Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA

Radionice

za JLP(R)S i proračunske korisnikeZagreb, 11. i 12. prosinca 2018.


Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II, Zagreb (mogućnost dolaska na samo jednu od radionica)s početkom u 9,30 sati

očekivano trajanje do 14,30 sati


DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA11. prosinca 2018.
 1. NABAVA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE


- kupovina dugotrajne nefinancijske imovine

- pravilno evidentiranje nabavljene imovine

- financiranje nabave imovine od strane nadležnog proračuna i sl.

- kupnja na robni zajam (financijski leasing)

- donirana imovina

- zamjena dugotrajne nefinancijske imovine

- prijenos imovine preko računa 915

- fiskalna odgovornost - poveznice s pitanjima iz Upitnika
2. PRODAJA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- pravilno evidentiranje prodane imovine

- izdavanje računa za prodanu imovinu i obvezni elementi računa

- porezni aspekt prodaje

- prodaja uz odgodu plaćanja

- određivanje tržišne vrijednosti (procjena vrijednosti)

- fiskalna odgovornost - poveznice s pitanjima iz Upitnika
3. RASHODOVANJE I ISKNJIŽENJE IMOVINE

- odluka odgovorne osobe o rashodovanju imovine

- trenutak nastanka rashoda i umanjenja knjigovodstvene vrijednosti

- razlikovanje pojma rashodovanja imovine od isknjiženja imovine

- prisutnost službenika Porezne uprave

- fiskalna odgovornost - poveznice s pitanjima iz Upitnika
4. POPIS (INVENTURA) DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- kontinuirana inventura tijekom godine

- svođenje na datum popisa 31. 12.

- odluka o provođenju popisa

- izvještaj o obavljenom popisu i prijedlog postupanja s viškovima i manjkovima

- manjkovi na teret odgovorne osobe

- fiskalna odgovornost - poveznice s pitanjima iz Upitnika
5. OTPIS DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- primjena propisanih stopa i izračun ispravka vrijednosti

- otpisanost i funkcionalnost dugotrajne imovine

- razlikovanje pojma ispravak vrijednosti od amortizacije
6. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DUGOTRAJNE IMOVINE

- razlikovanje održavanja imovine od dodatnog ulaganja

- pravilno evidentiranje

- rentabilnost ulaganja u staru imovinu

- vođenje evidencija redovnog servisa i zamjene rezervnih dijelova i popravaka


FINANCIJSKA IMOVINA I PRIMICI I IZDACI OD TRANSAKCIJA NA FINANCIJSKOJ IMOVINI (računi razreda 5, 8, 1, 2 i 9)12. prosinca 2018.
 1. NOVAC, DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I SL.


- poslovanje blagajne i blagajnički maksimum

- obračunska plaćanja

- naplata tuđeg prihoda

- korištenje okvirnog kredita
2. POTRAŽIVANJA

- za naknade koje se refundiraju

- naknade bolovanja i sl.

- naknade šteta od osiguravajućih društava

- za prihode poslovanja, prihode od imovine i ostale prihode

- tko i kada može evidentirati potraživanje od proračuna (knjiženje namjenskih prihoda)

- pravilno korištenje skupina 16 i 96

- od prodane nefinancijske imovine

- tko i kada može evidentirati potraživanje iz proračuna za prodanu imovinu

- evidencije primljenih predujmova prema izmijenjenom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu

- otpis potraživanja
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

- izdaci i potraživanja za dane zajmove

- ulaganje u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici

- otplata glavnice primljenih kredita i zajmova

- oplata glavnice za izdane vrijednosne papire

- oprost primljenih i danih zajmova
4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

- primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

- prodaja dionica i udjela u glavnici

- primici od zaduživanja

- primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja
5. FINANCIJSKA IMOVINA U SUSTAVU RIZNICE

- evidentiranje novčanih transakcija u sustavu riznice

- naknade za bolovanja u sustavu riznice

- kako knjižiti potraživanja u sustavu riznice (za obračunate prihode i namjenske prihode)
6. POPIS (INVENTURA) FINANCIJSKE IMOVINE

- ispravak vrijednosti potraživanja - NOVO

- popis financijske imovine

- praktični primjeri obavljene inventure

- odluka o provođenju popisa

- izvještaj o obavljenom popisu i prijedlog postupanja s viškovima i manjkovima

- manjkovi na teret odgovorne osobe

- fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika


Predavači: mr. sc. Andreja Milić i mr. sc. Jasna Nikić, savjetnice - urednice Riznice i RIF-a

Literatura: priručnik s prezentacijama predavača

Naknada:

Jedna radionica: 600,00 kn za pretplatnike na časopis RIF, 700,00 kn za nepretplatnike

Obje radionice: 1.000,00 kn za pretplatnike na časopis RIF, 1.100,00 kn za nepretplatnike (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288 ili gotovinom prije početka

Prijave i informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 505; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Radionice


22.05.2019.    ČAKOVEC, UDRUGA RFD ČAKOVEC, Ivana Mažuranića 2
27.05.2019.    OPATIJA, Hotel ADMIRAL, M. Tita 139
28.05.2019.    ZADAR, Hotel KOLOVARE, B.Peričića 14
29.05.2019.    ŠIBENIK, GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ, Poljana 6
30.05.2019.    SPLIT, Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3
31.05.2019.    DUBROVNIK, Hotel LERO, Iva Vojnovića 14
11.07.2019.     ZAGREB, HZRIF, J.Gotovca 1
11.07.2019.     ZAGREB, (WEBINAR)
12.11.2019.     RIJEKA, Hotel BONAVIA, Dolac 4

Ovlaštenim revizorima za sudjelovnaje priznaje se pet (5) bodova osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz područja s oznakom "A"

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

Obveza zaprimanja i izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019. godine

Radionice

Ustanova “Računovodstvo i financije” organizira radionicuZagreb, 12. lipnja 2019.
Zagreb, 17. lipnja 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,00 sati

MALA ŠKOLA O SUSTAVU PLAĆA I NAKNADA

Edukacije

edukacija je namijenjena radnicima koji rade na računovodstvenim poslovima i poslovima povezanima s upravljanjem ljudskim resursima

Zagreb, 21. - 23. svibnja 2019. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
ukupno 24 sata (3 dana po rasporedu)

BODOVI ZA REVIZORE

Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja

Radionice

Zagreb, 22. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Radionice

Zagreb, 23. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Porezi, pravo i računovodstvo u djelatnosti trgovine

Radionice

Zagreb, 28. svibnja 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame