Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

Obveza uvođenja eRačuna, pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, porezne novosti od 1. 1. 2019. i druge aktualnosti za proračunske korisnike i JLP(R)S

Seminari

19.11.2018. SPLIT HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
20.11.2018. ZADAR HOTEL KOLOVARE, B.Peričića 14
22.11.2018. ČAKOVEC Udruga RFD Međimurje, I. Mažuranića 2/II
27.11.2018. ZAGREB HOTEL WESTIN, Kršnjavoga 1
30.11.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII divizije 46
03.12.2018. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
05.12.2018. PULA HOTEL HISTRIA, Verudela 17

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Program seminara:
1. POPIS IMOVINE I OBVEZA - INVENTURA
- Uputa Ministarstva financija o provođenju popisa imovine i obveza - inventure
- smije li računovođa biti član popisnog povjerenstva
- koji je krajnji rok provođenja popisa – inventure
- preduvjeti za popis potraživanja i obveza, tko popisuje potraživanja i obveze
- knjiženje uplata i zatvaranje stavaka
- nepravilnosti prilikom popisa potraživanja i obveza
- praktični primjeri dobrog popisa potraživanja i loše napravljenog popisa potraživanja i obveza
- obveza usklađenja potraživanja i obveza
- NOVO - kada se provodi ispravak vrijednosti potraživanja
- NOVO - kako provesti naplatu potraživanja koje je ispravljeno
- otpis potraživanja – kada se može provesti
- provođenje popisa i sastavljanje izvještaja o obavljenom popisu
- računovodstveno evidentiranje inventurnih viškova i manjkova
- rashodovanje i isknjiženje imovine

2. PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU
- kontrola ispravnosti i točnosti bilančnih konta za prijenos u slijedeću godinu
- kontrolno-analitički postupci u računovodstvu krajem godine – uspoređivanje nefinancijske i financijske imovine razreda 0 i izvora vlasništva 911
- provjera stanja kod paralelnih knjiženja - koja konta – račune treba uspoređivati , usporedba potraživanja, obračunskih prihoda i prihoda
- kako sami kontrolirati svoje knjiženje

3. KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE EU PROJEKATA
- što kada se dio već isplaćene plaće i tekućih rashoda financira iz EU sredstva

• rashodi nastali u ranijim razdobljima
• rashodi nastali u tekućoj godini
- predfinaciranje projekta EU
• od strane nadležne JLP(R)S
• sredstvima korisnika (vlastiti prihodi)
• kreditom banke
- knjiženje potraživanja za EU sredstva
- što s nepriznatim rashodima po EU projektu?
- kada se primljeni novac iz EU sredstva priznaje u prihod odmah a kada je obveza?
- specifičnost ERASMUS + projekta
- kako knjižiti prihode i rashode kada su nositelji projekta izvan sustava proračuna (trgovačka društva, neprofitne org., i sl.)

4. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK OD 1.1.2019.
- novi neoporezivi primici
- proširenje kruga osoba koje mogu biti uzdržavana djeca/članovi uže obitelji
- novine u primicima koji ne utječu na korištenje osobnog odbitka za uzdržavano dijete/člana
- izmjena porezne tarife
- drugi dohodak inozemnih umjetnika i športaša
- ukidanje plaćanja poreza na primitke iz trećeg mirovinskog stupa
- godišnji obračun poreza za porezne obveznike s pravom na umanjenje poreza za 50%
- ostale izmjene:
- promjene u načinu određivanja poreza za iznajmljivače u turizmu
- izmjene u oporezivanju dohotka radnika na povremenim poslovima u poljoprivredi

5. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O DOPRINOSIMA OD 1.1.2019.
- promjene u vrstama i stopama obveznih doprinosa
- novine za osobe koje su članovi uprave trgovačkih društava
- izmijenjeni uvjeti korištenja najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti

6. OSTALE NOVINE U PREDLOŽENIM IZMJENAMA POREZNIH PROPISA
- obveza ulaska u sustav PDV-a ako se u toku godine prijeđe propisani prag
- proširenje porezne tarife za primjenu stope PDV-a od 13%
- obveza podnošenja knjige UR-a uz svaki PDV obrazac
- smanjenje opće stope PDV-a na 24% od 1. siječnja 2020. godine
- snižavanje stope poreza na promet nekretnina na 3%
- uvođenje obveze fiskalizacije računa za prodaju preko samoposlužnih uređaja od 1.1.2021.

7. PK KARTICE I GODIŠNJI OBRAČUN POREZA PRI ISPLATI ZADNJE PLAĆE U 2018. GODINI
- postupanje s Obrascem PK u slučaju prestanka radnog odnosa
- godišnji obračun poreza na dohodak iz plaće; prijenos podataka u slučaju kad se plaća isplaćivala iz dva sustava
- iskazivanje učinaka godišnjeg obračun u obrascu JOPPD; ispravak podataka

8. PRIGODNE ISPLATE RADNICIMA
- božićnica i darovi djeci radnika – prava iz kolektivnih ugovora javnog sektora
- iskazivanje neoporezivih primitaka u obrascu JOPPD
- isplata radnicima koji imaju otvoren zaštićeni račun

9. NAJAVLJENE IZMJENE U OSTVARIVANJU PRAVA NA MIROVINU OD 1. SIJEČNJA 2019.
- podizanje dobnih uvjeta za ostvarivanje prava na starosnu i prijevremenu mirovinu
- prvo prijelazno razdoblje za žene; drugo prijelazno razdoblje za žene i muškarce
- penalizacija prijevremenih mirovina
- što se mijenja kod mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
- tko ima/nema pravo na dodatak uz mirovinu
- pravo na zaposlenje uz isplatu mirovine od 1.1.2019.

10.  E-RAČUNI U JAVNOJ NABAVI
Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj  nabavi
- od 1.12.2018. obvezno je zaprimanje  eRačuna za javne i sektorske naručitelje

- eRačuni su obvezni i za jednostavnu nabavu
- od 1.7.2019. godine javni i sektorski nručitelji svoje izlazne račune moraju izdavati u elektroničkom obliku
- od 1.7.2019. godine  obvezno poslovanje s računima u elektroničkom obliku za ponuditelje i naručitelje Predavači: mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić i dr.sc. Marija Zuber – savjetnice – urednice HZRFD
Literatura: zbirka prezentacija predavača
Naknada: 500,00 kn za pretplatnike časopisa RIF i Riznica, 600,00 kn za nepretplatnike (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

NOVINE U ISPLATI PLAĆA I NAKNADA U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA, UTVRĐIVANJE I KOREKCIJA REZULTATA, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. GODINU, IZMIJENJENI PRAVILNIK O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU

Seminari

15.1.2019. OSIJEK Hotel OSIJEK, Šamačka 4
16.1.2019. ČAKOVEC Hotel PARK, Zrinsko-frankopanska 14
17.1.2019. ZADAR Hotel KOLOVARE, B. Perinčića 14
18.1.2019. SPLIT Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3
21.1.2019. RIJEKA Hotel JADRAN, Šetalište XIII divizije 46
22.1.2019. PULA HGK PULA, Carrarina 5
23.1.2019. ZAGREB Hotel SHERATON, Kneza Borne 2

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

ČLANOVI DRUŠTVA, ČLANOVI UPRAVE, PROKURISTI, LIKVIDATORI, UPRAVITELJI ZADRUGA - PRAVA I ODGOVORNOSTI, OBVEZA DOPRINOSA I OPOREZIVANJE PRIMITAKA

Radionice

Zagreb, 24. siječnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Radionice

Zagreb, 29. siječnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

NOVINE U SASTAVLJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU, ISPLATA PLAĆA I DRUGOG DOHOTKA, POREZ NA DOBIT I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Seminari

seminar za neprofitne organizacije

Zagreb, 31. siječnja 2019.
Hotel Palace,
Trg Josipa Jurja Strossmayera 10

Početak u 9,30 sati
Očekivano trajanje do 15 sati

POREZNE PRIJAVE ZA 2018. GODINU I AKTUALNOSTI U POSLOVANJU OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA U 2019. GODINI

Radionice

Zagreb, 7. veljače 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

NEPROFITNE ORGANIZACIJE U SUSTAVU POREZA NA DOBIT

Radionice

Zagreb, 7. veljače 2019
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame