Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

22. Savjetovanje INTERNA REVIZIJA I KONTROLA

Simpoziji

Primošten, Hotel Zora, 3. - 5. listopada 2019.


3. listopada 2019. (četvrtak)

9,00 - Otvaranje Savjetovanja 

9,15 - 10,15 *    PLENARNI DIO
moderator: prof. dr. sc. Lajoš Žager
1.   Primjena koncepta Internet stvari u poslovanju za interne revizore, izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković
2.   Novine u kodeksu korporativnog upravljanja – fokus interne revizije, Andreja Hašček
3.   Interna revizija u farmaceutskom sektoru, Zorica Palac
 
10,15 - 10,30 *    PREZENTACIJA SPONZORA SAVJETOVANJA
10,30 - 11,00 *    PROMOCIJA OVLAŠTENIH INTERNIH REVIZORA
11,00 - 11,45 *    KOKTEL (STANKA)
11,45 - 13,15 *   

PANEL - Uloga državnih tijela u jačanju nadzornih mehanizama 
Voditelj: Miodrag Šajatović
1.    dr. sc. Zdravko Marić - ministar financija
2.    izv. prof. dr. sc. Boris Vujčić – guverner Hrvatske narodne banke
3.    dr. sc. Ante Žigman – predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e
4.    dr. sc. Verica Akrap – pomoćnica glavnoga državnog revizora

15,00 - Izlet u organizaciji HZRiF-a (Visovac i Šibenik)4. listopada 2019. (petak)
 
9,00 – 11,00   

PANEL – Iskustva u provedbi interne revizije
Voditelj: prof. dr. sc. Lajoš Žager
1.     Igor Kundid – viši interni revizor AD Plastik d.d.
2.     Tatjana Sučić – direktorica interne revizije ZABA-e
3.     Alma Delić – predsjednica Udruženja internih revizora BiH
4.     Berislav Horvat – Country Managing Partner EY d.o.o. Zagreb
5.     Ivica Milčić - Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

11,00 – 11,30 *    STANKA
11,30 – 13,30 *    RAD PO SEKCIJAMA 


Napomena: Sudionici savjetovanja biraju jednu od tri ponuđene sekcije (A, B ili C)

Sekcija A: INTERNA REVIZIJA U BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA
                    moderator:  prof. dr. sc. Danimir Gulin

1.    Ovisnost i suradnja kontrolnih funkcija u bankama, Tatjana Sučić
2.    Najvažnije promjene u metodologiji interne revizije, prof. dr. sc. Danimir Gulin

ILI

Sekcija B: INTERNA REVIZIJA U GOSPODARSTVU
                   moderator:  prof. dr. sc. Boris Tušek

1.    Integracija podatkovne analize u procese interne revizije, prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare, izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe, prof. dr. sc. Robert Zenzerović
2.    Recentni zahtjevi u priopćavanju rezultata angažmana funkcije interne revizije, prof. dr. sc. Boris Tušek

ILI

Sekcija C: INTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU
                   moderatorica:  prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer

1.    Specifičnosti procesa izvještavanja pri obavljanju financijske revizije, izv. prof. dr. sc. Dubravka Mahaček
2.    Doprinos državne revizije jačanju dobrog upravljanja, dr. sc. Verica Akrap

13,30 – 15,30 *  STANKA
15,30   16,30    PLENARNI DIO  

1.    Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak u primjeni od 1. rujna 2019., dr. sc. Marija Zuber20,00 - SVEČANA VEČERA
5. listopada 2019. (subota)

10,00 – 11,30 *  PLENARNI DIO    

        moderatorica: izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
1.    Poslovne i komunikacijske vještine u kontekstu interne revizije, mr. Stanko Tokić, Petra Čolak
2.    Novosti u sustavu oporezivanja dobiti, Marijana Herceg
3.    Zaključak savjetovanja
 
Voditelj savjetovanja: prof. dr. sc. Lajoš Žager


Predavači i moderatori rasprava u sekcijama na savjetovanju su:
-    stručnjaci iz inozemne i domaće prakse (Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Lider media d.o.o., Fortenova grupa, ZABA, Udruženje internih revizora BIH, HIIR, HalPet d.o.o., HZRiF)
-    predstavnici Državnog ureda za reviziju, Hrvatske narodne banke, Ministarstva financija  i HANFA-e
-    profesori Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta ekonomije i turizma ‘’dr. Mijo Mirković’’ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli


Napomena: Organizator zadržava pravo izmjene programa.
KOTIZACIJA:
- ZA ČLANOVE SIR 1.500,00 kuna
- ZA ČLANOVE HIIR 1.500,00 kuna
- ZA OSTALE 1.700,00 kuna

Mogućnost plaćanja do 4 rate.

Kotizacija uključuje: Zbornik radova, radni pribor, izlet, svečanu večeru i PDV
Uplate:
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
IBAN: HR1423600001101241118 OIB: 75508100288PRIJAVA SMJEŠTAJA
Prijave za smještaj i prijevoz se zaprimaju u agenciji DUBROVNIK SUN d.o.o. DUBROVNIK, putem on-line obrasca na sljedećem linku: http/www.dubrovniksun.hr/prijave/rif
faxa: 020/436-336 i INFO telefona 020/436-363

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA (primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

Edukacije

Zagreb, 14. -  18. listopada 2019.g.

Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/IV, Zagreb

Početak predavanja: svaki dan od 9,00 - 16,00 sati

Porezi, pravo i računovodstvo u djelatnosti trgovine

Radionice

Zagreb, 15. listopada 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Prijevoznička djelatnost – obračun PDV-a i radni odnosi

Radionice

Zagreb, 17. listopada 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

22. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Edukacije

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
najavljuje 22. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio            21. - 26. listopada 2019.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio     11. - 16. studenoga 2019. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                   06. - 07. prosinca 2019.

Novi neoporezivi primici od 1. rujna 2019., uvjeti za isplatu i iskazivanje u obrascu JOPPD / Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Seminari

21.10.2019. VUKOVAR, Hotel LAV, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 18

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

MALA ŠKOLA O SUSTAVU PLAĆA I NAKNADA

Edukacije

edukacija je namijenjena radnicima koji rade na računovodstvenim poslovima i poslovima povezanima s upravljanjem ljudskim resursima

Zagreb, 22. - 24. listopada 2019. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
ukupno 24 sata (3 dana po rasporedu)

BODOVI ZA REVIZORE

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame