Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

ČLANOVI DRUŠTVA, ČLANOVI UPRAVE, PROKURISTI, LIKVIDATORI, UPRAVITELJI ZADRUGA - PRAVA I ODGOVORNOSTI, OBVEZA DOPRINOSA I OPOREZIVANJE PRIMITAKA

Radionice

Zagreb, 24. siječnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Program:
1. Član društva i član uprave trgovačkog društva
- prava člana društva vs. prava i odgovornosti člana uprave
- koja trgovačka društva imaju upravu
- pojedinačna i skupna uprava; odlučivanje
- postupak imenovanja, opoziva i promjene člana uprave
- ovlaštenja člana uprave u pravnom prometu, pred sudskim i upravnim tijelima
- ovlaštenja u odnosu na radnike (inspekcija rada, sudovi)
- radnopravni status člana uprave; radno vrijeme; samostalnost u raspoređivanju radnog vremena
- koje odredbe Zakona o radu se ne primjenjuju na zaposlenog člana uprave

2. Prokurist
- što je prokura; postupak imenovanja i opoziva prokuriste
- ovlaštenja u pravnom prometu i zastupanju društva
- ovlaštenja u odnosu na zaposlene radnike
- odgovornost prokuriste – prema društvu i prema trećima

3. Likvidator
- imenovanje, postupak, kada nastupaju pravni učinci
- ovlaštenja, odgovornosti
- trajanje – likvidator trgovačkog društva, likvidator ustanove, likvidator udruge
- završetak postupka likvidacije i prestanak radnog odnosa zaposlenog likvidatora

4. Primici članova trgovačkih društava - porezna obilježja; način isplate; iskazivanje u obrascu JOPPD
- udjeli u dobiti
- primljene kamate
- primici u naravi

5. Obvezno osiguranje člana uprave i likvidatora trgovačkog društva i upravitelja zadruge koji nije osiguran po drugoj osnovi
- kada se moraju/ne moraju osigurati kao članovi uprave
- na koje se likvidatore (ne)odnosi obveza osiguranja
- osnovica, stope i način utvrđivanja obveze doprinosa
- tko snosi teret doprinosa; nadoknađivanje izdataka za doprinose od strane društva

6. Obvezni doprinosi za člana uprave i likvidatora te upravitelja zadruge koji je zaposlen u društvu/zadruzi u kojem/kojoj obavlja navedenu dužnost
- visina plaće; iznimka od primjene Zakona o minimalnoj plaći
- mjesečna obveza doprinosa – osnovica; zaposlenje s punim ili s nepunim radnim vremenom
- dospijeće mjesečne obveze doprinosa; iskazivanje u obrascu JOPPD
- osnovica za zaposlenog člana uprave izaslanog u inozemstvo
- koja se oslobođenja od obveze zdravstvenog doprinosa mogu koristiti za člana uprave
- primjeri obračuna i iskazivanja u obrascu JOPPD
- primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice pri isplati plaće
- neisplata plaće i propisane šifre; ovršne isprave o neisplaćenoj plaći
- odricanje od plaće; porezne posljedice
- naknada za bolovanje zaposlenog člana uprave – na teret društva; na teret HZZO-a
- isplata neoporezivih primitaka – uvjeti, ograničenja

7. Članovi uprave i likvidatori te upravitelji zadruga koji su korisnici mirovina
- korisnici mirovina koji su članovi uprave, a nisu zaposleni – posljedice za mirovinu
- članovi uprave korisnici mirovina i zaposlenje s nepunim radnim vremenom
- članovi uprave korisnici mirovina po posebnim propisima i zaposlenje uz mirovinu
- članovi uprave korisnici braniteljskih mirovina i zaposlenje uz mirovinu

8. Godišnja obveza razlike doprinosa
- za koje će članove uprave i likvidatore trgovačkih društava te upravitelje zadruga provoditi godišnji obračun doprinosa
- godišnja osnovica; kako će se utvrditi razlika; razdoblja koja će razmjerno umanjiti godišnju osnovicu
- stope za obračun doprinosa
- doprinosi plaćeni po osnovi drugih oblika statusnog osiguranja umanjuju razliku za plaćanje godišnje obveze – primjeri
- učinci doprinosa plaćenih na primitke od drugog dohotka i druge djelatnosti
- rješenje o obvezi razlike godišnjih doprinosa, rokovi plaćanja, koga tereti obveza doprinosa, rokovi plaćanja
- za koje članove uprave se neće provoditi godišnji obračun doprinosa

9. Primici članova uprave koji nisu zaposleni u trgovačkom društvu/zadruzi
- naknada za rad i drugi novčani primici – porezno obilježje, obvezna javna davanja, način isplate, iskazivanje u obrascu JOPPD
- troškovi službenog putovanja porezna obilježja; isplata primitaka
- reprezentacija, korištenje službenog mobitela i druge imovine društva u poslovne svrhe
- primici osobne naravi omogućeni u naravi (upotreba službenog automobila u privatne svrhe, stanovanje i dr.)

10. Članovi uprave stranci – državljani EU i trećih zemalja
- u kojem slučaju član uprave ima, a kada nema obvezu osiguranja u RH; dokazi
- stranac koji je član uprave društva u RH i korisnik mirovine u drugoj državi
- minimalna plaća člana uprave državljanina treće države (prema Zakonu o strancima)
- plaća koju član uprave koji ne pripada socijalnom osiguranju RH prima iz inozemstva; koja država ima pravo oporezivanja; iskazivanje u obrascu JOPPD
- primici člana uprave koji ne pripada socijalnom osiguranju RH koji su mu isplaćeni/omogućeni od strane tuzemnog društva; iskazivanje u obrascu JOPPD

Predavači: mr. Darko Terek, odvjetnik i dr. sc. Marija Zuber, savjetnici - urednici u časopisu “Računovodstvo i financije“.
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 700,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Sastavljanje financijskih izvještaja, prijava poreza na dobit za 2018. godinu i aktualnosti u plaćama i socijalnom osiguranju

Seminari

11.3.2019. OSIJEK Hotel OSIJEK, Šamačka 4
12.3.2019. RIJEKA Visoka poslovna škola PAR, Trg Riječke rezolucije 4
13.3.2019. PULA HGK PULA, Carrarina 5
18.3.2019. ČAKOVEC Udruga RFD Čakovec, I. Mažuranića 2
22.3.2019. VIROVITICA PODUZETNIČKI INKUBATOR, Poduzetnička zona 2
25.3.2019. ZADAR Hotel KOLOVARE, B. Peričića 14
26.3.2019.  ŠIBENIK Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Poljana 6
27.3.2019.  SPLIT Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3
28.3.2019.  DUBROVNIK Hotel LERO, Iva Vojnovića 14

Ovlaštenim revizorima za sudjelovanje priznaje se 5 bodova (od čega se priznaje dva (2) boda u računovodstvenim područjima i tri (3) boda u ostalim područjima).

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati


Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Radionice

Zagreb, 21. ožujka 2019.

Zagreb, 21. ožujka 2019. - WEBINAR 
(u prijavnici u padajućem izborniku Prijava za datum odaberite ZAGREB - WEBINAR, ako ste se odlučili na ovaj način sudjelovati na radionici.) 
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

Ovlaštenim revizorima za sudjelovnaje priznaje se pet (5) bodova osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz područja s oznakom "A"

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Radionice

07.05.2019.    OSIJEK, Hotel OSIJEK, Šamačka 4
09.05.2019.    ZAGREB, HZ RIF, J. Gotovca 1
10.05.2019.    PULA, HGK PULA, Cararrina 5
22.05.2019.    ČAKOVEC, UDRUGA RFD ČAKOVEC, Ivana Mažuranića 2
27.05.2019.    OPATIJA, Hotel ADMIRAL, M. Tita 139
28.05.2019.    ZADAR, Hotel KOLOVARE, B.Peričića 14
29.05.2019.    ŠIBENIK, GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ, Poljana 6
30.05.2019.    SPLIT, Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3
31.05.2019.    DUBROVNIK, Hotel LERO, Iva Vojnovića 14
12.11.2019.     RIJEKA, Hotel BONAVIA, Dolac 4

Ovlaštenim revizorima za sudjelovnaje priznaje se pet (5) bodova osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz područja s oznakom "A"

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

RASPODJELA REZULTATA, FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE ZA I. KVARTAL 2019.G., IZVANBILANČNI ZAPISI, IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018.G. I POREZNA OBILJEŽJA I PRAVO RADNIKA

Seminari

seminar
ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE

22. ožujak 2019. OSIJEK, HOTEL Osijek, Šamačka 4
25. ožujak 2019. RIJEKA, HOTEL BONAVIA, Dolac 1
26. ožujak 2019. ČAKOVEC, HOTEL PARK, Ulica Zrinsko Frankopanska 14
27. ožujak 2019. ZADAR, HOTEL KOLOVARE, B.Peričića 14
28. ožujak 2019. SPLIT, HOTEL PARK, Hatzeov perivoj 3
2. travanj 2019. ZAGREB, HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA, ZAPOŠLJAVANJE STRANACA, UMIROVLJENIKA I STUDENATA

Radionice

Zagreb, 5. travnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave prema ZJN 2016

Edukacije

08. - 12. travnja 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame