Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

KOLEKTIVNI UGOVORI, GODIŠNJI ODMORI, PLAĆE I NAKNADE, POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, OSVRT NA OBVEZE PREMA UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA I DRUGE AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA

Seminari

SEMINAR ZA JLP(R)S I PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE  KORISNIKE

27. lipanj 2018., SPLIT, HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
28. lipanj 2018., ZADAR, HOTEL KOLOVARE, B. Peričića 14
29. lipanj 2018., RIJEKA
, HOTEL BONAVIA, Dolac 1 
2. srpanj 2018., OSIJEK, HOTEL, Osijek Šamačka 4
3. srpanj 2018., ZAGREB, HOTEL WESTIN, Kršnjavoga 1
4. srpanj 2018., ČAKOVEC, Udruga RFD Međimurje, I. Mažuranića 2/II

početak u 9,30 sati u svim gradovima


PROGRAM
1.  PRIMICI POVEZANI S PRAVOM RADNIKA NA GODIŠNJI ODMOR

•    pravo na puni ili na razmjerni dio godišnjeg odmora
•    povoljnije pravo za određene radnike
•    određivanje razmjernog dijela
•    korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine
•    naknada plaće za razdoblje korištenja godišnjeg odmora; visina, evidencije o radu
•    regres – tko ima pravo, kada se isplaćuje, način isplate, iskazivanje u obrascu JOPPD
•    naknada za neiskorišteni godišnji odmor – kada se isplaćuje, porezna obilježja, iskazivanje u JOPPD obrascu

2.  PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA I TUMAČENJA OVLAŠTENIH POVJERENSTAVA
•    nova prava uređena granskim kolektivnim ugovorima djelatnosti javnih službi
•    novi/izmijenjeni dodaci na plaću
•    dodatak za odgovornost učitelja i nastavnika – porezno obilježje, način isplate
•    naknada za prijevoz – nova tumačenja; ispravak pogrešnih isplata
•    dio naknade za prijevoz kao plaća u poreznom smislu
•    potpora za bolovanje duže od 90 dana – pravo radnika, porezna obilježja
•    dnevnice za službeno putovanje i osigurana prehrana

3.  OSTALE AKTUALNOSTI
•    do kada  treba naknadu zbog neispunjenja kvote zapošljavanja invalida iskazivati u obrascu JOPPD
•    obračun naknade zbog neispunjenja kvote zapošljavanja invalida
•    prigovor na privremena porezna rješenja o godišnjoj obvezi poreza za 2017. godinu – tko može podnijeti, rokovi, postupanje PU
•    PK kartice i osobni odbitak u slučaju prestanka radnog odnosa

4.  HUMANITARNA AKCIJA U PRORAČUNU
•    Prikupljanje sredstva  i otvaranje računa za humanitarnu akciju
•    Prosljeđivanje sredstva korisnicima humanitarne akcije
•    Što sa ostatkom sredstva nakon završetka  humanitarne akcije
•    Treba li knjižiti prihode i rashode
•    Kako knjižiti donaciju organizatora na račun humanitarne akcije
•    Kako knjižiti sredstva koja ostanu nakon provedene akcije (ostvarena sredstva veća od potrebnih) 
•    Kako knjižiti krive uplate na račun humanitarne akcije

5.  REPREZENTACIJA I SLIČNI TROŠKOVI U PRORAČUNU
•    Što se može smatrati troškom reprezentacije?
•    Jesu li članovi predstavničkih tijela poslovni partneri?
•    Jesu li voda, topli i hladni napici koje radnicima omogućava poslodavac reprezentacija?

6.  PRIHODI OD USLUŽNIH DJELATNOSTI U PRORAČUNU (USLUŽNO KUHANJE, PRANJE RUBLJA I SL.)
•    Razlike u načinu evidentiranja prihoda od sufinanciranja troškova prehrane zaposlenika od prehrane učenika, štićenika  i sl.
•    Kako evidentirati uslugu pripreme i kuhanja obroka drugim ustanovama i fizičkim osobama
•    Kada su ove usluge subvencionirane, a kada ih treba zaračunati po tržišnoj cijeni
•    Kako evidentirati uslugu pranja rublja drugim ustanovama
•    Treba li za ove usluge izdavati račune

7.  POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018.
•    popunjavanje obrazaca - PR-RAS, OBVEZE i Bilješke
•    rokovi i obveznici  sastavljanja financijskih izvještaja
•    upute za popunjavanje obrazaca
•    posebnosti u knjiženju pojedinih događaja

8.  PODSJETNIK NA KONSOLIDACIJU POLUGODIŠNJIH  FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018.
•    obveznici konsolidacije
•    rokovi predaje konsolidiranih izvještaja
•    konsolidacijski postupci:
     o    koje pozicije izvještaja se eliminiraju
     o    koje pozicije izvještaja se zbrajaju

9.  PRIMJENA OPĆE UREDBE  O ZAŠTITI PODATAKA
•    VAŽNO! Ogledni primjerci potrebnih akata prema Uredbi o zaštiti podataka
•    Različite pravne osnove obrade – kako postupiti
•    Ispitanik, voditelj obrade i izvršitelj obrade (prava, obveze, evidencija, dokumenti)
•    Sigurnost obrade podataka, procjena učinka i prethodno savjetovanje
•    Službenik za zaštitu podataka
•    Kodeksi ponašanja i certificiranje, nadzor

Predavači:
dr.sc. Marija Zuber, mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić,  Dunja Šarić – savjetnice – urednice časopisa Računovodstvo i financije i Riznica
Literatura: zbirka prezentacija predavača i ogledni primjerci potrebnih akata prema Uredbi o zaštiti podataka
Naknada: 700,00 kuna, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 600,00 kuna (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118. ili gotovinom prije početka u Zagrebu
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Radionice


22.05.2019.    ČAKOVEC, UDRUGA RFD ČAKOVEC, Ivana Mažuranića 2
27.05.2019.    OPATIJA, Hotel ADMIRAL, M. Tita 139
28.05.2019.    ZADAR, Hotel KOLOVARE, B.Peričića 14
29.05.2019.    ŠIBENIK, GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ, Poljana 6
30.05.2019.    SPLIT, Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3
31.05.2019.    DUBROVNIK, Hotel LERO, Iva Vojnovića 14
11.07.2019.     ZAGREB, HZRIF, J.Gotovca 1
11.07.2019.     ZAGREB, (WEBINAR)
12.11.2019.     RIJEKA, Hotel BONAVIA, Dolac 4

Ovlaštenim revizorima za sudjelovnaje priznaje se pet (5) bodova osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz područja s oznakom "A"

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

Obveza zaprimanja i izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019. godine

Radionice

Ustanova “Računovodstvo i financije” organizira radionicuZagreb, 12. lipnja 2019.
Zagreb, 17. lipnja 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,00 sati

MALA ŠKOLA O SUSTAVU PLAĆA I NAKNADA

Edukacije

edukacija je namijenjena radnicima koji rade na računovodstvenim poslovima i poslovima povezanima s upravljanjem ljudskim resursima

Zagreb, 21. - 23. svibnja 2019. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
ukupno 24 sata (3 dana po rasporedu)

BODOVI ZA REVIZORE

Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja

Radionice

Zagreb, 22. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Radionice

Zagreb, 23. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Porezi, pravo i računovodstvo u djelatnosti trgovine

Radionice

Zagreb, 28. svibnja 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame