Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

PDV NA ISPORUKE DOBARA I USLUGA UNUTAR EU I DRUGA AKTUALNA PITANJA OBRAČUNA PDV-a

Radionice

 

Osijek, 18. listopada 2018.Udruga RFD OSIJEK, Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II

      

početak 9,30 sati

očekivano trajanje do 14,00 sati

Program:

1.    Isporuka dobara unutar EU


•    Uvjeti za primjenu poreznog oslobođenja kod isporuke dobara u drugu državu članicu

•    Mjesto isporuke dobara s prijevozom – važnost dokaza o otpremi (prijevozne isprave, izjava o otpremi – što se traži u nadzoru)

•    Mjesto isporuke dobara bez prijevoza i utvrđivanje mjesta oporezivanja

•    Što se smatra prodajom na daljinu

•    Carinski postupak 42

•    Isporuke u nizu

     o    Primjena pojednostavljenja kod registracije i obračuna PDV-a

     o    Važnost prijenosa prava raspolaganja (paritet isporuke)

     o    Definicija isporuke dobara s i bez prijevoza

     o    Trostrani posao – uvjeti za primjenu pojednostavnjenja2.   Isporuke u nizu izvan EU


3.   Usluge stranih poreznih obveznika uključivo i „malih poreznih obveznika“ – obveza obračuna PDV-a4.   Isporuke hrvatskih „malih poreznih obveznika“ unutar EU (isporuke s montažom, usluga ne nekretnini u drugoj državi članici - kada se moraju registrirati u državi članici u kojoj obavljaju isporuke)


5.   Ispravak porezne osnovice kod:

-    povrata robe, naknadnih popusta vezano za primjenu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

-    primjene Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama

-    postupka predstečajne nagodbe


6.   Troškovi osobnih automobila s aspekta PDV-a i očekivane izmjene


7.   Registriranje stranih poreznih obveznika, njihove isporuke na području Republike Hrvatske i primjena članka 75. stavka 2. – prijenos porezne obveze (najčešće pogreške)


8.   Ispravci elektronički poslanih obrazaca

-    PDV, PPO, INO-PPO, PDV-S, ZP

-    Brisanje pogrešno dostavljenih obrazaca


9.  Ustupanje prava na  povrat  poreza  sklapanjem ugovora o ustupu ili cesiji

-    prava i obveze poreznog obveznika i poreznog tijela u porezno dužničkom odnosu

 -   porezna zastara

-    podmirenje obveza za poreznog obveznika od solidarnog dužnika i  treće osobe

 -   obračunska plaćanja ako je blokiran račun poslovnog subjekta

-    iznimni slučajevi  kada  dostavljeni  ugovor o ustupu nije obvezujući za porezno tijelo


10. Sklapanje upravnog ugovora
-    za koji se porezni dug može sklopiti upravni ugovor

-    postupak odlučivanja o prijedlogu za sklapanje upravnog ugovora

-    jednostrani  raskid  i  prestanak ugovor te primjena drugih zakonskih propisa11. Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora

-    što može biti predmet porezne nagodbe i uvjeti za sklapanje porezne nagodbe

-    smanjenje novoutvrđene porezne obveze u postupcima u kojima je porezna osnovica utvrđena procjenom


12. Očekivane izmjene Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2019. godinePredavači: mr. sc. Miljenka Cutvarić, urednica savjetnica HZRIF, mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, Ministarstvo financija, Porezna uprava

Literatura: prezentacije predavača, knjiga Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost

Naknada: 600,00 kn za članove URFD Osijek- pravne osobe, ostali 700,00 kn (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV i osvježavajući napitak).

Uplate: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987.

Informacije: tel: 031/283-675

Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA

Radionice

za JLP(R)S i proračunske korisnike

Zagreb, 11. i 12. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II, Zagreb (mogućnost dolaska na samo jednu od radionica)

s početkom u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

Izvještavanje Porezne uprave o ostvarenim primicima na INO-DOH obrascu

Radionice

Zagreb, 12. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

USVOJENE IZMJENE POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA I PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GFI ZA 2018. GODINU

Seminari

13.12.2018. Zagreb, Hotel SHERATON, Ulica knez Borne 2

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati


E-računi, PLANIRANJE NABAVE I POPUNJAVANJE REGISTRA SKLOPLJENIH UGOVORA

Radionice

radionica za računovođe

Zagreb, 17. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

NOVOSTI PRI PROVOĐENJU OVRHE Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata

Radionice

Zagreb, 17. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

UTVRĐIVANJE REZULTATA, OBVEZNE KOREKCIJE I RASPODJELA REZULTATA - za JLP(R)S i proračunske korisnike -

Radionice

Zagreb, 18. prosinca 2018.

Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati 
očekivano trajanje do 15,00 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame