Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

VODIČ ZA PRIMJENU PDV-a (trodnevna škola PDV-a)

Edukacije

Edukacija je namijenjena kadrovima u trgovačkim društvima, obrtima, ustanovama i neprofitnim organizacijama koji rade na obračunu PDV-a i sastavljanju prijava PDV-a (Obrasci PDV, PDV-S, Zbirna prijava, PPO).


Zagreb, 29. - 31. svibnja 2019., Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
21 sat (3 dana po 7 sati)

Program:

I.   Dan
•    Normativni okvir za primjenu PDV-a (hrvatski propisi, Direktive i Uredbe Vijeća, presude Europskog suda)
•    Područje primjene (tuzemstvo, područje EU i treće područje, treće zemlje)
•    Predmet oporezivanja

•    definicija isporuke kao predmeta oporezivanja
•    isporuke dobara i usluga (u tuzemstvu, isporuke dobara unutar EU)
•    posebni slučajevi isporuke dobara i usluga
•    izuzimanje i isporuke bez naknade
•    stjecanje dobara iz drugih država članica
•    stjecanje i isporuka prijevoznih sredstava
•    uvoz dobara
•    Transakcije koje nisu predmet oporezivanja PDV-om (npr. naknada štete, naknadna odobrenja, terećenja i sl.)
•    Računi za isporuke dobara i usluga
•    Stope PDV-a, nastanak porezne obveze i porezna osnovica
•    Ispravak porezne osnovice kod povrata robe, naknadnih popusta i otpisa potraživanja
•    Obveznici PDV-a

•    upisan u registar obveznika PDV-a
•    registrirani za potrebe PDV-a
•    sa sjedištem u inozemstvu
•    porezni zastupnik
•    Tuzemni prijenos porezne obveze
•    Oslobođenje od PDV-a

•    Oslobođenje bez prava na odbitak pretporeza
•    Porezna oslobođenja s pravom na odbitak pretporeza
•    Oporezivanje prometa nekretnina
•    Vrijednosni kuponi

II.  Dan
•    Mjesto isporuke dobara
•    Stjecanje dobara unutar EU
•    Trostrani posao
      •    isporuke u nizu
      •    primjena pojednostavljenja kod registracije i obračuna PDV-a
       •    važnost prijenosa prava raspolaganja (paritet isporuke)
•    Isporuke dobara unutar EU
•    Uvjeti za primjenu poreznog oslobođenja kod isporuka dobara u drugu državu članicu
•    Mjesto isporuke dobara s prijevozom (važnost dokaza o otpremi)
•    Mjesto isporuke dobara bez prijevoza
•    Prodaja na daljinu
•    Uvoz dobara
•    Nastanak porezne obveze kod uvoza
•    Pravo na odbitak PDV-a plaćenog pri uvozu
•    Porezna osnovica kod uvoza
•    Primjena poreznih oslobođenja pri uvozu
•    Carinski postupak 42 i 63
•    Carinjenje u poštanskom prometu
•    Izvoz dobara
•    Porezna oslobođenja pri izvozu
•    Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu
•    Oslobođenja za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom (diplomatska predstavništva, NATO)
•    Povrat PDV-a u putničkom prometu
•    Mjesto obavljanja usluga
•    Opće odredbe o mjestu obavljanja usluga
•    Posebne odredbe o mjestu obavljanja usluga (izuzeća od općeg načela oporezivanja usluga)
•    Usluge u vezi s nekretninama
•    Usluge prijevoza dobara i prijevoza putnika
•    Telekomunikacijske usluge i elekroničke usluge
•    Obračun PDV-a na usluge stranog poreznog obveznika

III.  Dan
•    Porezne evidencije, porezne prijave, plaćanje poreza
•    Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama
•    Odbitak pretporeza, ispravak pretporeza, podjela pretporeza
•    Troškovi osobnih automobila s aspekta PDV-a
•    Posebni postupci oporezivanja

•    za male porezne obveznike
•    putničke agencije
•    marže (rabljena dobra, investicijsko zlato)
•    MOSS
•    Povrat PDV-a
•    Podnošenje poreznih prijava i rokovi plaćanja PDV-a

•    sastavljanje prijave PDV-a (Obrazac PDV, PDV-S i Zbirna prijava)
•    Ispravci elektronički poslanih obrazaca (PDV, PPO, PDV-S i ZP) u razdoblju kada je greška učinjena, te ispravci u razdoblju kada je greška uočena
•    Brisanje pogrešno dostavljenih obrazaca
•    Sprječavanje prijevara u području PDV-a
•    Primjena čl. 127. Zakona o PDV-u
•    Područje visokog rizika vezana uz zakonito obračunavanje i uplatu PDV-a
•    Značajke kružnih prijevara
•    Zakonske mogućnosti smanjenja PDV prijevara
•    Pravo na potraživanje pretporeza povezanog s prijevarnim transakcijama (Presuda  KITTEL   C-439/04 i C- 438/09 Bogoslaw Julius Dankowski)
•    Poduzimanje mjera pri procjeni rizika u poduzetničkom poslovanju – KYC (Konow Your Customer – upoznajte svog klijenta
•    Ustupanje prava na povrat PDV-a sklapanjem ugovora o ustupu i cesiji
•    prava i obveze poreznog obveznika i poreznog tijela u porezno dužničkom odnosu
•    povrat više plaćenog poreza i kamata na porez koji je plaćen bez pravne osnove, a prema posebnom zahtjevu za povrat
•    porezna zastara
•    podmirenje obveza za poreznog obveznika od solidarnog dužnika i  treće osobe
•    obračunska plaćanja ako je blokiran račun poslovnog subjekta
•    sudionici u cesiji pri čemu je cesus ili  dužnik Porezna uprava
•    iznimni  slučajevi  kada  dostavljeni  ugovor o ustupu nije obvezujući za porezno tijelo
•    propisani rok u kojem je Porezna uprava obvezna  riješiti  zaprimljeni ugovor o ustupu potraživanja
•    radni postupci službenika u Poreznoj upravi po zaprimanju ugovora o ustupu potraživanja

Predavači: Domagoj Bakran, mag.oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, mr. sc. Kornelija Sirovica - savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije
                     mr. sc. Mirjana Mahović-Komljenović, Ministarstvo financija, Porezna uprava
Literatura: prezentacije predavača s primjerima i priručnik Vodič za primjenu PDV-a, izdanje siječanj 2019
Naknada:  1.800,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 2.100,00 za nepretplatnike. (naknada uključuje: literaturu, PDV i okrijepu tijekom održavanja edukacije).
Uplate:  HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.
Informacije:  telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hr
Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Radionice


22.05.2019.    ČAKOVEC, UDRUGA RFD ČAKOVEC, Ivana Mažuranića 2
27.05.2019.    OPATIJA, Hotel ADMIRAL, M. Tita 139
28.05.2019.    ZADAR, Hotel KOLOVARE, B.Peričića 14
29.05.2019.    ŠIBENIK, GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ, Poljana 6
30.05.2019.    SPLIT, Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3
31.05.2019.    DUBROVNIK, Hotel LERO, Iva Vojnovića 14
11.07.2019.     ZAGREB, HZRIF, J.Gotovca 1
11.07.2019.     ZAGREB, (WEBINAR)
12.11.2019.     RIJEKA, Hotel BONAVIA, Dolac 4

Ovlaštenim revizorima za sudjelovnaje priznaje se pet (5) bodova osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz područja s oznakom "A"

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

MALA ŠKOLA O SUSTAVU PLAĆA I NAKNADA

Edukacije

edukacija je namijenjena radnicima koji rade na računovodstvenim poslovima i poslovima povezanima s upravljanjem ljudskim resursima

Zagreb, 21. - 23. svibnja 2019. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
ukupno 24 sata (3 dana po rasporedu)

BODOVI ZA REVIZORE

Obveza zaprimanja i izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019. godine

Radionice

Ustanova “Računovodstvo i financije” organizira radionicuZagreb, 12. lipnja 2019.
Zagreb, 17. lipnja 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,00 sati

Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja

Radionice

Zagreb, 22. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Radionice

Zagreb, 23. svibnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Porezi, pravo i računovodstvo u djelatnosti trgovine

Radionice

Zagreb, 28. svibnja 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame