Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA, AŽURIRANI DOKUMENTI, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Edukacije

HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
upisana u Registar nositelja programa pod evidencijskim brojem 5 organizira


REDOVITO USAVRŠAVANJE - 8 NASTAVNIH SATI ZA PRODUŽENJE CERTIFIKATA


EV. BR.             DATUM                  MJESTO        ADRESA ODRŽAVANJA
2019-0061   19. ožujka 2019.    ZAGREB     DVORANA HZRIF, Jakova Gotovca 1


Program redovitog usavršavanja provodimo kao interaktivne radionice od 9,00 do 16,00  sati. Svakom polazniku programa odmah izdajemo potvrdu o pohađanju prema dostavljenoj prijavnici. Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa je 50.

PROGRAM:
1.  E-RAČUNI U JAVNOJ NABAVI

-    zaprimanje  eRačuna za javne i sektorske naručitelje
-    odabir informacijskog posrednika
-    e Računi su obvezni i za jednostavnu nabavu
-    od 1.7.2019. godine javni i sektorski naručitelji svoje izlazne račune moraju izdavati u elektroničkom obliku
-    u kojim slučajevima i kome se izdaju računi u elektroničkom obliku

-    od 1.7.2019. godine  obvezno poslovanje s računima u elektroničkom obliku za ponuditelje i naručitelje

2.  PREGLED I OCJENA PONUDA
-    redoslijed pregleda i ocjene ponuda – kada se može najprije analizirati tehnički dio ponude?
-    sadržaj Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, način objave, primjer
-    računska greška – mora li se uvijek ispravljati?
-    neuobičajeno niska ponuda – mora li se uvijek tražiti pojašnjenje? Razlog za odbijanje ponude?
-    rok za donošenje odluke – instruktivni rok?

3.  POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA, AŽURIRANI DOKUMENTI
-    primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi
-    koji se dokumenti ne smiju tražiti tijekom pregleda i ocjene ponuda
-    smije li se tražiti pojašnjenje i dopuna ponudbenog lista, troškovnika i jamstva za ozbiljnost ponude
-    koliko puta se može tražiti upotpunjavanje i ažuriranje dokumenata
-    postupanje s ESPD obrascem
-    što upotpunjavati/pojašnjavati u ESPD-u
-    primjeri iz prakse DKOM-a za pojašnjenje i dopunjavanje ponuda
-    što su ažurirani popratni dokumenti, original ili preslika
-    određivanje starosti ažuriranih dokumenata
-    što podrazumijeva posjedovanje ažuriranih popratnih dokumenata
-    dohvat iz registra – obveza ili mogućnost?
-    E-certis

4.  IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
-    izmjene ugovora tijekom njegova trajanja bez novog postupka javne nabave
-    izmjene predviđene u DON
-    definiranje izraza do 30% svakog povećanja cijene
-    izmjene zbog dodatnih radova, usluga ili robe
-    izmjene zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti
-    izmjene radi zamjene prvotnog ugovaratelja
-    izmjene do 10% odnosno 15% prvotne vrijednosti

PREDAVAČI: 
-    Iva Šuler, dipl. iur. – stučni konzultanti  za javnu nabavu, Biljana Lerman, dipl. iur. – stučni konzultanti  za javnu nabavu
                         -    mr. sc. Jasna Nikić – savjetnica – urednica HZRFD
LITERATURA: priručnik s prezentacijama predavača
NAKNADA: 1.000,00 kn, a za drugog i sljedećeg iz iste tvrtke 900,00 kn (uključuje PDV, literaturu, radni pribor, lagana okrijepa tijekom stanke)
UPLATE:  IBAN: HR1423600001101241118, OIB:75508100288
PRIJAVE I INFORMACIJE:  01/4686-500, 4686-505, fax: 01/4686-496, e-mail: pretplata@rif.hr

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Radionice


22.05.2019.    ČAKOVEC, UDRUGA RFD ČAKOVEC, Ivana Mažuranića 2
27.05.2019.    OPATIJA, Hotel ADMIRAL, M. Tita 139
28.05.2019.    ZADAR, Hotel KOLOVARE, B.Peričića 14
29.05.2019.    ŠIBENIK, GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ, Poljana 6
30.05.2019.    SPLIT, Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3
31.05.2019.    DUBROVNIK, Hotel LERO, Iva Vojnovića 14
11.07.2019.     ZAGREB, HZRIF, J.Gotovca 1
11.07.2019.     ZAGREB, (WEBINAR)
12.11.2019.     RIJEKA, Hotel BONAVIA, Dolac 4

Ovlaštenim revizorima za sudjelovnaje priznaje se pet (5) bodova osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz područja s oznakom "A"

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

Obveza zaprimanja i izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019. godine

Radionice

Ustanova “Računovodstvo i financije” organizira radionicuZagreb, 12. lipnja 2019.
Zagreb, 17. lipnja 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,00 sati

MALA ŠKOLA O SUSTAVU PLAĆA I NAKNADA

Edukacije

edukacija je namijenjena radnicima koji rade na računovodstvenim poslovima i poslovima povezanima s upravljanjem ljudskim resursima

Zagreb, 21. - 23. svibnja 2019. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
ukupno 24 sata (3 dana po rasporedu)

BODOVI ZA REVIZORE

Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja

Radionice

Zagreb, 22. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Radionice

Zagreb, 23. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Porezi, pravo i računovodstvo u djelatnosti trgovine

Radionice

Zagreb, 28. svibnja 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame