Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

E-RAČUNI, RAČUNOVODSTVO EU PROJEKATA, RASPODJELA REZULTATA, GODIŠNJI ODMORI, DRUGI DOHODAK SPORTAŠA I UMJETNIKA, PRIMICI ČLANOVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I DRUGE AKTUALNOSTI

Seminari

seminar za neprofitne organizacije

Zagreb, 12. srpnja 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,30 sati

Program:
1.   UVOĐENJE E-RAČUNA U JAVNOJ NABAVI

-     račun u E-obliku u javnoj nabavi
-     E-račun i u jednostavnoj nabavi
-     trebaju li neprofitne organizacije primati račun u elektroničkom obliku                                             
-     u kojim slučajevima se ne mora primiti E-račun
-     kada neprofitne organizacije moraju izdati E-račun
-     arhiviranje E-računa u E-arhivi

2.   EVIDENTIRANJE EU PROJEKATA NA NOVE ODJELJKE RAČUNSKOG PLANA
-     evidentiranje predujma - odgođeno priznavanje prihoda
-     što kada neprofitna organizacija nije primila predujam?
-     priznavanje prihoda i rashoda
-     planiranje i praćenje prema izvorima financiranja
-     donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa i projekata EU
-     prijenos sredstava parterima u projektu
-     što kada su rashodi veći od prihoda?
-     Prienos podataka na nove AOP pozicije računskog plana obrasca PR-RAS-NPF za provo polugodište 2018. godine

3.   RASPODJELA REZULTATA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA
-     odluke o raspodjeli rezultata - praktični primjeri
-     primjeri evidentiranja Odluka o raspodjeli rezultata
-     raspored viška prihoda i pokriće manjka prihoda
-     utjecaj prenesenih viškova i manjkova na financijski plan u 2019. g.
-     izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

4.   FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2019. GODINE
-     okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
-     obrazac financijskih izvještaja –  obrazac PR-RAS-NPF
-     popunjavanje novih pozicija obrasca u odnosu na podatke za 2018. godinu
-     procjena rashoda za obračunsko razdoblje
-     rok i način podnošenja obrasc
-     upute za popunjavanje obrasca u elektroničkom obliku
-     prekršajne odredbe i novčane kazne

5.   GODIŠNJI ODMOR I REGRES ZA 2019. GODINU
-     dužina punog ili razmjernog dijela godišnjeg odmora za 2019.
-     korištenje godišnjeg odmora za prethodnu godin
-     dani koji se ne računaju u trajanje godišnjeg odmora
-     prijenos neiskorištenog godišnjeg odmora u sljedeću godinu
-     naknada plaće za godišnji odmor
-     naknada za neiskorišteni godišnji odmor
-     izvori prava na regres
-     neoporezivi i oporezivi regres za 2019.
-     način isplate regresa i podaci u obrascu JOPPD
-     isplata regresa radnicima kojima je prestao radni odnos

6.     ISPLATA DRUGOG DOHOTKA SPORTAŠIMA I UMJETNICIMA
-       neoporezivi primici sportaša
-       drugi dohodak sportaša
-       iznimka za sportaše koji su po toj osnovi osigurani
-       drugi dohodak umjetnika; s potvrdom; bez potvrde
-       umjetnici koji su sami obveznici doprinosa ili ih plaća država
-       primici umjetnika ostvareni iz inozemstva
-       sportaši i umjetnici u sustavu PDV-a
-       isplata sportašima i umjetnicima nerezidentima
-       iskazivanje u obrascu JOPPD

7.     NEOPOREZIVI PRIMICI ČLANOVA NEPROFITNE ORGANIZACIJE
-       službena putovanja članova
-       službena putovanja vanjskih suradnika; uz naknadu; bez naknade za rad u tekućoj poreznoj godini
-       pomoći
-       posebna odjeća
-       liječnički pregledi
-       izdaci za obrazovanje i izobrazbu

Predavač:
mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić, dr.sc. Marija Zuber - savjetnice – urednice časopisa RIF i RIZNICA
Literatura: zbirka prezentacija predavača
Naknada: 600,00 kn, svaki sljedeći iz iste neprofitne organizacije 500,00 kn  (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate:  HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.
Informacije:  telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 502;    telefax: 01/4686 - 496;    e-mail: pretplata@rif.hr
Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Usluge u poslovanju s inozemstvom – obračun PDV-a, porezna na dohodak i poreza na odbitku

Radionice

Zagreb, 9. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Građevinarstvo – porezne, računovodstvene i pravne aktualnosti

Radionice

Zagreb, 10. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,30 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata

Radionice

Zagreb, 11. rujna 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati


BODOVI ZA REVIZORE

Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja

Radionice

Zagreb, 12. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Ugostiteljska djelatnost - obračun PDV-a, računovodstveno praćenje poslovanja, radni odnosi, primjena propisa o zaštiti potrošača i Uredbe o zaštiti osobnih podataka

Radionice

Zagreb, 12. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Primjena kompjuterski potpomognutih tehnika revizije (eng. CAAT) u reviziji financijskih izvještaja primjenom MS Excel-a

Radionice

Zagreb, 16. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame