Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA, ZAPOŠLJAVANJE STRANACA, UMIROVLJENIKA I STUDENATA

Radionice

Opatija, 9. svibnja 2019., Hotel ADMIRAL, Ulica Maršala Tita 139
Split, 15. svibnja 2019.,
Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

Program:
1.  RAD NA ODREĐENO, ZAPOŠLJAVANJE STRANACA, UMIROVLJENIKA,  STUDENATA I UČENIKA

•    ugovor o radu na određeno vrijeme – obvezan sadržaj
•    ugovaranje trajanja ugovora o radu 
•    razlika između sezonskog radnika i stalnog sezonskog radnika
•    koja dodatna prava ostvaruje stalni sezonski radnik
•    dopunski rad – uvjeti, ograničenja
•    zapošljavanje stranaca iz EU – uvjeti
•    zapošljavanje stranaca iz trećih država – kvote, dozvola boravka, postupak
•    dodatne obveze poslodavaca u vezi sa smještajem stranaca
•    prijava boravka stranaca smještenih u objektima poslodavca
•    zapošljavanje umirovljenika – koji umirovljenici se mogu zaposliti i primati punu mirovinu
•    koji umirovljenici mogu raditi uz obustave isplate ili umanjenje mirovine
•    ugovor o studentskom radu; ovlašteni posrednici
•    ugovor o radu učenika srednje škole preko ovlaštenog posrednika
•    na kojim poslovima ne smije raditi maloljetnik
•    prestanak ugovora o na određeno; prestanak prije ugovorenog roka
•    ugovor o povremenim i privremenim poslovima u poljoprivredi
•    ugovor o djelu – kada je dozvoljen, rizici i ograničenja

2.  OBVEZE POSLODAVCA PREMA SEZONSKIM RADNICIMA
•    prijava radnika zaposlenog na određeno HZMO-u; posebnosti prijave sezonskih radnika
•    prijava zaposlenog umirovljenika; novine u matičnoj evidenciji HZMO-a
•    prijava stranaca HZMO-u i HZZO-u;  izbor liječnika
•    mogućnost nejednakog rasporeda radnog vremena
•    preraspodjela radnog vremena radnika na određeno vrijeme; uvjeti; ograničenja
•    prekovremeni rad i ograničenja; kada je potreban pristanak radnika
•    korištenje dnevnog i tjednog odmora u razdoblju povećane potrebe za radom
•    ugovorena plaća sezonskog radnika; minimalna plaća
•    plaća radnika u ugostiteljstvu i graditeljstvu
•    dodaci na plaću; posebno o dodacima za prekovremeni, noćni i rad nedjeljom i blagdanom
•    na koje dodatke imaju pravo studenti koji rade preko posrednika
•    način isplate neto plaće; isplata strancima
•    bolovanje radnika zaposlenog na određeno vrijeme; umirovljenika studenta
•    dužina godišnjeg odmora radnika na određeno vrijeme; umirovljenika
•    korištenje godišnjeg odmora; naknada za neiskorišteni
•    pravo na naknade troškova i pomoći

3.  OBVEZNI DOPRINOSI, POREZ NA DOHODAK I NEOPOREZIVI PRIMICI SEZONSKIH RADNIKA
•    oslobođenje od doprinosa na plaću za sezonskog radnika koji se prvi put zapošljava
•    isprave za korištenje oslobođenja za stranca -  EU, treće zemlje
•    obračun doprinosa i poreza na dohodak iz plaće i na plaću; dospijeće
•    osobni odbitak; PK kartica; PK kartica za stranca
•    pod kojim uvjetima stranac može koristiti osobni dobitak za uzdržavane članove obitelji
•    plaća za zadnji mjesec rada i korištenje osobnog odbitka
•    osobni odbitak zaposlenog umirovljenika; mogućnost podjele
•    naknada za bolovanje na teret HZZO-a radnika zaposlenog na određeno vrijeme
•    bolovanje radnika koji nema uvjet prethodnog osiguranja; nema više od jedne isplaćene plaće
•    bolovanje zbog ozljede na radu
•    koje neoporezive primitke je dozvoljeno isplatiti sezonskom radniku
•    uvjeti za neoporezivi smještaj i prehranu sezonskih radnika; iskazivanje u obrascu JOPPD
•    obvezni doprinosi za radnike zaposlene na dnevne ugovore o radu do 90 dana
•    oporezivanje zarade radnika koji rade na dnevne ugovore u poljoprivredi; smještaj i prehrana; dospijeće poreza; konačni dohodak
•    primici studenata i učenika za rad preko ovlaštenih posrednika
•    kako ostvareni primici utječu na godišnju poreznu obvezu (rezidenta, nerezidenta, umirovljenika, studenta)

Predavači: mr. sc. Kornelija Sirovica, Dunja Šarić, dipl. iur., dr. sc. Marija Zuber, savjetnice - urednice Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 700,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, 
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hrOstali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKATA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Radionice

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

 
Osijek, 24. travnja 2019.
Udruga RFD Osijek, Šetalište k.F.Šepera 13/II


početak 9,30 sati
trajanje do 16,00 sati

Obveza zaprimanja i izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019. godine

Radionice

Ustanova “Računovodstvo i financije” organizira radionicu

Zagreb, 26. travnja 2019. - POPUNJENO

Zagreb, 21. svibnja 2019. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,00 sati

Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata

Radionice

Zagreb, 6. svibnja 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati


BODOVI ZA REVIZORE

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Radionice

07.05.2019.    OSIJEK, Hotel OSIJEK, Šamačka 4
09.05.2019.    ZAGREB, HZ RIF, J. Gotovca 1
09.05.2019.    ZAGREB - (WEBINAR)
(u prijavnici u padajućem izborniku Prijava za datum odaberite ZAGREB - WEBINAR, ako ste se odlučili na ovaj način sudjelovati na radionici.) 
10.05.2019.    PULA, HGK PULA, Cararrina 5
22.05.2019.    ČAKOVEC, UDRUGA RFD ČAKOVEC, Ivana Mažuranića 2
27.05.2019.    OPATIJA, Hotel ADMIRAL, M. Tita 139
28.05.2019.    ZADAR, Hotel KOLOVARE, B.Peričića 14
29.05.2019.    ŠIBENIK, GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ, Poljana 6
30.05.2019.    SPLIT, Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3
31.05.2019.    DUBROVNIK, Hotel LERO, Iva Vojnovića 14
12.11.2019.     RIJEKA, Hotel BONAVIA, Dolac 4

Ovlaštenim revizorima za sudjelovnaje priznaje se pet (5) bodova osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz područja s oznakom "A"

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

Prijevoznička djelatnost – obračun PDV-a i radni odnosi

Radionice

Zagreb, 7. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Usluge u poslovanju s inozemstvom – obračun PDV-a, porezna na dohodak i poreza na odbitku

Radionice

Zagreb, 8. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame