Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

PLAĆA, NAKNADE PLAĆE, DRUGI DOHODAK I NEOPOREZIVI PRIMICI (edukacija je namijenjena radnicima u računovodstvu i drugim osobama koje rade na poslovima povezanima s upravljanjem ljudskim resursima)

Edukacije

MALA ŠKOLA O SUSTAVU PLAĆA I NAKNADA - POPUNJENOZagreb, 16. - 18. listopada 2018.


Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)9,30 sati - 15,00 sati
21 školski sat (3 dana po 7 sati)

Program:

1 dan:

Pravo na plaću, obračun doprinosa i poreza, JOPPD obrazac


-    pravo na plaću; dodaci na plaću; minimalna plaća

-    evidencija radnog vremena i pravo na plaću

-    isprave o plaći i o neisplaćenoj plaći – obvezan sadržaj, dokaz o uručenju

-    obvezni doprinosi; najniža i najviša osnovica; dospijeće

-    olakšice i oslobođenja; uvjeti, dokazi, šifriranje u obrascu JOPPD

-    korištenje olakšica i oslobođenja – mjesečna plaća i ostali primici

-    plaća radnika s pravom na staž osiguranja s povećanim trajanjem

-    plaća izaslanog radnika; JOPPD obrazac; obrazac INO-DOH

-    plaća zaposlenog člana uprave

-    osobni odbitak; uzdržavani članovi i podjela za istog člana

-    korištenje osobnog odbitka kod više isplatitelja u toku godine

-    način isplate neto plaće; određivanje dijela plaće zaštićenog od ovrhe

-    plaća u naravi – kao mjesečna i kao ostali primitak uz plaću; obračun, dospijeće

-    obveze poslodavca u slučaju neisplate plaće; JOPP za neisplaćenu plaću i naknadnu isplatu2. dan:

Naknada plaće, posebno o naknadi za bolovanje i primici po osnovi drugog dohotka


-    naknada plaće za godišnji odmor

-    naknada plaće za blagdane, plaćeni dopust i dr.

-    naknada plaće za bolovanje na teret poslodavca

-    naknada plaće na teret HZZO – visina, primjeri, iskazivanje u obrascu JOPPD

-    određivanje visine naknade ovisno o broju isplaćenih plaća u prethodnih šest mjeseci

-    prekid i ponovno bolovanje nakon proteka do 30 dana

-    ozljede na radu – prijava, obračun naknade za bolovanje

-    ispravak obrasca JOPPD u slučaju promjene visine i poreznog obilježja naknade

-    rodiljne i roditeljske vremenske i novčane potpore

-    naknada za rodiljni i roditeljski dopust – uvjeti, visina, obrazac JOPPD

Drugi dohodak

-    rad bez zasnovanog radnog odnosa – uvjeti, ograničenja

-    doprinosi na primitke po osnovi drugog dohotka; oslobođenja

-    utjecaj drugog dohotka na godišnju poreznu obvezu

-    iskazivanje drugog dohotka u obrascu JOPPD

-    autorski honorari i honorari umjetnika – obračun, isprave

-    oporezivi primici športaša

-    drugi dohodak primljen iz inozemstva i naplaćen od građanina

-    isplata drugog dohotka nerezidentnima3 dan:

Naknade troškova, nagrade i pomoći i otpremnine


-    pravo radnika na naknade troškova, nagrade i pomoći i otpremnine

-    neoporezivi i oporezivi iznosi

-    naknada troškova prijevoza – uvjeti, ograničenja

-    troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika

-    izdaci za službena putovanja – dokumentacija, iznosi, ograničenja

-    visina dnevnice; uvjeti

-    terenski dodatak u zemlji i inozemstvu

-    topli i hladni napitci

-    pomoći – vjerodostojne isprave, neoporezivi i oporezivi iznosi

-    neoporezive godišnje nagrade

-    izdaci za školovanje radnika

-    otpremnine za odlazak u mirovinu i za otkaz radnog odnosa

-    stipendije – namjena, iznosi, ograničenja

-    primici športaša

-    način isplate neoporezivih i oporezivih primitaka

-    neoporezivi primici u obrascu JOPPD; rokovi, način iskazivanja


Predavači: savjetnici urednici HZRFD i vanjski suradnici

Literatura: prezentacije predavača

Naknada: prijava za jedan dan edukacije 600,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 700,00 kuna za nepretplatnike prijava za sva tri dana edukacije 1.500,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 1.800.00 kuna za nepretplatnike

(naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV i osvježavajući napitak).

Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.

Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA

Radionice

za JLP(R)S i proračunske korisnike

Zagreb, 11. i 12. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II, Zagreb (mogućnost dolaska na samo jednu od radionica)

s početkom u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

Izvještavanje Porezne uprave o ostvarenim primicima na INO-DOH obrascu

Radionice

Zagreb, 12. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

USVOJENE IZMJENE POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA I PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GFI ZA 2018. GODINU

Seminari

13.12.2018. Zagreb, Hotel SHERATON, Ulica knez Borne 2

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati


E-računi, PLANIRANJE NABAVE I POPUNJAVANJE REGISTRA SKLOPLJENIH UGOVORA

Radionice

radionica za računovođe

Zagreb, 17. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

NOVOSTI PRI PROVOĐENJU OVRHE Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata

Radionice

Zagreb, 17. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

UTVRĐIVANJE REZULTATA, OBVEZNE KOREKCIJE I RASPODJELA REZULTATA - za JLP(R)S i proračunske korisnike -

Radionice

Zagreb, 18. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati 
očekivano trajanje do 15,00 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame