Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

PRAVO NA NAKNADNU PLAĆE ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI/SPRIJEČENOSTI ZA RAD

Radionice

Zagreb, 14. lipnja 2018.

Dvorana HZRFD, J. Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati

Program:

1.  Pravo na naknadu plaće


-    pravo na naknadu plaće na teret poslodavca

-    pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a i državnog proračuna

-    uvjeti za rad u polovici radnog vremena uz istovremeno bolovanje

-    naknada plaće kada je utvrđena invalidnost zbog potpunog ili djelomičnog gubitka radne sposobnosti

-    privremena nesposobnost koja se utvrđuje za određeni broj sati u danu

-    pravo na naknadu plaće zbog bolovanja radnika starijeg od 65 godina

-    pravo na naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa

-    kada se ne ostvaruje pravo na naknadu plaće?

-    zaštita naknade za bolovanje od ovrhe

   

2.  Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće

-    utvrđivanje prosječne plaće isplaćene u posljednjih šest mjeseci

-    isplate koje se ne uračunavaju u osnovicu za naknadu plaće

-    specifični slučajevi utvrđivanja osnovice za naknadu plaće (u prethodnih šest mjeseci nije isplaćeno više od jedne plaće; u prethodnih šest mjeseci je isplaćeno više od šest plaća; radnik radi u nepunom vremenu kod više poslodavaca; radnik je promijenio poslodavca u razdoblju od 6 mjeseci koje prethodne početku privremene spriječenosti za rad, itd.)3.  Visina naknade plaće


-    utvrđivanje iznosa naknade plaće

-    najviši i najniži iznos naknade plaće

-    iznimke od primjene najvišeg iznosa naknade

-    kada se naknada plaće utvrđuje u iznosu 50% zadnje isplaćene naknade plaće?

-    prethodno osiguranje kao uvjet za utvrđivanje iznosa naknade plaće

-    kada se naknada plaće isplaćuje od iste osnovice za naknadu


4.  Isplata naknade plaće

-    rokovi refundacije naknade plaće koja tereti HZZO

-    isplata naknade plaće ako je poslodavac u stečaju ili  nelikvidan5.  Rodiljne i roditeljske potpore

-    naknada plaće zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom

-    naknada plaće za rodiljni i roditeljski dopust

-    ostala prava: rad s polovicom punog radnog vremena; pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane njege djeteta; pravo na stanku za dojenje djeteta; pravo na dopust trudnice i majke koja doji dijete; pravo na mirovanje radnog odnosa6.  Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD


-    naknada plaće radnika na bolovanju na teret poslodavca

-    naknada plaće na teret HZZO-a i/ili državnog proračuna

-    ispravak obrasca JOPPD u slučaju naknadno priznate ozljede na rad7.  Zdravstvena zaštita izaslanih radnika u druge države članice Europske unije

-    zdravstvena zaštita

-    naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, uključujući i ozljede na radu8.  Zdravstvena zaštita u državama s kojima RH ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju (ugovorne države)

-    postupak upućivanja radnika na rad, obrazovanje odnosno stručno usavršavanje ili službeno putovanje u ugovorne države

-    zdravstvena zaštita

-    naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, uključujući i ozljede na radu9.  Zdravstvena zaštita u državama s kojima RH nije sklopila ugovor o socijalnom osiguranju (treće države)

-    postupak upućivanja radnika na rad, obrazovanje odnosno stručno usavršavanje ili službeno putovanje u treće države

-    zdravstvena zaštita

-    naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, uključujući i ozljede na radu

Predavači: Pravne savjetnice iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i savjetnici - urednici Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

Literatura: prezentacije predavača

Naknada: 700,00 kuna, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 600,00 kuna (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak).

Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.

Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Simpoziji

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio           15. - 20. listopada 2018.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio    05. - 10. studenoga 2018. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                  07. - 08. prosinca 2018.

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA (primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

Edukacije

stručno usavršavanje

U Zagrebu, 15. -  19. listopada 2018.g.

Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/IV, Zagreb

svaki dan od 9,00 - 16,00 sati

UPUTE ZA IMPLEMENTACIJU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Radionice

Zagreb, 24. listopada 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 12,45 sati

Implementacija eRačuna i utjecaj na poslovne procese u poduzećima

Edukacije

Ustanova „Računovodstvo i financije“ organizira edukacijuZAGREB, 25. listopada 2018. - POPUNJENO
ZAGREB, 26. listopada 2018. 


Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga) 

Početak u 9,30 sati

Trajanje: 4 školska sata

PRIJEVOZNIČKA DJELATNOST – OBRAČUN PDV-a I RADNI ODNOSI

Radionice

Zagreb, 25. listopada 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)
       
početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Dani računovodstva u RiF-u

Radionice

Zagreb, 06. - 09.studenoga 2018. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje svaki dan do 15,00 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame