Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

21. Savjetovanja INTERNA REVIZIJA I KONTROLA

Radionice

21. savjetovanja
INTERNA REVIZIJA I KONTROLA


Primošten, Hotel Zora, 27. - 29. rujna 2018.

ČETVRTAK 27. rujna 2018.

9,00 - Otvaranje Savjetovanja
9,15 - 10,15 * PLENARNI DIO

moderator: prof. dr. sc. Lajoš Žager
1. MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima - Marko Košćak
2. Učinci kontrola u marketingu - prof. dr. sc. Jurica Pavičić
3. Ključni rizici i izazovi djelovanja suvremene interne revizije - izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ i dr. sc. Mateja Brozović

10,15 - 10,45 * SKUPŠTINA SEKCIJE INTERNIH REVIZORA I PROMOCIJA OVLAŠTENIH INTERNIH REVIZORA
10,45 - 11,30 * KOKTEL (STANKA)
11,30 - 13,00 * RAD PO SEKCIJAMA
Napomena: Sudionici savjetovanja biraju jednu od tri ponuđene sekcije (A, B ili C)


Sekcija A: INTERNA REVIZIJA U BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA
moderator: prof. dr. sc. Danimir Gulin

1. Fokusiranje internih revizora na rizike povezane s financijskim instrumentima - izv. prof. dr. sc. Hrvoje Perčević i doc. dr. sc. Mirjana Hladika
2. Pristup reviziji implementacije GDPRa - Tonka Ljuj i Srdjan Pajić
ILI

Sekcija B: INTERNA REVIZIJA U GOSPODARSTVU
moderatorica: prof. dr. sc. Katarina Žager

1. Alati podrške pri provedbi interne revizije, Ana Zajec
2. Novi pristup za unaprjeđenje procesa interne revizije, Dražen Rajaković
ILI

Sekcija C: INTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU
moderatorica: prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer

1. Dodana vrijednost unutarnje revizije - financijski učinci provedenih preporuka, Davor Kozina, Roberta Dorani
2. Provjera provedbe naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju - Nevenka Hrup
14,45 Izlet u organizaciji HZRiF-a (Trogir)

PETAK 28. rujna 2018.

9,00 - 10,30 * PLENARNI DIO
moderatorica: prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer
1. Razvoj supervizije nakon velike financijske krize - izv. prof. dr. sc. Boris Vujčić
2. Vizualizacija rezultata revizijskih angažmana u izvješću interne revizije - prof. dr. sc. Boris Tušek i doc. dr. sc. Ana Ježovita
3. Čimbenici razvoja stručne računovodstvene terminologije - prof. dr. sc. Katarina Žager i Matea Filko
10,30 - 10,45 * PREZENTACIJA SPONZORA SAVJETOVANJA EY
10,45 - 11,15 * STANKA - KAVA
11,15 - 13,00 * PLENARNI DIO - PANEL

Komuniciraju li revizijski odbori učinkovito?

Voditelj panela: Miodrag Šajatović, glavni urednik poslovnog tjednika Lider

 Sudionici panela:

1. Frane Garma - PwC
2. prof. dr. sc. Danimir Gulin - Ekonomski fakultet Zagreb
3. Berislav Horvat - EY
4. Dubravko Karačić - Zagrebačka banka Unicredit Group
5. prof. dr. sc. Boris Tušek - Ekonomski fakultet Zagreb
6. prof. dr. sc. Lajoš Žager - Ekonomski fakultet Zagreb

20,00 SVEČANA VEČERA - DRUŠTVENA VEČER

SUBOTA 29. rujna 2018.

9,30 - 11,30 * PLENARNI DIO
moderatorica: izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
1. Utjecaj aktualnih promjena u standardima na financijsko izvještavanje - doc. dr. sc. Ivana Pavić
2. Fiskalne olakšice pri obračunu dohotka od nesamostalnog rada i drugog dohotka - mr. sc. Kornelija Sirovica
3. Izvješća sa svih sekcija
4. Zaključak savjetovanja

Voditelj savjetovanja: prof. dr. sc. Lajoš Žager

Predavači i moderatori rasprava u sekcijama na savjetovanju su:
- stručnjaci iz inozemne i domaće prakse (EY d.o.o. Zagreb, Deloitte d.o.o., PwC, Ina d.d., Zagrebačka banka Unicredit Group, Lider media, HZRiF)
- predstavnici Državnog ureda za reviziju, Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke
- profesori Filozofskog fakulteta i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Napomena: Organizator zadržava pravo izmjene programa.
 
KOTIZACIJA:

- ZA ČLANOVE SIR 1.500,00 kuna
- ZA ČLANOVE HIIR 1.500,00 kuna
- ZA OSTALE 1.700,00 kuna

Mogućnost plaćanja do 4 rate.
Kotizacija uključuje: Zbornik radova, radni pribor, izlet, svečanu večeru i PDV
Uplate:
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
IBAN: HR1423600001101241118 OIB: 75508100288

PRIJAVA SMJEŠTAJA
Prijave za smještaj i prijevoz se zaprimaju u agenciji DUBROVNIK SUN d.o.o. DUBROVNIK, putem on-line obrasca na sljedećem linku: http/www.dubrovniksun.hr/prijave/rif
faxa: 020/436-336 i INFO telefona 020/436-363

HOTEL                       POLUPANSION   POLUPANSION  PUNI PANSION  PUNI UPANSION
                                         1/1                       1/2                     1/1                     1/2
Hotel ZORA 4*              660 kn                440 kn                710 kn                490 kn
Hotel ZORA 3*              540 kn                390 kn                590 kn                440 kn

Boravišna pristojba iznosi 7,00 kn po osobi i danu.

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

RAČUNOVODSTVENI KUTAK

Edukacije

Zagreb, 11. rujna 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do cca 15,00 sati
pauza 11,30 - 12,00 sati

21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Simpoziji

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio           15. - 20. listopada 2018.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio    05. - 10. studenoga 2018. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                  07. - 08. prosinca 2018.

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame