Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

IZMJENE POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA I PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GFI ZA 2018. GODINU

Seminari

12.11.2018. OSIJEK Hotel Osijek, Šamačka 4
13.11.2018. ZAGREB Hotel SHERATON
14.11.2018. RIJEKA Hotel BONAVIA Dolac 4
15.11.2018. PULA HGK PULA, Carrarina 5
16.11.2018. ČAKOVEC Hotel PARK, Zrinsko Frankopanska 14
22.11.2018. VARAŽDIN Hotel TURIST, Aleja kralja Zvonimira 1
23.11.2018. BJELOVAR HGK,Petra Preradovića 4
26.11.2018. ZADAR Hotel KOLOVARE, B.Peričića 14
27.11.2018. DUBROVNIK Hotel LERO, Iva Vojnovića 14
28.11.2018. SPLIT Hotel PARK Hatzeov perivoj 3
13.12.2018.  ZAGREB  Hotel SHERATON, Ulica kneza Borne 2

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Program seminara:
1. PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GFI ZA 2018.
• Vrednovanje pojedinih pozicija bilance i računa dobiti i gubitka

o Dugotrajne imovine (poseban osvrt na osobne automobile)
o Zaliha
o Potraživanja i obveze
o Prihodi i rashodi – planiranje dobiti ili gubitka
• Kontrole i usklađenja prije zaključenja konta
o Povezanost analitike i sintetike
o Provođenje inventure i postupci s manjkovima i viškovima
• Ispravci računovodstvenih pogrešaka i promjene procjena
o Promjene i ispravci pogrešaka tekućeg razdoblja
o Naknadno utvrđeni troškovi
o Ispravci pogrešaka prethodnih razdoblja
o Promjene procjena troška amortizacije
o Procjene vjerojatnosti naplate potraživanja
• Pripreme za primjenu MSFI 16 – Najmovi od 1. siječnja 2019.

2. POREZ NA DOBIT
• pregled porezno priznatih i nepriznatih troškova
• porezni aspekt vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja i zaliha
• pripreme za prijavu poreza na dobit primjenom novčanog načela

3. OBVEZE UVOĐENJA eRačuna
• Obveznici uvođenja eRačuna
• Rokovi uvođenja eRačuna
• Pravila postupanja s eRačunima

4. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT
• Uvođenje pravila protiv premještanja dobiti
• Promjene u priznavanju porezno priznatih troškova

5. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU
• Subjekti od javnog interesa
• Ukidanje obveze licenciranja računovođa
• Knjigovodstvene isprave
• Obveznici revizije

6. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O PDV-U KOJE BI TREBALE STUPITI NA SNAGU 1. SIJEČNJA 2019. GODINE
• odbitak pretporeza kod sredstava za osobni prijevoz
• obvezan ulazak u sustav PDV-a tijekom godine nakon prelaska praga
• proširenje primjene snižene stope 13%
• promjene kod prijenosa porezne obveze
o isporuke poreznih obveznika bez sjedišta u RH – ne primjenjuje se prijenos porezne obveze ako imaju dodijeljen PDV identifikacijski broj
o tuzemni prijenos porezne obveze kod isporuke betonskog čelika i željeza
o izmjene kod isporuka nekretnina u ovršnom postupku
• uvodi se prag od 77.000 kn kod isporuka elektroničkih i telekomunikacijskih usluga osobama koje nisu porezni obveznici a imaju sjedište/prebivalište u drugim državama članicama
• obveza podnošenja knjige UR-a uz svaki PDV obrazac
• smanjenje opće stope PDV-a na 24% od 1. siječnja 2020. godine

7. IZMJENE KOD OBRASCA OPZ-STAT-1

8. OBRAČUN PDV-a ZA POSLJEDNJE RAZDOBLJE OPOREZIVANJA
• obveza usklađivanja i ispravci obračuna tijekom godine
• specifičnosti obračuna u slučaju izlaska iz sustava PDV-a
• naknadna odobrenja/terećenja – kako ispraviti poreznu osnovicu
• isporuke bez naknade, reprezentacija i promidžba i obračun PDV-a

9. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK OD 1. SIJEČNJA 2019. GODINE
• proširenje članova uže obitelji koji se mogu smatrati uzdržavanim
• ostvareni primici članova uže obitelji koji ne utječu na pravo uvećanja osobnog odbitka poreznog obveznika po osnovi njihovog uzdržavanja
• izmjena porezne tarife
• opcijska kupnja ili dodjela vlastitih dionica radnicima – pravo na utvrđivanje dohotka od kapitala
• oporezivanje sezonskih poslova u poljoprivredi
• novine u paušalnom oporezivanju dohotka od iznajmljivanja soba, postelja i stanova putnicima i turistima

10. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O DOPRINOSIMA OD 1. SIJEČNJA 2019. GODINE
• promjena stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
• ukidanje obveze plaćanja doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu
• godišnji obračun doprinosa za članove uprave

11. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM
• izmjene koje bi trebale stupiti na snagu 1. 1. 2019. godine
• izmjene koje bi trebale stupiti na snagu 1. 1. 2021. godine

12. POREZ NA DOHODAK
• izmjena podataka u obrascu PK tijekom godine i postupanje u slučaju prestanka radnog odnosa
• godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu
o razlozi i uvjeti za obvezno sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak
o iskazivanje godišnjeg obračuna u poreznim evidencijama
• poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak - mogućnost korištenja poreznih prava koja nisu iskorištena tijekom godine
• prigodne isplate na kraju godine

Predavači: savjetnici urednici u HZ RIF-u
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 500,00 kn za pretplatnike, 600,00 kn za nepretplatnike (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

POREZNE NOVOSTI OD 1.1.2019. GODINE, PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Seminari

19.11.2018. SPLIT HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
20.11.2018. ZADAR HOTEL KOLOVARE, B.Peričića 14
28.11.2018. ZAGREB DVORANA HZRIF, II kat, Jakova Gotovca 1
30.11.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII divizije 46
03.12.2018. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
05.12.2018. PULA HOTEL HISTRIA, Verudela 17

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Obveza uvođenja eRačuna, pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, porezne novosti od 1. 1. 2019. i druge aktualnosti za proračunske korisnike i JLP(R)S

Seminari

19.11.2018. SPLIT HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
20.11.2018. ZADAR HOTEL KOLOVARE, B.Peričića 14
22.11.2018. ČAKOVEC Udruga RFD Međimurje, I. Mažuranića 2/II
27.11.2018. ZAGREB HOTEL WESTIN, Kršnjavoga 1
30.11.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII divizije 46
03.12.2018. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
05.12.2018. PULA HOTEL HISTRIA, Verudela 17

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Radionice

Zagreb, 21. studenoga 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 12,00 sati
očekivano trajanje do 15,30 sati

NOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA (Nar. nov., br. 108/17.)

Radionice

21. studeni 2018.
dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

4. prosinca 2018.
dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati
očekivano trajanj radionice 6 sati


UPUTE ZA IMPLEMENTACIJU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Radionice

Zagreb, 23. studenoga 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 12,45 sati

Obveza zaprimanja i izdavanja eRačuna za naručitelje

Radionice

Ustanova “Računovodstvo i financije”
organizira radionicu za naručitelje- obveznike  javne nabave


Zagreb, 23. studenoga 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,00 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame