Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

USVOJENE IZMJENE POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA I PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GFI ZA 2018. GODINU

Seminari

13.12.2018. Zagreb, Hotel SHERATON, Ulica knez Borne 2početak 9,30 sati

očekivano trajanje do 15,00 sati
Program seminara:

1. PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GFI ZA 2018.

• Vrednovanje pojedinih pozicija bilance i računa dobiti i gubitka

o Dugotrajne imovine (poseban osvrt na osobne automobile)

o Zaliha

o Potraživanja i obveze

o Prihodi i rashodi – planiranje dobiti ili gubitka
• Kontrole i usklađenja prije zaključenja konta

o Povezanost analitike i sintetike

o Provođenje inventure i postupci s manjkovima i viškovima
• Ispravci računovodstvenih pogrešaka i promjene procjena

o Promjene i ispravci pogrešaka tekućeg razdoblja

o Naknadno utvrđeni troškovi

o Ispravci pogrešaka prethodnih razdoblja

o Promjene procjena troška amortizacije

o Procjene vjerojatnosti naplate potraživanja
• Pripreme za primjenu MSFI 16 – Najmovi od 1. siječnja 2019.2. POREZ NA DOBIT

• pregled porezno priznatih i nepriznatih troškova

• porezni aspekt vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja i zaliha

• pripreme za prijavu poreza na dobit primjenom novčanog načela3. OBVEZE UVOĐENJA eRačuna

• Obveznici uvođenja eRačuna

• Rokovi uvođenja eRačuna

• Pravila postupanja s eRačunima4. USVOJENE IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT

• Uvođenje pravila protiv premještanja dobiti

• Promjene u priznavanju porezno priznatih troškova5.  USVOJENE IZMJENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

• Subjekti od javnog interesa

• Ukidanje obveze licenciranja računovođa

• Knjigovodstvene isprave

• Obveznici revizije6. USVOJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u KOJE BI TREBALE STUPITI NA SNAGU 1. SIJEČNJA 2019. GODINE

• odbitak pretporeza kod sredstava za osobni prijevoz

• obvezan ulazak u sustav PDV-a tijekom godine nakon prelaska praga

• proširenje primjene snižene stope 13%

• promjene kod prijenosa porezne obveze

o isporuke poreznih obveznika bez sjedišta u RH – ne primjenjuje se prijenos porezne obveze ako imaju dodijeljen PDV identifikacijski broj

o tuzemni prijenos porezne obveze kod isporuke betonskog čelika i željeza

o usvojene izmjene kod isporuka nekretnina u ovršnom postupku
• uvodi se prag od 77.000 kn kod isporuka elektroničkih i telekomunikacijskih usluga osobama koje nisu porezni obveznici a imaju sjedište/prebivalište u drugim državama članicama

• obveza podnošenja knjige UR-a uz svaki PDV obrazac

• smanjenje opće stope PDV-a na 24% od 1. siječnja 2020. godine7. USVOJENE IZMJENE KOD OBRASCA OPZ-STAT-18. OBRAČUN PDV-a ZA POSLJEDNJE RAZDOBLJE OPOREZIVANJA

• obveza usklađivanja i ispravci obračuna tijekom godine

• specifičnosti obračuna u slučaju izlaska iz sustava PDV-a

• naknadna odobrenja/terećenja – kako ispraviti poreznu osnovicu

• isporuke bez naknade, reprezentacija i promidžba i obračun PDV-a9. USVOJENE IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK OD 1. SIJEČNJA 2019. GODINE

• proširenje članova uže obitelji koji se mogu smatrati uzdržavanim

• ostvareni primici članova uže obitelji koji ne utječu na pravo uvećanja osobnog odbitka poreznog obveznika po osnovi njihovog uzdržavanja

• izmjena porezne tarife

• opcijska kupnja ili dodjela vlastitih dionica radnicima – pravo na utvrđivanje dohotka od kapitala

• oporezivanje sezonskih poslova u poljoprivredi

• novine u paušalnom oporezivanju dohotka od iznajmljivanja soba, postelja i stanova putnicima i turistima10. USVOJENE IZMJENE ZAKONA O DOPRINOSIMA OD 1. SIJEČNJA 2019. GODINE

• promjena stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

• ukidanje obveze plaćanja doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu

• godišnji obračun doprinosa za članove uprave11.  USVOJENE IZMJENE ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

• izmjene koje bi trebale stupiti na snagu 1. 1. 2019. godine

• izmjene koje bi trebale stupiti na snagu 1. 1. 2021. godine12. POREZ NA DOHODAK

• izmjena podataka u obrascu PK tijekom godine i postupanje u slučaju prestanka radnog odnosa

• godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu

o razlozi i uvjeti za obvezno sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak

o iskazivanje godišnjeg obračuna u poreznim evidencijama
• poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak - mogućnost korištenja poreznih prava koja nisu iskorištena tijekom godine

• prigodne isplate na kraju godinePredavači: savjetnici urednici u HZ RIF-u

Literatura: prezentacije predavača

Naknada: 500,00 kn za pretplatnike, 600,00 kn za nepretplatnike (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)

Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.

Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Radionice


22.05.2019.    ČAKOVEC, UDRUGA RFD ČAKOVEC, Ivana Mažuranića 2
27.05.2019.    OPATIJA, Hotel ADMIRAL, M. Tita 139
28.05.2019.    ZADAR, Hotel KOLOVARE, B.Peričića 14
29.05.2019.    ŠIBENIK, GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ, Poljana 6
30.05.2019.    SPLIT, Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3
31.05.2019.    DUBROVNIK, Hotel LERO, Iva Vojnovića 14
11.07.2019.     ZAGREB, HZRIF, J.Gotovca 1
11.07.2019.     ZAGREB, (WEBINAR)
12.11.2019.     RIJEKA, Hotel BONAVIA, Dolac 4

Ovlaštenim revizorima za sudjelovnaje priznaje se pet (5) bodova osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz područja s oznakom "A"

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

Obveza zaprimanja i izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019. godine

Radionice

Ustanova “Računovodstvo i financije” organizira radionicuZagreb, 12. lipnja 2019.
Zagreb, 17. lipnja 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,00 sati

MALA ŠKOLA O SUSTAVU PLAĆA I NAKNADA

Edukacije

edukacija je namijenjena radnicima koji rade na računovodstvenim poslovima i poslovima povezanima s upravljanjem ljudskim resursima

Zagreb, 21. - 23. svibnja 2019. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
ukupno 24 sata (3 dana po rasporedu)

BODOVI ZA REVIZORE

Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja

Radionice

Zagreb, 22. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Radionice

Zagreb, 23. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Porezi, pravo i računovodstvo u djelatnosti trgovine

Radionice

Zagreb, 28. svibnja 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame