Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

MALA ŠKOLA O SUSTAVU PLAĆA I NAKNADA

Edukacije

edukacija je namijenjena radnicima koji rade na računovodstvenim poslovima i poslovima povezanima s upravljanjem ljudskim resursima

Zagreb, 22. - 24. listopada 2019. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
ukupno 24 sata (3 dana po rasporedu)

BODOVI ZA REVIZORE

Program:
 1. dan:
 Pravo na plaću, obračun doprinosa i poreza, JOPPD obrazac
-    pravo na plaću; dodaci na plaću
-    minimalna plaća i dodaci
-    plaće zaposlenih u ugostiteljstvu i graditeljstvu
-    plaća i drugi primici radnika koji radi s nepunim radnim vremenom
-    plaća zaposlenog korisnika mirovine
-    evidencija radnog vremena i pravo na plaću
-    plaća radnika koji radi u preraspodjeli
-    isprave o plaći i o neisplaćenoj plaći – obvezan sadržaj, dokaz o uručenju
-    obvezni doprinosi; najniža i najviša osnovica; dospijeće
-    olakšice i oslobođenja; uvjeti, dokazi, šifriranje u obrascu JOPPD
-    korištenje olakšica i oslobođenja – mjesečna plaća i ostali primici
-    plaća zaposlenog člana uprave; osnovica za doprinose
-    osnovica i godišnji obračun doprinosa za člana uprave
-    doprinosi za staž osiguranja s povećanim trajanjem
-    osobni odbitak; uzdržavani članovi i podjela za istog člana
-    korištenje osobnog odbitka kod više isplatitelja u toku godine
-    plaća radnika HRVI; plaća radnika s prebivalištem na I. skupini JLRS
-    plaća u naravi – kao mjesečna i kao ostali primitak uz plaću; obračun, dospijeće
-    obveze poslodavca u slučaju neisplate plaće; JOPP za neisplaćenu plaću i naknadnu isplatu

 2. dan:

 Naknada plaće koja tereti poslodavca

-    naknada plaće za godišnji odmor; što utječe na visinu
-    neiskorišteni godišnji odmor i pravo na naknadu
-    naknada plaće za blagdane
-    plaćeni dopust za osobne potrebe i za obrazovanje
Naknada plaće za bolovanje – na teret poslodavca i na teret HZZO-a
-    naknada plaće za bolovanje na teret poslodavca
-    naknada plaće na teret HZZO-a – visina, primjeri
-    naknada plaće u slučaju kad u prethodnih šest mjeseci nije isplaćeno više od jedne plaće
-    uvjet prethodnog osiguranja
-    prekid i ponovno bolovanje nakon proteka do 30 dana
-    bolovanje zaposlenog umirovljenika
-    bolovanje radnika starijeg od 65 godina
-    ozljeda na radu – prijava; rokovi; obračun naknade za bolovanje
-    isplata naknade u iznosu većem od svote koju refundira HZZO
-    naknada za bolovanje u obrascu JOPPD
-    ispravak obrasca JOPPD u slučaju promjene visine i poreznog obilježja naknade
-    rodiljne i roditeljske vremenske i novčane potpore
-    naknada za rodiljni dopust – uvjeti, visina 
-    naknada za roditeljski dopust – uvjeti, visina
-    naknada plaće za stanku za dojenje

 3. dan:
 Drugi dohodak

-    rad bez zasnovanog radnog odnosa – uvjeti, ograničenja
-    doprinosi na primitke po osnovi drugog dohotka; oslobođenja
-    porezna obilježja drugog dohotka i utjecaj na godišnju poreznu obvezu
-    iskazivanje drugog dohotka u obrascu JOPPD
-    autorski honorari i honorari umjetnika – obračun, isprave
-    oporezivi primici sportaša
-    drugi dohodak članova uprave koji nisu zaposleni
-    troškovi službenog putovanja primatelja drugog dohotka
-    drugi dohodak primljen iz inozemstva i naplaćen od građanina
-    isplata drugog dohotka nerezidentnima
-    drugi dohodak i autorske naknade u ugovorim o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
-    kada obrazac JOPPD, a kada obrazac INO-DOH
Neoporezivi primici
- pravo radnika na naknade troškova, nagrade, pomoći i otpremnine
- naknada troškova prijevoza – uvjeti, ograničenja
- izdaci za službena putovanja – dokumentacija, iznosi, ograničenja
- troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama
- paušalna naknada troškova smještaja i prehrane
- naknada za smještaj radnika na temelju vjerodostojnih isprava – ako je ugovorio poslodavac, ako je ugovorio radnik
- naknada za prehranu na temelju vjerodostojnih isprava 
- naknada troškova skrbi o djeci predškolskog uzrasta
- pomoći – vjerodostojne isprave, neoporezivi iznosi
- jubilarne i prigodne nagrade
- novčana nagrada za ostvarene rezultate rada 
- otpremnine za odlazak u mirovinu i za otkaz radnog odnosa
- primici  radnika zaposlenih s nepunim radnim vremenom
- koji su primici ograničeni na godišnjoj razini, koji po radniku
- stipendije – iznosi, ograničenja
- isplata više zaostalih stipendija u istom mjesecu
- primici sportaša
- neoporezivi primici u obrascu JOPPDPredavači:
mr. sc. Kornelija Sirovica i dr. sc. Marija Zuber, savjetnice - urednice u časopisu “Računovodstvo i financije“,
Literatura: prezentacije predavača s primjerima
Naknada: 1.800,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 2.100,00 za ostale (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV i okrijepu tijekom održavanja edukacije).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hr


OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora trodnevna radionica “Mala škola o sustavu plaća i naknada” nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se petnaest (15) bodova iz ostalih područja.
Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2020. – 2022., Izmjene pravilnika o porezu na dohodak - dnevnice, prehrana i cro-card, kolektivni ugovori, primjena e-računa i ostale aktualnosti u sustavu proračuna

Seminari

Datum

Mjesto

Adresa

16. rujna 2019.

OSIJEK

HOTEL OSIJEK, Šamačka 4

17. rujna 2019.

ZAGREB

HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2

18. rujna 2019.

ZADAR

HOTEL KOLOVARE, Bože Peričića 14

19. rujna 2019.

SPLIT

HOTEL ATRIUM, Ul. Domovinskog rata 49

20. rujna 2019.

ČAKOVEC

UDRUGA RFD MEĐIMURJE, I. Mažuranića 2/II


seminar za JLP(R)S, proračunske  i izvanproračunske korisnike

početak 9,30 sati u svim gradovima
očekivano trajanje do 15,00 sati

Primjena kompjuterski potpomognutih tehnika revizije (eng. CAAT) u reviziji financijskih izvještaja primjenom MS Excel-a

Radionice

Zagreb, 16. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Računovodstveni kutak

Radionice

Zagreb, 17. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Obveza zaprimanja i izdavanja eRačuna od 01. srpnja 2019. godine

Seminari

18.09.2019. Zagreb, Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati   
očekivano trajanje do 13,30 sati

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI (ZVIŽDAČA)

Radionice

Radionica je namijenjena svim tijelima javne vlasti, pravnim i fizičkim osobama koje su dužne uspostaviti unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti. Unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti dužni su uspostaviti svi koji zapošljavanju više od 50 osoba. 
Polaznici će na radionici dobiti primjerak općeg akta kojim se utvrđuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i odluke o imenovanju povjerljive osobe koje kasnije mogu prilagoditi i koristiti u svom poslovanju. Početak primjene Zakona je 1. srpnja 2019.

Zagreb, 23. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, ?Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 12,00 sati

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave prema ZJN 2016

Edukacije

23. - 27. rujna 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame