Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

VODIČ ZA PRIMJENU PDV-a (trodnevna škola PDV-a)

Edukacije

Edukacija je namijenjena kadrovima u trgovačkim društvima, obrtima, ustanovama i neprofitnim organizacijama koji rade na obračunu PDV-a i sastavljanju prijava PDV-a (Obrasci PDV, PDV-S, Zbirna prijava, PPO).


Zagreb, 01. - 03. srpnja 2019.

 Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
21 sat (3 dana po 7 sati)

Program:

I.   Dan
•    Normativni okvir za primjenu PDV-a (hrvatski propisi, Direktive i Uredbe Vijeća, presude Europskog suda)
•    Područje primjene (tuzemstvo, područje EU i treće područje, treće zemlje)
•    Predmet oporezivanja

     •    Definicija isporuke kao predmeta oporezivanja
     •    Isporuke dobara i usluga (u tuzemstvu, isporuke dobara unutar EU)
     •    Posebni slučajevi isporuke dobara i usluga
     •    Izuzimanje i isporuke bez naknade
     •    Stjecanje dobara iz drugih država članica
     •    Stjecanje i isporuka prijevoznih sredstava
     •    Uvoz dobara
•    Transakcije koje nisu predmet oporezivanja PDV-om (npr. naknada štete, naknadna odobrenja, terećenja i sl.)
•    Računi za isporuke dobara i usluga
•    Stope PDV-a, nastanak porezne obveze i porezna osnovica
•    Ispravak porezne osnovice kod povrata robe, naknadnih popusta i otpisa potraživanja
•    Obveznici PDV-a

     •    Upisan u registar obveznika PDV-a
     •    Registrirani za potrebe PDV-a
     •    Sa sjedištem u inozemstvu
     •    Porezni zastupnik
•    Tuzemni prijenos porezne obveze
•    Oslobođenje od PDV-a

     •    Oslobođenje bez prava na odbitak pretporeza
     •    Porezna oslobođenja s pravom na odbitak pretporeza
•    Oporezivanje prometa nekretnina
•    Vrijednosni kuponi

II.  Dan
•    Mjesto isporuke dobara
     •    Stjecanje dobara unutar EU
     •    Trostrani posao
           •    Isporuke u nizu
           •    Primjena pojednostavljenja kod registracije i obračuna PDV-a
           •    Važnost prijenosa prava raspolaganja (paritet isporuke)
•    Isporuke dobara unutar EU
     •    Uvjeti za primjenu poreznog oslobođenja kod isporuka dobara u drugu državu članicu
     •    Mjesto isporuke dobara s prijevozom (važnost dokaza o otpremi)
     •    Mjesto isporuke dobara bez prijevoza
     •    Prodaja na daljinu
•    Uvoz dobara
     •    Nastanak porezne obveze kod uvoza
     •    Pravo na odbitak PDV-a plaćenog pri uvozu
     •    Porezna osnovica kod uvoza
     •    Primjena poreznih oslobođenja pri uvozu
     •    Carinski postupak 42 i 63
     •    Carinjenje u poštanskom prometu
•    Izvoz dobara
     •    Porezna oslobođenja pri izvozu
     •    Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu
     •    Oslobođenja za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom (diplomatska predstavništva, NATO)
     •    Povrat PDV-a u putničkom prometu
•    Mjesto obavljanja usluga
     •    Opće odredbe o mjestu obavljanja usluga
     •    Posebne odredbe o mjestu obavljanja usluga (izuzeća od općeg načela oporezivanja usluga)
     •    Usluge u vezi s nekretninama
     •    Usluge prijevoza dobara i prijevoza putnika
     •    Telekomunikacijske usluge i elekroničke usluge
     •    Obračun PDV-a na usluge stranog poreznog obveznika

III.  Dan
•    Porezne evidencije, porezne prijave, plaćanje poreza
•    Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama
•    Odbitak pretporeza, ispravak pretporeza, podjela pretporeza
•    Troškovi osobnih automobila s aspekta PDV-a
•    Posebni postupci oporezivanja

      •    Za male porezne obveznike
      •    Putničke agencije
      •    Marže (rabljena dobra, investicijsko zlato)
      •    MOSS
•    Povrat PDV-a
•    Podnošenje poreznih prijava i rokovi plaćanja PDV-a

     •    Sastavljanje prijave PDV-a (Obrazac PDV, PDV-S i Zbirna prijava)
     •    Ispravci elektronički poslanih obrazaca (PDV, PPO, PDV-S i ZP) u razdoblju kada je greška učinjena, te ispravci u razdoblju kada je greška uočena
     •    Brisanje pogrešno dostavljenih obrazaca
•    Sprječavanje prijevara u području PDV-a
     •    Primjena čl. 127. Zakona o PDV-u
     •    Područje visokog rizika vezana uz zakonito obračunavanje i uplatu PDV-a
     •    Značajke kružnih prijevara
     •    Zakonske mogućnosti smanjenja PDV prijevara
     •    Pravo na potraživanje pretporeza povezanog s prijevarnim transakcijama (Presuda  KITTEL   C-439/04 i C- 438/09 Bogoslaw Julius Dankowski)
     •    Poduzimanje mjera pri procjeni rizika u poduzetničkom poslovanju – KYC (Konow Your Customer – upoznajte svog klijenta
•    Ustupanje prava na povrat PDV-a sklapanjem ugovora o ustupu i cesiji
     •    Prava i obveze poreznog obveznika i poreznog tijela u porezno dužničkom odnosu
     •    Povrat više plaćenog poreza i kamata na porez koji je plaćen bez pravne osnove, a prema posebnom zahtjevu za povrat
     •    Porezna zastara
     •    Podmirenje obveza za poreznog obveznika od solidarnog dužnika i  treće osobe
     •    Obračunska plaćanja ako je blokiran račun poslovnog subjekta
     •    Sudionici u cesiji pri čemu je cesus ili  dužnik Porezna uprava
     •    Iznimni  slučajevi  kada  dostavljeni  ugovor o ustupu nije obvezujući za porezno tijelo
     •    Propisani rok u kojem je Porezna uprava obvezna  riješiti  zaprimljeni ugovor o ustupu potraživanja
     •    Radni postupci službenika u Poreznoj upravi po zaprimanju ugovora o ustupu potraživanja

Predavači:  Domagoj Bakran, mag.oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, mr. sc. Kornelija Sirovica - savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije, mr. sc. Mirjana Mahović-Komljenović, Ministarstvo financija, Porezna uprava
Literatura:   prezentacije predavača s primjerima i priručnik Vodič za primjenu PDV-a, izdanje siječanj 2019
Naknada:    1.800,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 2.100,00 kuna za nepretplatnike. (naknada uključuje: literaturu, PDV i okrijepu tijekom održavanja edukacije).
Uplate:         HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, ili gotovinom prije početka.
Informacije:  telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hr
Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Prijevoznička djelatnost – obračun PDV-a i radni odnosi

Radionice

Zagreb, 17. listopada 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

22. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Edukacije

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
najavljuje 22. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio            21. - 26. listopada 2019.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio     11. - 16. studenoga 2019. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                   06. - 07. prosinca 2019.

Novi neoporezivi primici od 1. rujna 2019., uvjeti za isplatu i iskazivanje u obrascu JOPPD / Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Seminari

21.10.2019. VUKOVAR, Hotel LAV, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 18

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

MALA ŠKOLA O SUSTAVU PLAĆA I NAKNADA

Edukacije

edukacija je namijenjena radnicima koji rade na računovodstvenim poslovima i poslovima povezanima s upravljanjem ljudskim resursima

Zagreb, 22. - 24. listopada 2019. 

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
ukupno 24 sata (3 dana po rasporedu)

BODOVI ZA REVIZORE

Obračun proizvodnje za potrebe mjerenja zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda

Radionice

Zagreb, 24. listopada 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I POREZI U PRAKSI

Simpoziji

UDRUGE RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA SPLITA - ŠIBENIKA – ZADRA – DUBROVNIKA – KORČULE – METKOVIĆA
organiziraju
54. tradicionalno jesensko savjetovanje

RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I POREZI U PRAKSI

24. -26. listopada 2019. u BLUESUN hotelu SOLINE u BRELIMA

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame