Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

MALA ŠKOLA O SUSTAVU PLAĆA I NAKNADA

Edukacije

edukacija je namijenjena radnicima koji rade na računovodstvenim poslovima i poslovima povezanima s upravljanjem ljudskim resursima

Zagreb, 21. - 23. svibnja 2019. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
ukupno 24 sata (3 dana po rasporedu)

BODOVI ZA REVIZORE

Program:
 1. dan:
 Pravo na plaću, obračun doprinosa i poreza, JOPPD obrazac
-    pravo na plaću; dodaci na plaću
-    minimalna plaća i dodaci
-    plaće zaposlenih u ugostiteljstvu i graditeljstvu
-    plaća i drugi primici radnika koji radi s nepunim radnim vremenom
-    plaća zaposlenog korisnika mirovine
-    evidencija radnog vremena i pravo na plaću
-    plaća radnika koji radi u preraspodjeli
-    isprave o plaći i o neisplaćenoj plaći – obvezan sadržaj, dokaz o uručenju
-    obvezni doprinosi; najniža i najviša osnovica; dospijeće
-    olakšice i oslobođenja; uvjeti, dokazi, šifriranje u obrascu JOPPD
-    korištenje olakšica i oslobođenja – mjesečna plaća i ostali primici
-    plaća zaposlenog člana uprave; osnovica za doprinose
-    osnovica i godišnji obračun doprinosa za člana uprave
-    doprinosi za staž osiguranja s povećanim trajanjem
-    osobni odbitak; uzdržavani članovi i podjela za istog člana
-    korištenje osobnog odbitka kod više isplatitelja u toku godine
-    plaća radnika HRVI; plaća radnika s prebivalištem na I. skupini JLRS
-    plaća u naravi – kao mjesečna i kao ostali primitak uz plaću; obračun, dospijeće
-    obveze poslodavca u slučaju neisplate plaće; JOPP za neisplaćenu plaću i naknadnu isplatu

 2. dan:

 Naknada plaće koja tereti poslodavca

-    naknada plaće za godišnji odmor; što utječe na visinu
-    neiskorišteni godišnji odmor i pravo na naknadu
-    naknada plaće za blagdane
-    plaćeni dopust za osobne potrebe i za obrazovanje
Naknada plaće za bolovanje – na teret poslodavca i na teret HZZO-a
-    naknada plaće za bolovanje na teret poslodavca
-    naknada plaće na teret HZZO-a – visina, primjeri
-    naknada plaće u slučaju kad u prethodnih šest mjeseci nije isplaćeno više od jedne plaće
-    uvjet prethodnog osiguranja
-    prekid i ponovno bolovanje nakon proteka do 30 dana
-    bolovanje zaposlenog umirovljenika
-    bolovanje radnika starijeg od 65 godina
-    ozljeda na radu – prijava; rokovi; obračun naknade za bolovanje
-    isplata naknade u iznosu većem od svote koju refundira HZZO
-    naknada za bolovanje u obrascu JOPPD
-    ispravak obrasca JOPPD u slučaju promjene visine i poreznog obilježja naknade
-    rodiljne i roditeljske vremenske i novčane potpore
-    naknada za rodiljni dopust – uvjeti, visina 
-    naknada za roditeljski dopust – uvjeti, visina
-    naknada plaće za stanku za dojenje

 3. dan:
 Drugi dohodak

-    rad bez zasnovanog radnog odnosa – uvjeti, ograničenja
-    doprinosi na primitke po osnovi drugog dohotka; oslobođenja
-    porezna obilježja drugog dohotka i utjecaj na godišnju poreznu obvezu
-    iskazivanje drugog dohotka u obrascu JOPPD
-    autorski honorari i honorari umjetnika – obračun, isprave
-    oporezivi primici sportaša
-    drugi dohodak članova uprave koji nisu zaposleni
-    troškovi službenog putovanja primatelja drugog dohotka
-    drugi dohodak primljen iz inozemstva i naplaćen od građanina
-    isplata drugog dohotka nerezidentnima
-    drugi dohodak i autorske naknade u ugovorim o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
-    kada obrazac JOPPD, a kada obrazac INO-DOH
Neoporezivi primici
-    pravo radnika na naknade troškova, nagrade, pomoći i otpremnine
-    naknada troškova prijevoza – uvjeti, ograničenja
-    izdaci za službena putovanja – dokumentacija, iznosi, ograničenja
-    troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama
-    pomoći – vjerodostojne isprave, neoporezivi iznosi
-    jubilarne i prigodne nagrade
-    novčana nagrada za ostvarene rezultate rada
-    otpremnine za odlazak u mirovinu i za otkaz radnog odnosa
-    primici  radnika zaposlenih s nepunim radnim vremenom
-    koji su primici ograničeni na godišnjoj razini, koji po radniku
-    stipendije – iznosi, ograničenja
-    isplata više zaostalih stipendija u istom mjesecu
-    primici sportaša
-    neoporezivi primici u obrascu JOPPD

Predavači:
mr. sc. Kornelija Sirovica i dr. sc. Marija Zuber, savjetnice - urednice u časopisu “Računovodstvo i financije“,
Literatura: prezentacije predavača s primjerima
Naknada: 1.800,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 2.100,00 za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV i okrijepu tijekom održavanja edukacije).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hr


OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Edukacija je uključena u godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora i za nju je zatražena prethodna suglasnost. Nakon odobrenja i dodjeljivanja broja bodova od strane Ministarstva financija bit će objavljen broj bodova koji će se priznati ovlaštenim revizorima u okviru stalnog stručnog usavršavanja.Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Radionice


22.05.2019.    ČAKOVEC, UDRUGA RFD ČAKOVEC, Ivana Mažuranića 2
27.05.2019.    OPATIJA, Hotel ADMIRAL, M. Tita 139
28.05.2019.    ZADAR, Hotel KOLOVARE, B.Peričića 14
29.05.2019.    ŠIBENIK, GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ, Poljana 6
30.05.2019.    SPLIT, Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3
31.05.2019.    DUBROVNIK, Hotel LERO, Iva Vojnovića 14
11.07.2019.     ZAGREB, HZRIF, J.Gotovca 1
11.07.2019.     ZAGREB, (WEBINAR)
12.11.2019.     RIJEKA, Hotel BONAVIA, Dolac 4

Ovlaštenim revizorima za sudjelovnaje priznaje se pet (5) bodova osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz područja s oznakom "A"

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

Obveza zaprimanja i izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019. godine

Radionice

Ustanova “Računovodstvo i financije” organizira radionicuZagreb, 12. lipnja 2019.
Zagreb, 17. lipnja 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,00 sati

Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja

Radionice

Zagreb, 22. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Radionice

Zagreb, 23. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Porezi, pravo i računovodstvo u djelatnosti trgovine

Radionice

Zagreb, 28. svibnja 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

VODIČ ZA PRIMJENU PDV-a (trodnevna škola PDV-a)

Edukacije

Edukacija je namijenjena kadrovima u trgovačkim društvima, obrtima, ustanovama i neprofitnim organizacijama koji rade na obračunu PDV-a i sastavljanju prijava PDV-a (Obrasci PDV, PDV-S, Zbirna prijava, PPO).


Zagreb, 29. - 31. svibnja 2019., Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
21 sat (3 dana po 7 sati)

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame