste redovitog otkaza
−    rješavanje kolektivnih viškova radnika
−    otkaz zaštićenim skupinama radnika
−    razlozi za izvanredni otkaz
−    primjer iz sudske prakse – što se smatra opravdanim razlogom za izvanredni otkaz
−    postupak kod otkazivanja ugovora o radu
−    uloga radničkog vijeća u postupku otkazivanja
−    neopravdani razlozi za otkaz
−    otkazni rokovi; razdoblja u kojima ne teče otkazni rok
−    računanje trajanja otkaznog rok

3.  Pravo radnika na plaću i druge primitke; obveze poslodavca
-    određivanje visine plaće/naknade plaće
-    kolektivni ugovori s proširenim djelovanjem (od 1. 1. 2018. samo graditeljstvo)
-    minimalna plaća od 1. siječnja 2018.; što se uključuje u minimalnu plaću
-    plaća člana uprave
-    povezanost evidencija o radnom vremenu i plaće/naknade plaće
-    rok za isplatu plaće i naknade plaće
-    isprave o plaći, naknadi plaće i o otpremnini
-    obveze poslodavca koji kasni s isplatom plaće
-    isplata minimalnih plaća radnicima od strane Agencije
-    oslobođenja od obveze plaćanja dijela doprinosa za određene radnike
-    ostali primici – naknada za neiskorišteni godišnji odmor, otpremnina, naknade troškova, nagrade, potpore

Predavači: mr. Darko Terek, odvjetnik; Tajana Zlabnik, odvjetnica; dr. sc. Marija Zuber, urednica-savjetnica HZRIF
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 700,00 kuna, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 600,00 kuna (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, ili gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

21. Savjetovanja INTERNA REVIZIJA I KONTROLA

Radionice

21. savjetovanja
INTERNA REVIZIJA I KONTROLA


Primošten, Hotel Zora, 27. - 29. rujna 2018.

RAČUNOVODSTVENI KUTAK

Edukacije

Zagreb, 11. rujna 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do cca 15,00 sati
pauza 11,30 - 12,00 sati

21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Simpoziji

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio           15. - 20. listopada 2018.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio    05. - 10. studenoga 2018. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                  07. - 08. prosinca 2018.

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame