Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

PLANIRANJE ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE JLP(R)S, DODACI NA PLAĆU I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA III. KVARTAL I OSTALE AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA

Seminari

25. rujna 2018.

ČAKOVEC

Hotel PARK, Ul. Zrinsko Frankopanska 14,

26. rujna 2018.

SPLIT

HOTEL ATRIUM, Ul. Domovinskog rata 49

27. rujna 2018.

ZADAR

HOTEL KOLOVARE, Bože Peričića 14

1. listopada 2018.

OSIJEK

HOTEL OSIJEK, Šamačka 4

2. listopada 2018.

ZAGREB

HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2

3. listopada 2018.

PULA

HOTEL HISTRIA, Verudela 17

4. listopada 2018.

RIJEKA

HOTEL JADRAN, Šetalište XIII divizije 46


početak u 9,30 sati u svim gradovima
očekivano trajanje do 15,00 sati


Program seminara:
1. PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021.

• Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. - 2021.

- Makroekonomski i fiskalni okvir smjernica u izradi proračuna i financijskih planova
- Dvostruki limiti za izradu financijskih planova
- Promjene u sustavu oporezivanja - porezna reforma
- Smanjenje stope PDV-a, izmjene u sustavu posebnih poreza i trošarina, promjene u sustavu doprinosa i poreza na dohodak, smanjenje stope poreza na promet nekretnina
• Upute za izradu prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2019. - 2021.
- NOVO - uključivanje novih kategorija „donosa“ i „odnosa“ prenesenih vlastitih i namjenskih prihoda u financijski plan proračunskih korisnika
- limit rashoda = prihod + donos - odnos
- NOVO - obveza planiranja analitike EU projekata
• Metodologija izrade financijskih planova za proračunske korisnike državnog proračuna treće razine
- NOVO - financijski planovi prema gotovinskom načelu za sve proračunske korisnike 3. razine - ustanove u zdravstvu, ustanove u kulturi, nacionalni parkovi i parkovi prirode, centri za socijalnu skrb, fakulteti i ostali u sustavu visokog školstva i drugi
- NOVO - upravno vijeće provodi usvajanje financijskog plana na gotovinskom načelu
- Procjena stanja obveza uz financijski plan
- Neutrošeni vlastiti i namjenski prihodi - „donos“ i „odnos“
- Pojedinačni projekti koji se financiranju iz eu sredstava
- Preporuke za izradu obrazloženja financijskog plana
• Izrada prijedloga proračuna JLP(R)S-a prema Uputi za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2019. - 2021.
- Utjecaj promjena u poreznim propisima na proračune JLP(R)S
- Slabosti i nepravilnosti uočene u procesu planiranja
- Kako sastaviti Upute JLP(R)S-a za proračunske korisnike iz nadležnosti?
- Uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave
- Kako pravilno izraditi Odluko o izvršavanju proračuna u dijelu koje se odnosi na zaduživanje i davanje jamstava i suglasnosti JLP(R)S
- Dostava proračunskih dokumenata Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju
• Izrada financijskih planova proračunskih korisnika JLP(R)S-a
- Metodologija i rokovi izrade i dostave financijskih planova
- Primjer modela financijskog plana za proračunske korisnike JLP(R)S
- Tko donosi financijski plan i u kojem roku?
- Planiranje viškova/manjkova iz prethodnih godina u financijskom planu proračunskog i izvanproračunskog korisnika
- planiranje djelomičnog viška iz prethodnih godina i sukcesivnog uključivanja manjka
- Obrazloženje financijskih planova
- Postupak izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Plan rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija
• Planiranje viškova/manjkova iz prethodnih godina u proračunu i financijskom planu proračunskog i izvanproračunskog korisnika - PRIMJERI!
- Što obvezno mora sadržavati akt JLP(R)S o planu sukcesivnog pokrića manjka
- Kako u planu proračuna pravilno iskazati sukcesivno korištenje viška prihoda iz prethodnih razdoblja

2. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - RUJAN 2018. GODINE
- Popunjavanje obrazaca - PR-RAS, OBVEZE 
- Napomene za izradu Bilješki
- Način i rokovi predaje financijskih izvještaja
- napomene za kontinuirane rashode
- procjena rashoda za obračunsko razdoblje

3. AKTUALNA PITANJA DODATAKA U PLAĆI I OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
- koji se dodaci na plaću međusobno kumuliraju, a koji se isključuju
- minimalna plaća u javnom sektoru i utjecaj obveznih dodataka
- novi dodaci u školstvu i socijalnoj skrbi
- naknada za pripravnost - iznos, porezna obilježja
- kako dodaci utječu na određivanje naknade za godišnji odmor i za bolovanje
- kada treba umanjiti mjesečnu naknadu za prijevoz; primjeri
- ispravci pogrešnih isplata naknade prijevoza
- dnevnice za službeno putovanje i osigurana prehrana - u zemlji, u inozemstvu
- povoljnije pravo na dnevnice u školstvu i socijalnoj skrbi
- pomoći radniku - vrste pomoći, tumačenja ovlaštenih povjerenstava
- otpremnine - za odlazak u mirovinu, za otkaz; povlaštene otpremnine; državni i javni - razlike

Predavači: mr. sc. Ivana Jakir Bajo - Ministarstvo financija (u Zagrebu), mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić, dr. sc. Marija Zuber - savjetnice - urednice časopisa Računovodstvo i financije i Riznica
Literatura: Priručnik „Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2019. - 2021.“ i zbirka prezentacija predavača
Naknada: 600,00 kn za pretplatnike, 700,00 kn za nepretplatnike (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118. ili gotovinom u Zagrebu
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Obveza zaprimanja i izdavanja eRačuna od 01. srpnja 2019. godine

Seminari


17.07.2019. Zagreb, Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga) POPUNJENO
17.07.2019. Zagreb, WEBINAR 

početak 9,30 sati   
očekivano trajanje do 13,30 sati

Usluge u poslovanju s inozemstvom – obračun PDV-a, porezna na dohodak i poreza na odbitku

Radionice

Zagreb, 9. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Građevinarstvo – porezne, računovodstvene i pravne aktualnosti

Radionice

Zagreb, 10. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,30 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata

Radionice

Zagreb, 11. rujna 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati


BODOVI ZA REVIZORE

Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja

Radionice

Zagreb, 12. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Ugostiteljska djelatnost - obračun PDV-a, računovodstveno praćenje poslovanja, radni odnosi, primjena propisa o zaštiti potrošača i Uredbe o zaštiti osobnih podataka

Radionice

Zagreb, 12. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame