Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

GODIŠNJI ODMORI, POPUNJAVANJE JOPPD OBRASCA KOD ODREĐENIH SLUČAJEVA, OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2018. GODINE I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Seminari

seminar za neprofitne organizacije

ZAGREB, 12. srpnja 2018.

Hotel Palace, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10
dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

Početak u 9,30 sati

PROGRAM:
1.  GODIŠNJI ODMOR I PRIMICI POVEZANI S KORIŠTENJEM GODIŠNJEG ODMORA

-    pravo na puni ili na razmjerni dio godišnjeg odmora
-    povoljnije pravo za određene radnike
-    određivanje razmjernog dijela
-    prestanak ugovora na određeno vrijeme i godišnji odmor
-    korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine
-    godišnji odmor i plaćeni dopust
-    godišnji odmor i bolovanje
-    naknada plaće za razdoblje korištenja godišnjeg odmora; visina, evidencije o radu
-    regres – tko ima pravo, kada se isplaćuje, način isplate, iskazivanje u obrascu JOPPD
-    naknada za neiskorišteni godišnji odmor – kada se isplaćuje, porezna obilježja, iskazivanje u JOPPD obrascu

2.  OSTALE AKTUALNOSTI
-    do kada treba naknadu zbog neispunjenja kvote obveznog zapošljavanja invalida iskazivati u obrascu JOPPD
-    obračun naknade zbog neispunjenja kvote zapošljavanja invalida
-    prigovor na privremena porezna rješenja o godišnjoj obvezi poreza za 2017. godinu – tko može podnijeti, rokovi, postupanje PU
-    PK kartice i osobni odbitak u slučaju prestanka radnog odnosa
-    mogućnost dostavljanja obrasca JOPPD za mjesec unaprijed
-    isplate sportašima

-    isplate umjetnicima

3.  PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI  OSOBNIH PODATAKA
-    VAŽNO - Ogledni primjerci potrebnih akata prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka
-    različite pravne osnove obrade – kako postupiti
-    ispitanik, voditelj obrade i izvršitelj obrade – prava, obveze, evidencije, dokumenti
-    sigurnost obrade podataka , procjena učinka i prethodno savjetovanje
-    trebaju li neprofitne organizacije odrediti službenika za zaštitu osobnih podataka
-    kodeksi ponašanja i certificiranje, nadzor

4.  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2018. GODINE

-    okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
-    obrazac financijskih izvještaja –  obrazac PR-RAS-NPF
-    rok i način podnošenja obrasca
-    upute za popunjavanje obrasca u elektroničkom obliku
-    prekršajne odredbe i novčane kazne

5.  REPREZENTACIJA I SLIČNI TROŠKOVI
-    što se može smatrati troškom reprezentacije?
-    tko su poslovni partneri?
-    jesu li članovi predsjedništva i izvršnog odbora poslovni partneri?
-    reprezentacija za vanjske suradnike – tajnik, predsjednik, računovođa
-    voda, topli i hladni napici koje neprofitna organizacija kao poslodavac omogućuje svojim radnicima
-    organiziranje izleta i domjenaka za članove neprofitne organizacije


Predavači:
dr.sc. Marija Zuber, mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić,  Dunja Šarić – savjetnice – urednice časopisa RIF i Riznica
Literatura: zbirka prezentacija predavača
Naknada: 700,00 kuna, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 600,00 kuna (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118 ili gotovinom prije početka
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

21. Savjetovanja INTERNA REVIZIJA I KONTROLA

Radionice

21. savjetovanja
INTERNA REVIZIJA I KONTROLA


Primošten, Hotel Zora, 27. - 29. rujna 2018.

RAČUNOVODSTVENI KUTAK

Edukacije

Zagreb, 11. rujna 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do cca 15,00 sati
pauza 11,30 - 12,00 sati

21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Simpoziji

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 21. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio           15. - 20. listopada 2018.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio    05. - 10. studenoga 2018. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                  07. - 08. prosinca 2018.

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame