Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

IZMJENE POREZNIH PROPISA, OBRAČUN PLAĆA I OVRHE U 2019. GODINI

Seminari

07.01.2019. OSIJEK Hotel Osijek, Šamačka 4
08.01.2019. ZAGREB Hotel SHERATON, Kneza Borne 2
09.01.2019. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII divizije 46
10.01.2019. PULA HGK PULA, Carrarina 5
11.01.2019. ČAKOVEC Hotel PARK, Zrinsko Frankopanska 14
14.01.2019. SPLIT Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Program seminara:
1. OBRAČUN PLAĆA I DRUGOG DOHOTKA U 2019. GODNI
- iznos minimalne plaće za 2019. godinu
- kada se mora uvećati propisani iznos minimalne plaće
- osobe na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o minimalnoj plaći
- uvjeti za ostvarivanje prava na obračunavanje i plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje na umanjeni iznos minimalne plaće
- stope doprinosa za obračun plaće i drugog dohotka
- osnovice za obračun doprinosa za 2019. godinu
- postupak utvrđivanja najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa za drugi dohodak
- mjesečna i godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za članove uprave, izvršne direktore, likvidatore i upravitelje zadruga
- članovi uprave, izvršni direktori, likvidatori i upravitelji zadruga na koje se ne odnosi obveza utvrđivanja godišnje osnovice za plaćanje doprinosa
- olakšice u plaćanju doprinosa
- plaćanje novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
- porezna tarifa od 1. siječnja 2019. godine
- tko se smatra uzdržavanim članovima obitelji u 2019. godini
- proširen krug umirovljenika koji mogu zasnovati radni odnos do polovice punoga radnog vremena

2. OSTALE NOVINE U OPOREZIVANJU DOHOTKA
- novine vezane uz neoporezive primitke fizičkih osoba
- porezne evidencije koje se ukidaju u 2019. godini
- novine u oporezivanju dohotka od kapitala
- oporezivanje dohotka od imovine ostvarenog iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima u 2019. godini

3. PROMJENE OPĆEG POREZNOG ZAKONA
- nova pravila utvrđivanja rezidentnosti
- porezna tajna i pitanje formiranja i objavljivanja liste dužnika
- obvezujuća mišljenja
- nadzor – opunomoćenici iz redova odvjetnika ili poreznih savjetnika
- obrazac OPZ-STAT – smanjenje dinamike izvješćivanja
- zastara i promjene kod prisilne naplate

4. NOVI ZAKON O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA
- izjednačavanje prava na obavljanje studentskih poslova redovitih i izvanrednih studenata
- evidencije o obavljanju studentskih poslova
- obveze posrednika i naručitelja posla, uvjeti za obavljanje djelatnosti, odobrenje
- uvjeti i način zaključivanja ugovora o obavljanju studentskih poslova, minimalna satnica

5. NOVI ZAKON O TRŽIŠTU RADA
- status i prava osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
- rad stalnog sezonca, status sezonskog radnika u poljoprivredi

6. NOVOSTI KOD PROVOĐENJA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA I NA PLAĆI
- promjene u Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
- provedba ovrhe, podnošenje osnova za plaćanje, zahtjev za naplatu i za izravnu naplatu
- poslovanje u uvjetima blokade računa (obračunska plaćanja i gotovina)
- ovrha na plaći, prednosni red, primanja izuzeta od ovrhe i primanja na kojima je ovrha ograničena, provedba ovrhe s rokom zapljene od 60 dana
- promjena na strani vjerovnika

7. IZMJENE ZAKONA I PRAVILNIKA O PDV-u
- proširenje primjene snižene stope 5% i 13% - popis proizvoda prema KN oznakama
- smanjenje opće stope PDV-a na 24% od 1 siječnja 2020. godine
- primjena snižene stope 13% na autorske honorare pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača
- e-knjige i e-časopisi iz inozemstva - primjena snižene stope kod prijenosa porezne obveze
- obveze obveznika PDV-a kod promjene poreznih stopa (popis, postupanje s predujmovima, promjena porezne osnovice)
- obvezan ulazak u sustav PDV-a tijekom godine nakon prelaska praga od 300.000 kuna
- odbitak pretporeza u iznosu 50% kod osobnih automobila bez obzira na nabavnu vrijednost
- promjene kod prijenosa porezne obveze:

o prema čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u – isporuke poreznih obveznika bez sjedišta u RH
o prema čl. 75. st. 3. – tuzemni prijenos porezne obveze proširuje se i za isporuke betonskog čelika i željeza (prijenos porezne obveze i u trgovini)
- novine kog usluga pruženih elektroničkim putem osobama koje nisu porezni obveznici
- obveza podnošenja knjige UR-a uz svaki PDV obrazac
- oporezivanje vrijednosnih kupona PDV-om (nastanak obveze obračuna PDV-a i definicija vrijednosnih kupona)

8. OBRAČUN PDV-a ZA POSLJEDNJE RAZDOBLJE OPOREZIVANJA
- obveza usklađivanja i ispravci obračuna tijekom godine
- specifičnosti obračuna u slučaju izlaska iz sustava PDV-a i kod promjene načina obračuna PDV-a
- naknadna odobrenja/terećenja – kako ispraviti poreznu osnovicu

Predavači: savjetnici urednici u HZ RIF-u
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 500,00 kn za pretplatnike, 600,00 kn za nepretplatnike (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA (primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

Edukacije

Zagreb, 14. -  18. listopada 2019.g.

Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/IV, Zagreb

Početak predavanja: svaki dan od 9,00 - 16,00 sati

Porezi, pravo i računovodstvo u djelatnosti trgovine

Radionice

Zagreb, 15. listopada 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Prijevoznička djelatnost – obračun PDV-a i radni odnosi

Radionice

Zagreb, 17. listopada 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

22. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Edukacije

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
najavljuje 22. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio            21. - 26. listopada 2019.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio     11. - 16. studenoga 2019. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                   06. - 07. prosinca 2019.

Novi neoporezivi primici od 1. rujna 2019., uvjeti za isplatu i iskazivanje u obrascu JOPPD / Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Seminari

21.10.2019. VUKOVAR, Hotel LAV, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 18

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

MALA ŠKOLA O SUSTAVU PLAĆA I NAKNADA

Edukacije

edukacija je namijenjena radnicima koji rade na računovodstvenim poslovima i poslovima povezanima s upravljanjem ljudskim resursima

Zagreb, 22. - 24. listopada 2019. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
ukupno 24 sata (3 dana po rasporedu)

BODOVI ZA REVIZORE

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame