Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

GRAĐEVINARSTVO – POREZNE, RAČUNOVODSTVENE I PRAVNE AKTUALNOSTI

Radionice

Zagreb, 1. listopada 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Program:
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

-    Obračun PDV-a ili prijenos porezne obveze
-    Nastanak obveze obračuna PDV-a (kada je važna ovjera građevinske situacije)
-    Prijenos porezne obveze (građenje, održavanje, rekonstrukcija) i obveza sastavljanja Obrasca PPO
-    Ispravak pretporeza u slučaju prenamjene nekretnine (najam stanova umjesto prodaje i sl.)
-    Naknadna odobrenja kupcu i ispravak porezne osnovice
-    Usluge ino izvođača (kooperanta, inženjera, arhitekta) i obveza obračuna PDV-a prema članku 75. st. 2. Zakona o PDV-u
-    Usluge na nekretnini u inozemstvu, primjena članka 19. Zakona o PDV-u – obveza registracije ili prijenos porezne obveze na stranog investitora (građevinski radovi, ugradnja stolarije, održavanje ugrađene opreme)
-    obveze „malog poreznog obveznika“ za radove u inozemstvu
-    može li se koristiti pretporez po računu za smještaj radnika na terenu
-    PDV na promet nekretnina
o    nekretnine oslobođene PDV-a i mogućnost primjene prijenosa porezne obveze
o    nekretnine oporezive PDV-om
o    isporuka nekretnina u ovršnom postupku

RAČUNOVODSTVO
-    priznavanje prihoda
-    priznavanje rashoda
-    ugovori o izgradnji
-    obračun proizvodnje
-    kapitalizacija troškova posudbe
-    rezerviranja za dana jamstva
-    računovodstveni tretman ugovornih kazni
-    izgradnja građevine za vlastite potrebe

-    vrijednosno usklađenje materijalne imovine i zaliha

RADNI ODNOSI
-    obvezatnost primjene proširenog kolektivnog ugovora i primjena povoljnijeg prava za radnika
-    zasnivanje radnog odnosa, probni rad, promjene ugovornih odredaba, sloboda ugovaranja,   dopunski rad, rad umirovljenika
-    odnos ugovora o radu i ugovora o djelu
-    prijava na obvezna osiguranja, rokovi, dokumentacija
-    privremeno ustupanje radnika, sezonsko zapošljavanje radnika
-    zakonska i ugovorna zabrana natjecanja s poslodavcem
-    odgovornost radnika za štetu prouzročenu poslodavcu
-    organizacija radnog vremena, odmora i dopusta i evidencije
-    prestanak radnog odnosa

PLAĆA, NAKNADA PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA UGOVORENA KOLEKTIVNIM UGOVOROM ZA GRADITELJSTVO S PROŠIRENOM PRIMJENOM
-    minimalna i najniža osnovna plaća za graditeljstvo
-    osnovna plaća, stimulativni dio plaće
-    dodaci na plaću: dodatak za radni staž; dodatak za otežane uvjete rada; prekovremeni i noćni rad; rad nedjeljom i blagdanom ….
-    utvrđivanje plaće prema složenosti poslova (tarifni stavovi)
-    pravo na naknadu plaće
-    pravo na naknadu troškova službenog putovanja (utvrđivanje dnevnice u tuzemstvu, iznos hotelskog računa – ograničavanje kategorije hotela, upotreba privatnog automobila u službene svrhe  ...)
-    uvjeti za isplatu terenskog dodatka (dnevnice za rad na terenu)
-    solidarne pomoći (smrtni slučajevi, dugotrajno bolovanje, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda)
-    naknada troškova prijevoza na posao i s posla
-    pravo na jubilarnu nagradu, otpremninu za odlazak u mirovinu i darove
-    uvjeti za neoporezivu isplatu naknada, nagrada i potpora
-    neoporezivi primici sezonskih radnika

Predavači: 
   mr. sc. Miljenka Cutvarić, Domagoj Bakran mag. oec., Dunja Šarić dipl. iur., mr. sc. Kornelija Sirovica
Literatura:   prezentacije predavača
Naknada:      600,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 700,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate:          HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

21. Savjetovanje INTERNA REVIZIJA I KONTROLA

Radionice

Primošten, Hotel Zora, 27. - 29. rujna 2018.

JAVNA NABAVA U FOKUSU INTERNE REVIZIJE

Radionice

Zagreb, 24. rujna 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

PLANIRANJE ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE JLP(R)S, DODACI NA PLAĆU I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA III. KVARTAL I OSTALE AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA

Seminari

25. rujna 2018.

ČAKOVEC

Hotel PARK, Ul. Zrinsko Frankopanska 14,

26. rujna 2018.

SPLIT

HOTEL ATRIUM, Ul. Domovinskog rata 49

27. rujna 2018.

ZADAR

HOTEL KOLOVARE, Bože Peričića 14

1. listopada 2018.

OSIJEK

HOTEL OSIJEK, Šamačka 4

2. listopada 2018.

ZAGREB

HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2

3. listopada 2018.

PULA

HOTEL HISTRIA, Verudela 17

4. listopada 2018.

RIJEKA

HOTEL JADRAN, Šetalište XIII divizije 46


početak u 9,30 sati u svim gradovima
očekivano trajanje do 15,00 sati


NOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA (Nar. nov., br. 108/17.)

Radionice

25. rujna 2018. - POPUNJENO
15. listopada 2018.

dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati
očekivano trajanj radionice 6 sati


NOVI ZAKON O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA I OSTALI PROPISI

Radionice

OSIJEK, 26. rujna 2018. (srijeda)

Udruga RFD Osijek, Osijek Šet.k.F.Šepera 13/II

početak 9,30 sati

PDV NA ISPORUKE DOBARA I USLUGA UNUTAR EU I DRUGA AKTUALNA PITANJA OBRAČUNA PDV-a

Radionice

Zagreb, 26. rujna 2018. - POPUNJENO
Zagreb, 12. listopada 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)
      
početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame