Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

SAVJETODAVNI ANGAŽMANI FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE

Radionice

radionica SEKCIJE INTERNIH REVIZORA

Zagreb, 17. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,30 sati

Uz angažmane s izražavanjem uvjerenja, odnosno tradicionalne revizijske angažmane, interni revizori u posljednjih nekoliko godina obavljaju sve više savjetodavnih angažmana. Savjetodavni angažmani funkcije interne revizije se razlikuju od tradicionalnih angažmana s izražavanjem uvjerenja (revizijskih angažmana) prema više mogućih obilježja i kriterija. Ključna pitanja savjetodavnih angažmana na razini konkretne funkcije interne revizije u nekoj organizaciji potrebno je urediti poveljom o internoj reviziji, polazeći pri tome od pravila interne revizije objavljenih u Međunarodnom okviru profesionalnog djelovanja (engl. The International Professional Practices Framework – IPPF), posebice obvezujućim elementima toga Okvira i to Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije (engl. International Standards for Professional Practice od Internal Auditing). Interni revizori se u praktičnom djelovanju susreću s više pitanja i problema kada su u pitanju savjetodavni angažmani, posebice u kontekstu zahtjeva za primjenom načela neovisnosti i objektivnosti interne revizije te izbjegavanja sukoba interesa. Upravo su to razlozi zbog kojih se navedena pitanja nastoje urediti novim pravilima u području interne revizije, točnije novim Međunarodnim standardima za profesionalno obavljanje interne revizije. Uz to, više je vrsta savjetodavnih angažmana koje pruža funkcija interne revizije u praksi te je neophodno njihovo razumijevanje. Konačno, savjetodavni angažmani interne revizije moraju se na odgovarajući način planirati, obavljati, zahtijevaju odgovarajući pristup izvještavanju te eventualnom praćenju postignutih rezultata ovisno o prethodnom dogovoru s upravljačkim strukturama.

Cilj ovog seminara je upoznati polaznike s ključnim obilježjima savjetodavnih angažmana funkcije interne revizije koje uz angažmane s izražavanjem uvjerenja, odnosno revizijske angažmane, tradicionalno obavljaju interni revizori. Zbog zahtjeva načela neovisnosti i objektivnosti, te izbjegavanja sukoba interesa, obavljanje savjetodavnih angažmana funkcije interne revizije generira više bitnih pitanja koji se obrađuju u okviru ovog seminara. Cilj seminara je dati pregled odrednica Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije (engl. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) koji se odnose na problematiku savjetodavnih angažmana, uloge glavnog internog revizora izvan funkcije interne revizije kao i na sličnosti i razlike između savjetodavnih angažmana interne revizije te ostalih vrsta angažmana koje obavlja funkcija interne revizije. Polaznici seminara će se upoznati s ključnim aktivnostima internog revizora u fazi planiranja savjetodavnih angažmana, obavljanja savjetodavnih angažmana, priopćavanja rezultata te praćenja postupanja s rezultatima savjetodavnih angažmana funkcije interne revizije.

Program:
1.   Pojmovno određenje savjetodavnih angažmana funkcije interne revizije
2.   Sličnosti i razlike u pojmovnom određenju i broju strana uključenih u savjetodavne angažmane i revizijske angažmane
3.   Rezultati savjetodavnih angažmana funkcije interne revizije i razlike u odnosu na rezultate revizijskih angažmana
4.   Cjeloviti pregled aktualnih Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije koji se odnose na savjetodavne angažmane
5.   Uloge glavnog internog revizora izvan funkcije interne revizije
6.   Neovisnost i objektivnost te izazovi u primjeni ovih načela u savjetodavnim angažmanima funkcije interne revizije
7.   Mjere zaštite u slučaju narušavanja neovisnosti i objektivnosti
8.   Moguće vrste savjetodavnih angažmana funkcije interne revizije i njihova obilježja
9.   Odgovornosti upravljačkih struktura i odgovornosti internog revizora u pružanju savjetodavnih angažmana
10. Planiranje savjetodavnih angažmana interne revizije
11. Obavljanje savjetodavnih angažmana interne revizije
12. Priopćavanje rezultata savjetodavnih angažmana interne revizije
13. Praćenje postupanja s rezultatima savjetodavnih angažmana interne revizije

Predavač: Prof. dr. sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Zagreb
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 700,00 kuna za članove Sekcije internih revizora, za ostale 800,00 kuna (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate: HZRIF, Zagreb,  IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288 ili gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hr


Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2020. – 2022., Izmjene pravilnika o porezu na dohodak - dnevnice, prehrana i cro-card, kolektivni ugovori, primjena e-računa i ostale aktualnosti u sustavu proračuna

Seminari

Datum

Mjesto

Adresa

16. rujna 2019.

OSIJEK

HOTEL OSIJEK, Šamačka 4

17. rujna 2019.

ZAGREB

HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2

18. rujna 2019.

ZADAR

HOTEL KOLOVARE, Bože Peričića 14

19. rujna 2019.

SPLIT

HOTEL ATRIUM, Ul. Domovinskog rata 49

20. rujna 2019.

ČAKOVEC

UDRUGA RFD MEĐIMURJE, I. Mažuranića 2/II


seminar za JLP(R)S, proračunske  i izvanproračunske korisnike

početak 9,30 sati u svim gradovima
očekivano trajanje do 15,00 sati

Primjena kompjuterski potpomognutih tehnika revizije (eng. CAAT) u reviziji financijskih izvještaja primjenom MS Excel-a

Radionice

Zagreb, 16. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Računovodstveni kutak

Radionice

Zagreb, 17. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Obveza zaprimanja i izdavanja eRačuna od 01. srpnja 2019. godine

Seminari

18.09.2019. Zagreb, Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati   
očekivano trajanje do 13,30 sati

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI (ZVIŽDAČA)

Radionice

Radionica je namijenjena svim tijelima javne vlasti, pravnim i fizičkim osobama koje su dužne uspostaviti unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti. Unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti dužni su uspostaviti svi koji zapošljavanju više od 50 osoba. 
Polaznici će na radionici dobiti primjerak općeg akta kojim se utvrđuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i odluke o imenovanju povjerljive osobe koje kasnije mogu prilagoditi i koristiti u svom poslovanju. Početak primjene Zakona je 1. srpnja 2019.

Zagreb, 23. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, ?Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 12,00 sati

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave prema ZJN 2016

Edukacije

23. - 27. rujna 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame