Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

Građevinarstvo – porezne, računovodstvene i pravne aktualnosti

Radionice

Zagreb, 10. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,30 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Program:
1.  Porez na dodanu vrijednost

-    Obračun PDV-a ili prijenos porezne obveze
-    Nastanak obveze obračuna PDV-a (kada je važna ovjera građevinske situacije)
-    Prijenos porezne obveze (građenje, održavanje, rekonstrukcija) i obveza sastavljanja Obrasca PPO
-    Ispravak pretporeza u slučaju prenamjene nekretnine (najam stanova umjesto prodaje i sl.)
-    Naknadna odobrenja kupcu i ispravak porezne osnovice
-    Usluge ino izvođača (kooperanta, inženjera, arhitekta) i obveza obračuna PDV-a prema članku 75. st. 2. Zakona o PDV-u
-    Usluge na nekretnini u inozemstvu, primjena članka 19. Zakona o PDV-u – obveza registracije ili prijenos porezne obveze na stranog investitora (građevinski radovi, ugradnja stolarije, održavanje ugrađene opreme)
-    Obveze „malog poreznog obveznika“ za radove u inozemstvu
-    Može li se koristiti pretporez po računu za smještaj radnika na terenu
-    PDV na promet nekretnina
     o    nekretnine oslobođene PDV-a i mogućnost primjene prijenosa porezne obveze
     o    nekretnine oporezive PDV-om
     o    isporuka nekretnina u ovršnom postupku

2.  Računovodstvo
-    Priznavanje prihoda
-    Priznavanje rashoda
-    Ugovori o izgradnji
-    Obračun proizvodnje
-    Kapitalizacija troškova posudbe
-    Rezerviranja za dana jamstva
-    Računovodstveni tretman ugovornih kazni
-    Izgradnja građevine za vlastite potrebe
-    Vrijednosno usklađenje materijalne imovine i zaliha

3.  Radni odnosi
-    Obvezatnost primjene proširenog kolektivnog ugovora i primjena povoljnijeg prava za radnika
-    Zasnivanje radnog odnosa, probni rad, promjene ugovornih odredaba, sloboda ugovaranja,   dopunski rad, rad umirovljenika
-    Odnos ugovora o radu i ugovora o djelu
-    Prijava na obvezna osiguranja, rokovi, dokumentacija
-    Privremeno ustupanje radnika, sezonsko zapošljavanje radnika
-    Zakonska i ugovorna zabrana natjecanja s poslodavcem
-    Odgovornost radnika za štetu prouzročenu poslodavcu
-    Organizacija radnog vremena, odmora i dopusta i evidencije
-    Prestanak radnog odnosa

4.  Plaća, naknada plaće i materijalna prava radnika ugovorena kolektivnim ugovorom za graditeljstvo s proširenom primjenom
-    Minimalna i najniža osnovna plaća za graditeljstvo
-    Osnovna plaća, stimulativni dio plaće
-    Dodaci na plaću: dodatak za radni staž; dodatak za otežane uvjete rada; prekovremeni i noćni rad; rad nedjeljom i blagdanom ….
-    Utvrđivanje plaće prema složenosti poslova (tarifni stavovi)
-    Pravo na naknadu troškova službenog putovanja:
-    Iznos dnevnice u tuzemstvu utvrđen u Kolektivnom ugvoru za graditeljstvo 
-    Novi neoporezivi iznos dnevnice u tuzemstvu od 1.9.2019. 
-    Iznos hotelskog računa - ograničavanje kategorije hotela 
-    Upotreba privatnog automobila u službene svrhe 
-    Uvjeti za isplatu terenskog dodatka prema Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo (dnevnice za rad na terenu - novi neoporezivi iznos od 1.9.2019.)
-    Solidarne pomoći (smrtni slučajevi, dugotrajno bolovanje, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda)
-    Naknada troškova prijevoza na posao i s posla
-    Pravo na jubilarnu nagradu, otpremninu za odlazak u mirovinu i darove
-    Uvjeti za neoporezivu isplatu naknada, nagrada i potpora
-    Neoporezivi primici sezonskih radnika - što je novo od 1.9.2019? 
-    Novi neoporezivi primici radnika od 1.9.2019. godine: 
-    uvjeti za isplatu i iznosi neoporezivih primitaka namijenjenih podmirivanju troškova smještaja i prehrane radnika 
-    uvjeti za isplatu naknade za skrb o djeci radnika predškolske dobi

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica “Građevinarstvo – porezne, računovodstvene i pravne aktualnosti” nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova, 2 boda iz područja računovodstva i 3 boda iz ostalih područja.

Predavači:
Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, Dunja Šarić, dipl. iur., mr. sc. Kornelija Sirovica, savjetnici - urednici u časopisu “Računovodstvo i financije“.
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 700,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2020. – 2022., Izmjene pravilnika o porezu na dohodak - dnevnice, prehrana i cro-card, kolektivni ugovori, primjena e-računa i ostale aktualnosti u sustavu proračuna

Seminari

Datum

Mjesto

Adresa

16. rujna 2019.

OSIJEK

HOTEL OSIJEK, Šamačka 4

17. rujna 2019.

ZAGREB

HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2

18. rujna 2019.

ZADAR

HOTEL KOLOVARE, Bože Peričića 14

19. rujna 2019.

SPLIT

HOTEL ATRIUM, Ul. Domovinskog rata 49

20. rujna 2019.

ČAKOVEC

UDRUGA RFD MEĐIMURJE, I. Mažuranića 2/II


seminar za JLP(R)S, proračunske  i izvanproračunske korisnike

početak 9,30 sati u svim gradovima
očekivano trajanje do 15,00 sati

Primjena kompjuterski potpomognutih tehnika revizije (eng. CAAT) u reviziji financijskih izvještaja primjenom MS Excel-a

Radionice

Zagreb, 16. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Računovodstveni kutak

Radionice

Zagreb, 17. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Obveza zaprimanja i izdavanja eRačuna od 01. srpnja 2019. godine

Seminari

18.09.2019. Zagreb, Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati   
očekivano trajanje do 13,30 sati

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI (ZVIŽDAČA)

Radionice

Radionica je namijenjena svim tijelima javne vlasti, pravnim i fizičkim osobama koje su dužne uspostaviti unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti. Unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti dužni su uspostaviti svi koji zapošljavanju više od 50 osoba. 
Polaznici će na radionici dobiti primjerak općeg akta kojim se utvrđuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i odluke o imenovanju povjerljive osobe koje kasnije mogu prilagoditi i koristiti u svom poslovanju. Početak primjene Zakona je 1. srpnja 2019.

Zagreb, 23. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, ?Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 12,00 sati

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave prema ZJN 2016

Edukacije

23. - 27. rujna 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame