Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

POREZNE NOVOSTI OD 1.1.2019. GODINE, PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Seminari

19.11.2018. SPLIT HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
20.11.2018. ZADAR HOTEL KOLOVARE, B.Peričića 14
28.11.2018. ZAGREB DVORANA HZRIF, II kat, Jakova Gotovca 1
30.11.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII divizije 46
03.12.2018. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
05.12.2018. PULA HOTEL HISTRIA, Verudela 17

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Program seminara:
1. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK OD 1.1.2019.
- novi neoporezivi primici, izmjena porezne tarife
- proširenje kruga osoba koje mogu biti uzdržavana djeca/članovi uže obitelji
- novine u primicima koji ne utječu na korištenje osobnog odbitka za uzdržavano dijete/člana
- drugi dohodak inozemnih umjetnika i športaša
- ukidanje plaćanja poreza na primitke iz trećeg mirovinskog stupa
- godišnji obračun poreza za porezne obveznike s pravom na umanjenje poreza za 50%
- ostale izmjene:

- promjene u načinu određivanja poreza za iznajmljivače u turizmu
- izmjene u oporezivanju dohotka radnika na povremenim poslovima u poljoprivredi

2. PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O DOPRINOSIMA OD 1.1.2019.
- promjene u vrstama i stopama obveznih doprinosa
- izmijenjeni uvjeti korištenja najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti

3. OSTALE NOVINE U PREDLOŽENIM IZMJENAMA POREZNIH PROPISA
- obveza ulaska u sustav PDV-a ako se u toku godine prijeđe propisani prag; prag za primitke po osnovi drugog dohotka
- proširenje porezne tarife za primjenu stope PDV-a od 13% , smanjenje opće stope PDV-a na 24% od 1. siječnja 2020. godine
- obveza podnošenja knjige UR-a uz svaki PDV obrazac
- snižavanje stope poreza na promet nekretnina na 3%
- obveza fiskalizacije računa za prodaju preko samoposlužnih uređaja od 1. 1.2021.

4. PK KARTICE I GODIŠNJI OBRAČUN POREZA PRI ISPLATI ZADNJE PLAĆE U 2018. GODINI
- postupanje s Obrascem PK u slučaju prestanka radnog odnosa
- godišnji obračun poreza na dohodak iz plaće; za koje radnike se (ne)provodi
- iskazivanje učinaka godišnjeg obračun u obrascu JOPPD; ispravak podataka

5. PRIGODNE ISPLATE RADNICIMA
- božićnica – oporezivi i/ili neoporezivi primitak; kada treba izjava radnika
- božićnica radnika koji radi s nepunim radnim vremenom
- darovi djeci radnika – u novcu i/ili u naravi
- JOPPD obrazac za neoporezive isplate u prosincu

6. NAJAVLJENE IZMJENE U OSTVARIVANJU PRAVA NA MIROVINU OD 1. SIJEČNJA 2019.
- podizanje dobnih uvjeta za pravo na starosnu i prijevremenu mirovinu
- prvo prijelazno razdoblje za žene; drugo prijelazno razdoblje za žene i muškarce
- penalizacija prijevremenih mirovina
- što se mijenja kod mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
- novine za osiguranike obvezno osigurane u drugom stupu
- tko ima pravo na dodatak uz mirovinu
- pravo na zaposlenje uz isplatu mirovine od 1.1.2019.

7. PROVOĐENJE POPISA IMOVINE I OBVEZA - INVENTURA
- određivanje popisnog povjerenstva
- smije li računovođa biti član popisnog povjerenstva
- koji je krajnji rok provođenja popisa – inventure
- provođenje popisa i sastavljanje izvještaja o obavljenom popisu
- jednostavno knjigovodstvo i popis imovine i obveza
- računovodstveno evidentiranje inventurnih viškova i manjkova
- rashodovanje i isknjiženje imovine

8. PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU
- kontrola ispravnosti i točnosti bilančnih konta za prijenos u slijedeću godinu
- provjera stanja kod paralelnih knjiženja - koja konta – račune treba uspoređivati , usporedba potraživanja i prihoda, obveza i rashoda
- kako sami kontrolirati svoje knjiženje

9. SPECIFIČNOSTI NEKIH POSLOVNIH DOGAĐAJA
- NOVO! dopuna Pravilnika o neprofitnom računovodstvu
- Obavljanje gospodarske djelatnosti i recipročni prihodi
o Jesu li organizacije sportskih natjecanja gospodarska djelatnost?
o Kada je obvezno izdati izlazni račun, a kada nije
- Razlika prihoda od sponzorstva od donacija
- Knjigovodstveno evidentnije donacije nefinancijske imovine koja se amortizira
- Donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa, projekata i aktivnosti
- Razlikovanje donacije od prihoda po posebnim propisima
- Kako evidentirati materijalna prava zaposlenika iznad neoporezivog iznosa
- Evidentiranje predujmova za službeni put
- Evidentiranje specifičnih troškova neprofitnih organizacija npr.
o što se smatra reprezentacijom?
o voda i napici na teret poslodavca
o troškovi ugošćavanja (natjecatelja i sl.)
o utrošak hrane i pića za aktivnosti redovnog poslovanja (primjeri)
o medalje, priznanja i sl.
o uređenje prostora i terena za natjecanje i sl.
- Kako pravilno iskazati troškove posuđenih vozila (kombi i sl.)

10. IZRADA FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2019. GODINU
- obveznici izrade financijskih planova
- obvezni sadržaj financijskog plana
- kako uključiti planirani rezultat poslovanja u financijski plan
- što sadrži obrazloženje financijskog plana

11. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU
- kada se moraju raditi izmjene i dopune financijskog plana
- tko usvaja izmjene i dopune financijskog plana
- što je preraspodjela sredstava i kada se radi
- primjer Odluke o utvrđivanju značajnosti za provođenje preraspodjele i izmjena i dopuna financijskog plana

Predavači: mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić i dr.sc. Marija Zuber – savjetnice – urednice HZRFD
Literatura: zbirka prezentacija predavača
Naknada: 500,00 kn za pretplatnike časopisa RIF i Riznica, 600,00 kn za nepretplatnike (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

IZMJENE POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA I PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GFI ZA 2018. GODINU

Seminari

12.11.2018. OSIJEK Hotel Osijek, Šamačka 4
13.11.2018. ZAGREB Hotel SHERATON
14.11.2018. RIJEKA Hotel BONAVIA Dolac 4
15.11.2018. PULA HGK PULA, Carrarina 5
16.11.2018. ČAKOVEC Hotel PARK, Zrinsko Frankopanska 14
22.11.2018. VARAŽDIN Hotel TURIST, Aleja kralja Zvonimira 1
23.11.2018. BJELOVAR HGK,Petra Preradovića 4
26.11.2018. ZADAR Hotel KOLOVARE, B.Peričića 14
27.11.2018. DUBROVNIK Hotel LERO, Iva Vojnovića 14
28.11.2018. SPLIT Hotel PARK Hatzeov perivoj 3
13.12.2018.  ZAGREB  Hotel SHERATON, Ulica kneza Borne 2

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Obveza uvođenja eRačuna, pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, porezne novosti od 1. 1. 2019. i druge aktualnosti za proračunske korisnike i JLP(R)S

Seminari

19.11.2018. SPLIT HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
20.11.2018. ZADAR HOTEL KOLOVARE, B.Peričića 14
22.11.2018. ČAKOVEC Udruga RFD Međimurje, I. Mažuranića 2/II
27.11.2018. ZAGREB HOTEL WESTIN, Kršnjavoga 1
30.11.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII divizije 46
03.12.2018. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
05.12.2018. PULA HOTEL HISTRIA, Verudela 17

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Radionice

Zagreb, 21. studenoga 2018.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 12,00 sati
očekivano trajanje do 15,30 sati

NOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA (Nar. nov., br. 108/17.)

Radionice

21. studeni 2018.
dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

4. prosinca 2018.
dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati
očekivano trajanj radionice 6 sati


UPUTE ZA IMPLEMENTACIJU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Radionice

Zagreb, 23. studenoga 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 12,45 sati

Obveza zaprimanja i izdavanja eRačuna za naručitelje

Radionice

Ustanova “Računovodstvo i financije”
organizira radionicu za naručitelje- obveznike  javne nabave


Zagreb, 23. studenoga 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,00 sati

RIF-ove obavijesti 2018.
Knjige
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame