Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

54. simpozij HZRIF: RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I POREZI USUSRET DIGITALIZACIJI I EUROZONI

Simpoziji

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
u suradnji s
Hrvatskom revizorskom komorom

organizira  54. simpozij6. - 8. lipnja 2019. godine, HOTEL “AURORA”, MALI LOŠINJ


BODOVI ZA REVIZORE

6. lipnja 2019. (četvrtak)10,00 sati - Otvaranje simpozija: 10,05 sati - PLENARNI DIO: RAČUNOVODSTVO, DIGITALIZACIJA I EUROZONA
Moderator: prof. dr. sc. Lajoš Žager, Ekonomski fakultet u Zagrebu

1.    Izazovi digitalizacije u financijama u praksi (Ivan Horvat, univ. spec. oec.)

2.    Izazovi financijskog izvještavanja ulaskom u eurozonu-iskustva Republike Slovenije (doc. dr. sc. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo)

3.    Utjecaj promjene računovodstvenih politika i procjena na rezultat poslovanja trgovačkog društva (Domagoj Bakran, mag. oec, HZ RIF)

4.    Uvođenje e-računa u poslovanje poduzetnika i proračunskih korisnika (Ivica Milčić, univ. spec. oec., HZ RIF)

 

11,30 - 12,00 sati - Stanka


PLENARNI DIO: AKTUALNOSTI  I DIGITALIZACIJA U REVIZIJI
Moderatorica: izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, Ekonomski fakultet u Zagrebu)

1.    EU reforma zakonske revizije - utjecaj na troškove, koncentraciju i konkurentnost (Zdenko Balen, dipl. oec., Branka Petričević, univ. spec. oec., Hrvatska revizorska komora)

2.    Digitalizacija u reviziji - stanje i tendencije (mr. sc. Dubravka Kopun, Kopun group)

3.    Utjecaj digitalizacije na internu reviziju (prof. dr. sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet u Zagrebu)
4.    Implementacija Uredbe o zaštiti osobnih podataka (Dunja Šarić, dipl. iur., HZ RIF)

 

14,00 sati - Izlet na otok Ilovik7. lipnja 2019. (petak)8,30 sati -  PLENARNI DIO: ULAZAK U EUROZONU I POTREBNE IZMJENE ZAKONSKE REGULATIVE

Moderator: prof. dr. sc. Ljubo Jurčić (Ekonomski fakultet u Zagrebu)

1.    Ulazak u eurozonu: ispunjavanje kriterija i gospodarska očekivanja (prof. dr. sc. Boris Vujčić, HNB)

2.    Izmjene zakonske regulative za potrebe tržišta kapitala u eurozoni (Andreja Hašček, dipl. oec. HANFA)

3.    Izmjene zakonske regulative i očekivani pravci razvoja supervizije u eurozoni (mr. sc. Sanja Petrinić Turković, HNB)10,30 -11,00 sati - Stanka


11,00 sati - PLENARNI DIO: FINANCIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Moderator: prof. dr. sc. Boris Cota (Ekonomski fakultet u Zagrebu)

1.    Proračunsko financiranje komunalne infrastrukture (Mladenka Karačić, dipl. oec., Sektor državnog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH)

2.    Reforma vodnog gospodarstva u RH - ekonomsko financijski aspekti (Ilija Lešić, dipl. oec., Komunalac d.o.o., Županja)

3.    Utjecaj Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom na razvoj komunalne infrastrukture (Mirka Jozić, mag. oec., Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša)20:00 Svečana večera (hotel Aurora)

8. lipnja 2019. (subota)


9,30 sati - PLENARNI DIO: DIGITALIZACIJA U POREZNOM I PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU
Moderator: prof. dr. sc. Branimir Marković (Ekonomski fakultet u Osijeku)

1.    Utjecaj izmjena propisa o porezu na dohodak i obveznim doprinosima na tržište rada u Republici Hrvatskoj (mr. sc.Marko Pavić, ministar rada i mirovinskog sustava, Dražen Opalić, struč. spec., pomoćnik ministra rada i mirovinskog sustava)

2.    Digitalizacija u sustavu proračuna - stanje i tendencije (mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka)

3.    Efekti digitalizacije u prijavi i naplati poreza (mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, zamjenica ravnatelja Porezne uprave)

4.    Utjecaj zakonskih izmjena stopa PDV-a na cijene roba i usluga te prihode poduzeća (Renata Kalčić, dipl. oec., pomoćnica ravnatelja Porezne uprave)
5.    Osnivanje d.o.o. na daljinu putem internetske stranice sudskog registra (izmjene ZTD-a) (mr. Darko Terek, Zagreb)NAPOMENA: HZRIF zadržava pravo izmjene programa


OBAVIJEST ZA REVIZORE:

Temeljem prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora 54. simpozij HZRIF-a: „RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I POREZI USUSRET DIGITALIZACIJI I EUROZONI” nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se ovlaštenim revizorima ukupno petnaest (15) bodova i to: pet (5) bodova iz područja revizije, pet(5) bodova iz područja računovodstva i pet(5) bodova iz ostalih područja. KOTIZACIJA:
Cijena po sudioniku: 1.500,00 kuna (1.200,00 uvećano za PDV)

Kotizacija uključuje: Zbornik radova, izlet, svečanu večeru.

Mogućnost plaćanja do 6 rata.Uplate: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Jakova Gotovca 1, Zagreb  

              IBAN: HR1423600001101241118

              OIB: 75508100288

PRIJAVA SMJEŠTAJA

Prijave za smještaj i prijevoz se zaprimaju u agenciji DUBROVNIK SUN d.o.o. Dubrovnik, putem on-line obrasca na sljedećem linku:

http://www.dubrovniksun.hr//prijave/rif/

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2020. – 2022., Izmjene pravilnika o porezu na dohodak - dnevnice, prehrana i cro-card, kolektivni ugovori, primjena e-računa i ostale aktualnosti u sustavu proračuna

Seminari

Datum

Mjesto

Adresa

16. rujna 2019.

OSIJEK

HOTEL OSIJEK, Šamačka 4

17. rujna 2019.

ZAGREB

HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2

18. rujna 2019.

ZADAR

HOTEL KOLOVARE, Bože Peričića 14

19. rujna 2019.

SPLIT

HOTEL ATRIUM, Ul. Domovinskog rata 49

20. rujna 2019.

ČAKOVEC

UDRUGA RFD MEĐIMURJE, I. Mažuranića 2/II


seminar za JLP(R)S, proračunske  i izvanproračunske korisnike

početak 9,30 sati u svim gradovima
očekivano trajanje do 15,00 sati

Primjena kompjuterski potpomognutih tehnika revizije (eng. CAAT) u reviziji financijskih izvještaja primjenom MS Excel-a

Radionice

Zagreb, 16. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Računovodstveni kutak

Radionice

Zagreb, 17. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Obveza zaprimanja i izdavanja eRačuna od 01. srpnja 2019. godine

Seminari

18.09.2019. Zagreb, Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati   
očekivano trajanje do 13,30 sati

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI (ZVIŽDAČA)

Radionice

Radionica je namijenjena svim tijelima javne vlasti, pravnim i fizičkim osobama koje su dužne uspostaviti unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti. Unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti dužni su uspostaviti svi koji zapošljavanju više od 50 osoba. 
Polaznici će na radionici dobiti primjerak općeg akta kojim se utvrđuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i odluke o imenovanju povjerljive osobe koje kasnije mogu prilagoditi i koristiti u svom poslovanju. Početak primjene Zakona je 1. srpnja 2019.

Zagreb, 23. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, ?Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 12,00 sati

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave prema ZJN 2016

Edukacije

23. - 27. rujna 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame