Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA ZA 2018. I ZA 2017., NAKNADA PLAĆE, REGRES I NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR

Radionice

Zagreb, 29. svibnja 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

PROGRAM:
1.  PRAVO RADNIKA NA GODIŠNJI ODMOR ZA 2018. GODINU
-    određivanje dužine godišnjeg odmora
-    najkraće i najduže trajanje punog godišnjeg odmora
-    godišnji odmor prema autonomnim izvorima radnog prava; određivanje dodatnih dana
-    primjena KU s proširenim djelovanjem (KU za graditeljstvo)
-    primjena KU u državnim i javnim službama
-    raspored korištenja godišnjih odmora
-    odluka o godišnjem odmoru; primjer odluke; način dostavljanja
-    korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
-    pravo na puni i na razmjerni dio godišnjeg odmora
-    izračunavanje razmjernog dijela godišnjeg odmora; prestanak radnog odnosa u polovini mjeseca
-    promjena poslodavca u toku godine i pravo na godišnji odmor
-    odlazak u mirovinu i pravo na godišnji odmor; povoljnije pravo u državnim i javnim službama
-    rad na određeno vrijeme i pravo na godišnji odmor
-    koji dio godišnjeg odmora je dozvoljeno prenijeti u 2019. godinu
-    stajališta Ministarstva rada u vezi prava i korištenja godišnjeg odmora
-    godišnji odmor osobe koja se stručno osposobljava za rad bez zasnovanog radnog odnosa

2.  PRIJENOS GODIŠNJEG ODMORA IZ 2017. GODINE
-    korištenje neiskorištenog dijela godišnjeg odmora za 2017. godinu
-    radnici koji godišnji odmor za 2017. nisu iskoristili zbog bolovanja ili korištenja roditeljskih prava
-    povoljnije pravo za određene radnike

3.  OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I GODIŠNJI ODMOR
-    dani tjednog odmora i određivanje dužine godišnjeg odmora
-    blagdani i godišnji odmor
-    bolovanje i godišnji odmor; prekid bolovanja i ponovno bolovanje; prekid godišnjeg odmora zbog bolovanja
-    plaćeni dopust za osobne potrebe i godišnji odmor
-    otkazni rok i godišnji odmor

4.  NAKNADA PLAĆE, REGRES I NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR
-    godišnji odmor u evidencijama  radnog vremena
-    naknada plaće za razdoblje korištenja godišnjeg odmora
-    određivanje visine naknade prema ZR-u i drugim izvorima radnog prava; iskazivanje u obrascu JOPPD
-    porezno određenje regresa
-    neoporezivi regres i obveza pribavljanja izjave radnika zaposlenog s nepunim radnim vremenom i radnika zaposleneg tijekom godine
-    isplata neoporezivog regresa za prethodne godine
-    oporezivi i neoporezivi dio regresa u obrascu JOPPD
-    isplata regresa osobama na stručnom osposobljavanja i porezno određenje primitka
-    prestanak radnog odnosa i pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor
-    određivanje visine i porezno određenje naknade za neiskorišteni godišnji odmor
-    naknada za neiskorišteni godišnji odmor u obrascu JOPPD; isplata nakon prestanka radnog odnosa
-    naknada štete radniku kojemu poslodavac nije omogućio korištenje godišnjeg odmora

Predavači:
savjetnici urednici HZ RIF-a i vanjski suradnici
Literatura: prezentacije predavača Knjiga „Zakon o radu i primjeri ugovora, odluka, sporazuma i pravilnika“, HZ RIF-a, dopunjeno izdanje, 2018. i prezentacije predavača
Naknada: 800,00 kuna, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 700,00 kuna (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288 ili gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hr
Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

21. Savjetovanja INTERNA REVIZIJA I KONTROLA

Radionice

21. savjetovanja
INTERNA REVIZIJA I KONTROLA


Primošten, Hotel Zora, 27. - 29. rujna 2018.

RAČUNOVODSTVENI KUTAK

Edukacije

Zagreb, 11. rujna 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do cca 15,00 sati
pauza 11,30 - 12,00 sati

21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Simpoziji

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio           15. - 20. listopada 2018.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio    05. - 10. studenoga 2018. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                  07. - 08. prosinca 2018.

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame