Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

KOLEKTIVNI UGOVORI, GODIŠNJI ODMORI, PLAĆE I NAKNADE, POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, OSVRT NA OBVEZE PREMA UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA I DRUGE AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA

Seminari

SEMINAR ZA JLP(R)S I PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE  KORISNIKE

27. lipanj 2018., SPLIT, HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
28. lipanj 2018., ZADAR, HOTEL KOLOVARE, B. Peričića 14
29. lipanj 2018., RIJEKA
, HOTEL BONAVIA, Dolac 1 
2. srpanj 2018., OSIJEK, HOTEL, Osijek Šamačka 4
3. srpanj 2018., ZAGREB, HOTEL WESTIN, Kršnjavoga 1
4. srpanj 2018., ČAKOVEC, Udruga RFD Međimurje, I. Mažuranića 2/II

početak u 9,30 sati u svim gradovima


PROGRAM
1.  PRIMICI POVEZANI S PRAVOM RADNIKA NA GODIŠNJI ODMOR

•    pravo na puni ili na razmjerni dio godišnjeg odmora
•    povoljnije pravo za određene radnike
•    određivanje razmjernog dijela
•    korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine
•    naknada plaće za razdoblje korištenja godišnjeg odmora; visina, evidencije o radu
•    regres – tko ima pravo, kada se isplaćuje, način isplate, iskazivanje u obrascu JOPPD
•    naknada za neiskorišteni godišnji odmor – kada se isplaćuje, porezna obilježja, iskazivanje u JOPPD obrascu

2.  PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA I TUMAČENJA OVLAŠTENIH POVJERENSTAVA
•    nova prava uređena granskim kolektivnim ugovorima djelatnosti javnih službi
•    novi/izmijenjeni dodaci na plaću
•    dodatak za odgovornost učitelja i nastavnika – porezno obilježje, način isplate
•    naknada za prijevoz – nova tumačenja; ispravak pogrešnih isplata
•    dio naknade za prijevoz kao plaća u poreznom smislu
•    potpora za bolovanje duže od 90 dana – pravo radnika, porezna obilježja
•    dnevnice za službeno putovanje i osigurana prehrana

3.  OSTALE AKTUALNOSTI
•    do kada  treba naknadu zbog neispunjenja kvote zapošljavanja invalida iskazivati u obrascu JOPPD
•    obračun naknade zbog neispunjenja kvote zapošljavanja invalida
•    prigovor na privremena porezna rješenja o godišnjoj obvezi poreza za 2017. godinu – tko može podnijeti, rokovi, postupanje PU
•    PK kartice i osobni odbitak u slučaju prestanka radnog odnosa

4.  HUMANITARNA AKCIJA U PRORAČUNU
•    Prikupljanje sredstva  i otvaranje računa za humanitarnu akciju
•    Prosljeđivanje sredstva korisnicima humanitarne akcije
•    Što sa ostatkom sredstva nakon završetka  humanitarne akcije
•    Treba li knjižiti prihode i rashode
•    Kako knjižiti donaciju organizatora na račun humanitarne akcije
•    Kako knjižiti sredstva koja ostanu nakon provedene akcije (ostvarena sredstva veća od potrebnih) 
•    Kako knjižiti krive uplate na račun humanitarne akcije

5.  REPREZENTACIJA I SLIČNI TROŠKOVI U PRORAČUNU
•    Što se može smatrati troškom reprezentacije?
•    Jesu li članovi predstavničkih tijela poslovni partneri?
•    Jesu li voda, topli i hladni napici koje radnicima omogućava poslodavac reprezentacija?

6.  PRIHODI OD USLUŽNIH DJELATNOSTI U PRORAČUNU (USLUŽNO KUHANJE, PRANJE RUBLJA I SL.)
•    Razlike u načinu evidentiranja prihoda od sufinanciranja troškova prehrane zaposlenika od prehrane učenika, štićenika  i sl.
•    Kako evidentirati uslugu pripreme i kuhanja obroka drugim ustanovama i fizičkim osobama
•    Kada su ove usluge subvencionirane, a kada ih treba zaračunati po tržišnoj cijeni
•    Kako evidentirati uslugu pranja rublja drugim ustanovama
•    Treba li za ove usluge izdavati račune

7.  POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018.
•    popunjavanje obrazaca - PR-RAS, OBVEZE i Bilješke
•    rokovi i obveznici  sastavljanja financijskih izvještaja
•    upute za popunjavanje obrazaca
•    posebnosti u knjiženju pojedinih događaja

8.  PODSJETNIK NA KONSOLIDACIJU POLUGODIŠNJIH  FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018.
•    obveznici konsolidacije
•    rokovi predaje konsolidiranih izvještaja
•    konsolidacijski postupci:
     o    koje pozicije izvještaja se eliminiraju
     o    koje pozicije izvještaja se zbrajaju

9.  PRIMJENA OPĆE UREDBE  O ZAŠTITI PODATAKA
•    VAŽNO! Ogledni primjerci potrebnih akata prema Uredbi o zaštiti podataka
•    Različite pravne osnove obrade – kako postupiti
•    Ispitanik, voditelj obrade i izvršitelj obrade (prava, obveze, evidencija, dokumenti)
•    Sigurnost obrade podataka, procjena učinka i prethodno savjetovanje
•    Službenik za zaštitu podataka
•    Kodeksi ponašanja i certificiranje, nadzor

Predavači:
dr.sc. Marija Zuber, mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić,  Dunja Šarić – savjetnice – urednice časopisa Računovodstvo i financije i Riznica
Literatura: zbirka prezentacija predavača i ogledni primjerci potrebnih akata prema Uredbi o zaštiti podataka
Naknada: 700,00 kuna, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 600,00 kuna (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118. ili gotovinom prije početka u Zagrebu
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

NOVINE U ISPLATI PLAĆA I NAKNADA U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA, UTVRĐIVANJE I KOREKCIJA REZULTATA, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. GODINU, IZMIJENJENI PRAVILNIK O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU

Seminari

15.1.2019. OSIJEK Hotel OSIJEK, Šamačka 4
16.1.2019. ČAKOVEC Hotel PARK, Zrinsko-frankopanska 14
17.1.2019. ZADAR Hotel KOLOVARE, B. Perinčića 14
18.1.2019. SPLIT Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3
21.1.2019. RIJEKA Hotel JADRAN, Šetalište XIII divizije 46
22.1.2019. PULA HGK PULA, Carrarina 5
23.1.2019. ZAGREB Hotel SHERATON, Kneza Borne 2

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

ČLANOVI DRUŠTVA, ČLANOVI UPRAVE, PROKURISTI, LIKVIDATORI, UPRAVITELJI ZADRUGA - PRAVA I ODGOVORNOSTI, OBVEZA DOPRINOSA I OPOREZIVANJE PRIMITAKA

Radionice

Zagreb, 24. siječnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Radionice

Zagreb, 29. siječnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

NOVINE U SASTAVLJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU, ISPLATA PLAĆA I DRUGOG DOHOTKA, POREZ NA DOBIT I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Seminari

seminar za neprofitne organizacije

Zagreb, 31. siječnja 2019.
Hotel Palace,
Trg Josipa Jurja Strossmayera 10

Početak u 9,30 sati
Očekivano trajanje do 15 sati

POREZNE PRIJAVE ZA 2018. GODINU I AKTUALNOSTI U POSLOVANJU OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA U 2019. GODINI

Radionice

Zagreb, 7. veljače 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

NEPROFITNE ORGANIZACIJE U SUSTAVU POREZA NA DOBIT

Radionice

Zagreb, 7. veljače 2019
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame