Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

FINANCIJSKO POSLOVANJE DOMOVA SOCIJALNE SKRBI

Radionice

22. svibnja 2018.g.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

Početak u 9.30 sati

PROGRAM:
1.  RASPODJELA REZULTATA I UTJECAJ NA FINANCIJSKI PLAN

-    Tko donosi odluku o raspodjeli rezultata i koji se rezultat raspodjeljuje?
-    Kada se donosi odluka o raspodjeli rezultata?
-    Ograničenja kod donošenja Odluka o raspodjeli rezultata
-    Treba li i kada zbog odluke o raspodjeli raditi izmjene i dopune financijskog plana
-    Primjeri Odluka o raspodjeli

2.   PRORAČUNSKE SPECIFIČNOSTI U DOMOVIMA SOCIJALNE SKRBI
−    Bolovanje na teret HZZO-a
      •    računovodstveno evidentiranje potraživanja za bolovanje
      •    umanjenje potrebnih sredstava za isplaćeno bolovanje
      •    stvaranje obveze za povrat novca uz umanjenje prihoda
      •    usklađenje isplate sredstava s osnivačem
−    Vlastiti prihodi:
      •    prihodi od zakupa poslovnih prostora
      •    prihodi od usluge kuhanja i pranja rublja drugim ustanovama i fizičkim osobama
−    Davanje i primanje donacija
      •    može li dom socijalne skrbi dati donaciju?
      •    što treba da bi se primila donacija?
      •    kako trošiti nenamjenske donacije?
−    Stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa
      •    kako evidentirati prihode i rashode
      •    kako evidentirati povrat sredstava
−    Nabava i evidentiranje radne obuće i odjeće

3.  OTPIS NENAPLATIVIH I ZASTARJELIH POTRAŽIVANJA
-    uvjeti otpisa nenaplativih i zastarjelih potraživanja 
-    procedura naplate potraživanja – interni akt, sadržaj i primjena
-    način i postupak otpisa
-    otpis potraživanja prema umrlim korisnicima usluga
-    da li i kada ići u postupak prisilne naplate dospjelih potraživanja
-    kada se smatra da su potraživanja dospjela
-    rokovi zastare (dugovanja  korisnika, najam prostora, isporuka usluga i dr.)

4.  OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA

-    primanja izuzeta od ovrhe
-    primanja ograničena od ovrhe
-    zaštićeni iznos plaće u 2018. god.
-    postupanje u slučaju kada ovrhu istovremeno provodi Fina i poslodavac prema izjavi o zapljeni plaće ili rješenju o ovrsi
-    utvrđivanje reda prvenstva 
-    mogu li se i pod kojim uvjetima u slučaju ovrhe neoporezivi primici radniku isplaćivati u gotovini

Predavači: mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić, savjetnice – urednice časopisa Računovodstvo i financije i Riznica,
                    Tajana Zlabnik, dipl.iur. – odvjetnica
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 700,00 kuna, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 600,00 kuna (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288 ili gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

53. simpozij HZRIF: FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, REVIZIJA I KRIZNI FINANCIJSKI MENADŽMENT

Simpoziji

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
u suradnji s
Hrvatskom revizorskom komorom
organizira
53. simpozij


7. - 9. lipnja 2018. godine,
HOTEL “AURORA”, MALI LOŠINJ

PRAKTIČNI PRIMJERI IMPLEMENTACIJE OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Radionice

21. svibnja 2018.g.  - POPUNJENO
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)
13,00 - 15,00 sati

23. svibnja 2018.g.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

9,00 - 11,00 sati

PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA U DJEČJIM VRTIĆIMA (GDPR)

Radionice

Zagreb, 21. svibnja 2018. - POPUNJENO

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 11,00 sati

PRAKTIČNI PRIMJERI IMPLEMENTACIJE OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Radionice

Karlovac, 23. svibnja 2018.
MV Trend d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4

trajanje radionice 15,00 - 18,00 sati

PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA U RAČUNOVODSTVENIM UREDIMA (GDPR)

Radionice

Zagreb, 24. svibnja 2018. - POPUNJENO

Zagreb, 28. svibnja 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 13,00 sati

NOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA (Nar. nov., br. 108/17.)

Radionice


24.05.2018. ZAGREB, Dvorana HZRIF, J.Gotovca 1

početak u 9,30 sati 


RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame