Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

IZMJENE POREZNIH PROPISA, OBRAČUN PLAĆA I OVRHE U 2019. GODINI

Seminari

07.01.2019. OSIJEK Hotel Osijek, Šamačka 4
08.01.2019. ZAGREB Hotel SHERATON, Kneza Borne 2
09.01.2019. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII divizije 46
10.01.2019. PULA HGK PULA, Carrarina 5
11.01.2019. ČAKOVEC Hotel PARK, Zrinsko Frankopanska 14
14.01.2019. SPLIT Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Program seminara:
1. OBRAČUN PLAĆA I DRUGOG DOHOTKA U 2019. GODNI
- iznos minimalne plaće za 2019. godinu
- kada se mora uvećati propisani iznos minimalne plaće
- osobe na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o minimalnoj plaći
- uvjeti za ostvarivanje prava na obračunavanje i plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje na umanjeni iznos minimalne plaće
- stope doprinosa za obračun plaće i drugog dohotka
- osnovice za obračun doprinosa za 2019. godinu
- postupak utvrđivanja najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa za drugi dohodak
- mjesečna i godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za članove uprave, izvršne direktore, likvidatore i upravitelje zadruga
- članovi uprave, izvršni direktori, likvidatori i upravitelji zadruga na koje se ne odnosi obveza utvrđivanja godišnje osnovice za plaćanje doprinosa
- olakšice u plaćanju doprinosa
- plaćanje novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
- porezna tarifa od 1. siječnja 2019. godine
- tko se smatra uzdržavanim članovima obitelji u 2019. godini
- proširen krug umirovljenika koji mogu zasnovati radni odnos do polovice punoga radnog vremena

2. OSTALE NOVINE U OPOREZIVANJU DOHOTKA
- novine vezane uz neoporezive primitke fizičkih osoba
- porezne evidencije koje se ukidaju u 2019. godini
- novine u oporezivanju dohotka od kapitala
- oporezivanje dohotka od imovine ostvarenog iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima u 2019. godini

3. PROMJENE OPĆEG POREZNOG ZAKONA
- nova pravila utvrđivanja rezidentnosti
- porezna tajna i pitanje formiranja i objavljivanja liste dužnika
- obvezujuća mišljenja
- nadzor – opunomoćenici iz redova odvjetnika ili poreznih savjetnika
- obrazac OPZ-STAT – smanjenje dinamike izvješćivanja
- zastara i promjene kod prisilne naplate

4. NOVI ZAKON O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA
- izjednačavanje prava na obavljanje studentskih poslova redovitih i izvanrednih studenata
- evidencije o obavljanju studentskih poslova
- obveze posrednika i naručitelja posla, uvjeti za obavljanje djelatnosti, odobrenje
- uvjeti i način zaključivanja ugovora o obavljanju studentskih poslova, minimalna satnica

5. NOVI ZAKON O TRŽIŠTU RADA
- status i prava osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
- rad stalnog sezonca, status sezonskog radnika u poljoprivredi

6. NOVOSTI KOD PROVOĐENJA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA I NA PLAĆI
- promjene u Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
- provedba ovrhe, podnošenje osnova za plaćanje, zahtjev za naplatu i za izravnu naplatu
- poslovanje u uvjetima blokade računa (obračunska plaćanja i gotovina)
- ovrha na plaći, prednosni red, primanja izuzeta od ovrhe i primanja na kojima je ovrha ograničena, provedba ovrhe s rokom zapljene od 60 dana
- promjena na strani vjerovnika

7. IZMJENE ZAKONA I PRAVILNIKA O PDV-u
- proširenje primjene snižene stope 5% i 13% - popis proizvoda prema KN oznakama
- smanjenje opće stope PDV-a na 24% od 1 siječnja 2020. godine
- primjena snižene stope 13% na autorske honorare pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača
- e-knjige i e-časopisi iz inozemstva - primjena snižene stope kod prijenosa porezne obveze
- obveze obveznika PDV-a kod promjene poreznih stopa (popis, postupanje s predujmovima, promjena porezne osnovice)
- obvezan ulazak u sustav PDV-a tijekom godine nakon prelaska praga od 300.000 kuna
- odbitak pretporeza u iznosu 50% kod osobnih automobila bez obzira na nabavnu vrijednost
- promjene kod prijenosa porezne obveze:

o prema čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u – isporuke poreznih obveznika bez sjedišta u RH
o prema čl. 75. st. 3. – tuzemni prijenos porezne obveze proširuje se i za isporuke betonskog čelika i željeza (prijenos porezne obveze i u trgovini)
- novine kog usluga pruženih elektroničkim putem osobama koje nisu porezni obveznici
- obveza podnošenja knjige UR-a uz svaki PDV obrazac
- oporezivanje vrijednosnih kupona PDV-om (nastanak obveze obračuna PDV-a i definicija vrijednosnih kupona)

8. OBRAČUN PDV-a ZA POSLJEDNJE RAZDOBLJE OPOREZIVANJA
- obveza usklađivanja i ispravci obračuna tijekom godine
- specifičnosti obračuna u slučaju izlaska iz sustava PDV-a i kod promjene načina obračuna PDV-a
- naknadna odobrenja/terećenja – kako ispraviti poreznu osnovicu

Predavači: savjetnici urednici u HZ RIF-u
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 500,00 kn za pretplatnike, 600,00 kn za nepretplatnike (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2020. – 2022., Izmjene pravilnika o porezu na dohodak - dnevnice, prehrana i cro-card, kolektivni ugovori, primjena e-računa i ostale aktualnosti u sustavu proračuna

Seminari

Datum

Mjesto

Adresa

16. rujna 2019.

OSIJEK

HOTEL OSIJEK, Šamačka 4

17. rujna 2019.

ZAGREB

HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2

18. rujna 2019.

ZADAR

HOTEL KOLOVARE, Bože Peričića 14

19. rujna 2019.

SPLIT

HOTEL ATRIUM, Ul. Domovinskog rata 49

20. rujna 2019.

ČAKOVEC

UDRUGA RFD MEĐIMURJE, I. Mažuranića 2/II


seminar za JLP(R)S, proračunske  i izvanproračunske korisnike

početak 9,30 sati u svim gradovima
očekivano trajanje do 15,00 sati

Primjena kompjuterski potpomognutih tehnika revizije (eng. CAAT) u reviziji financijskih izvještaja primjenom MS Excel-a

Radionice

Zagreb, 16. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Računovodstveni kutak

Radionice

Zagreb, 17. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Obveza zaprimanja i izdavanja eRačuna od 01. srpnja 2019. godine

Seminari

18.09.2019. Zagreb, Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati   
očekivano trajanje do 13,30 sati

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI (ZVIŽDAČA)

Radionice

Radionica je namijenjena svim tijelima javne vlasti, pravnim i fizičkim osobama koje su dužne uspostaviti unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti. Unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti dužni su uspostaviti svi koji zapošljavanju više od 50 osoba. 
Polaznici će na radionici dobiti primjerak općeg akta kojim se utvrđuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i odluke o imenovanju povjerljive osobe koje kasnije mogu prilagoditi i koristiti u svom poslovanju. Početak primjene Zakona je 1. srpnja 2019.

Zagreb, 23. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, ?Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 12,00 sati

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave prema ZJN 2016

Edukacije

23. - 27. rujna 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame