Seminari, Edukacije, Simpozij, Radionice...

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2020. – 2022., Izmjene pravilnika o porezu na dohodak - dnevnice, prehrana i cro-card, kolektivni ugovori, primjena e-računa i ostale aktualnosti u sustavu proračuna

Seminari

Datum

Mjesto

Adresa

16. rujna 2019.

OSIJEK

HOTEL OSIJEK, Šamačka 4

17. rujna 2019.

ZAGREB

HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2

18. rujna 2019.

ZADAR

HOTEL KOLOVARE, Bože Peričića 14

19. rujna 2019.

SPLIT

HOTEL ATRIUM, Ul. Domovinskog rata 49

20. rujna 2019.

ČAKOVEC

UDRUGA RFD MEĐIMURJE, I. Mažuranića 2/II


seminar za JLP(R)S, proračunske  i izvanproračunske korisnike

početak 9,30 sati u svim gradovima
očekivano trajanje do 15,00 sati

PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.

 • Upute za izradu prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2020. - 2022.
  • Smjernice ekonomske i fiskalne politike
  • uključivanje novih kategorija „donosa“ i „odnosa“ prenesenih vlastitih i namjenskih prihoda u financijski plan proračunskih korisnika
  • limit rashoda = prihod + donos - odnos
  • obveza planiranja analitike EU projekata
 • Metodologija izrade financijskih planova za proračunske korisnike državnog proračuna treće razine
  • financijski planovi prema gotovinskom načelu za sve proračunske korisnike 3. razine – ustanove u zdravstvu, ustanove u kulturi, nacionalni parkovi i parkovi prirode, centri za socijalnu skrb, fakulteti i ostali u sustavu visokog školstva i drugi 
  • upravno vijeće provodi usvajanje financijskog plana na gotovinskom načelu
  • Procjena stanja obveza uz financijski plan
  • Neutrošeni vlastiti i namjenski prihodi – „donos“ i „odnos“
  • Pojedinačni projekti koji se financiranju iz eu sredstava
  • Preporuke za izradu obrazloženja financijskog plana
 • Izrada prijedloga proračuna JLP(R)S-a prema Uputi za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2020. - 2022.
  • Slabosti i nepravilnosti uočene u procesu planiranja
  • Kako sastaviti Upute JLP(R)S-a za proračunske korisnike iz nadležnosti?
  • Uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave
  • Kako pravilno izraditi Odluko o izvršavanju proračuna u dijelu koje se odnosi na zaduživanje i davanje jamstava i suglasnosti JLP(R)S

 • Izrada financijskih planova proračunskih korisnika JLP(R)S-a
  • Metodologija i rokovi izrade i dostave financijskih planova
  • Primjer modela financijskog plana za proračunske korisnike JLP(R)S 
  • Tko donosi financijski plan i u kojem roku? 
  • Planiranje viškova/manjkova iz prethodnih godina u financijskom planu proračunskog i izvanproračunskog korisnika 
  • Obrazloženje financijskih planova
  • Plan rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija 
 • Planiranje viškova/manjkova iz prethodnih godina u proračunu i financijskom planu proračunskog i izvanproračunskog korisnika - PRIMJERI!
  • Što obvezno mora sadržavati akt JLP(R)S o planu sukcesivnog pokrića manjka 
  • Kako u planu proračuna pravilno iskazati sukcesivno korištenje viška prihoda iz prethodnih razdoblja 
  • Planiranje djelomičnog viška iz prethodnih godina i sukcesivnog uključivanja manjka
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2019 GODINE 
 • Popunjavanje obrazaca – PR-RAS, OBVEZE 
 • Napomene za izradu Bilješki
 • Način i rokovi predaje financijskih izvještaja
 • napomene za kontinuirane rashode
 • procjena rashoda za obračunsko razdoblje

PRIMJENA PRAVA IZ KU PREMA IZMIJENJENOM PRAVILNIKU O POREZU NA DOHODAK OD 1. RUJNA 2019.
 • novi iznos dnevnice za službeno putovanje u zemlji
 • svota dnevnice i izdaci za prehranu
 • tuzemne dnevnice u kombinaciji s inozemnima za službeno putovanje kao cjelinu
 • kome se mogu isplaćivati neoporezive dnevnice
 • terenski dodatak u državnim i javnim službama 
 • godišnji paušalni iznos za prehranu i smještaj
 • prehrana i smještaj radnika na temelju vjerodostojnih isprava
 • naknada troškova smještaja djece predškolske dobi
 • što je cro-card
 • nove šifre za neoporezive primitke u obrascu JOPPD
 • koje je neoporezive primitke dozvoljeno isplatiti na zaštićeni račun

OSTALE AKTUALNOSTI OBRAČUNA PLAĆA I NAKNADA U JAVNOM SEKTORU

 • produženo trajanje KU za zdravstvo
 • KU za znanost i visoko obrazovanje – što se počinje primjenjivati u akademskoj 2019/2020 godini
 • od 1. rujna – koji zaposlenici u obrazovanju (ne)ostvaruju dodatak od 4% 

E-RAČUNI – PITANJA I ODGOVORIPREDAVAČI:  mr.sc. Ivana Jakir Bajo – Ministarstvo financija (u Zagrebu), mr.sc. Andreja Milić, mr.sc. Jasna Nikić, dr.sc. Marija Zuber  – savjetnice – urednice časopisa Računovodstvo i financije i Riznica 
LITERATURA: Priručnik „Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2020. -2022.“  i zbirka prezentacija predavača 
NAKNADA: 600,00 kn za pretplatnike, 700,00 kn za ostale (ukljujučuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak), 
UPLATE: HZ RIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118; OIB: 75508100288. (gotovinom u Zagrebu)
INFORMACIJE: telefonom 01/4686-500, 01/4686-502; faxom 01/4686-496 ili e-mailom: pretplata@rif.hr.

Ostali Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Primjena kompjuterski potpomognutih tehnika revizije (eng. CAAT) u reviziji financijskih izvještaja primjenom MS Excel-a

Radionice

Zagreb, 16. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Računovodstveni kutak

Radionice

Zagreb, 17. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)


početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 15,00 sati

BODOVI ZA REVIZORE

Obveza zaprimanja i izdavanja eRačuna od 01. srpnja 2019. godine

Seminari

18.09.2019. Zagreb, Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati   
očekivano trajanje do 13,30 sati

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI (ZVIŽDAČA)

Radionice

Radionica je namijenjena svim tijelima javne vlasti, pravnim i fizičkim osobama koje su dužne uspostaviti unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti. Unutarnji sustav prijavljivanja nepravilnosti dužni su uspostaviti svi koji zapošljavanju više od 50 osoba. 
Polaznici će na radionici dobiti primjerak općeg akta kojim se utvrđuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i odluke o imenovanju povjerljive osobe koje kasnije mogu prilagoditi i koristiti u svom poslovanju. Početak primjene Zakona je 1. srpnja 2019.

Zagreb, 23. rujna 2019.
Dvorana HZRFD, ?Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 12,00 sati

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave prema ZJN 2016

Edukacije

23. - 27. rujna 2019.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Radionice

24.09.2019.  ZAGREB, Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)
24.09.2019.  ZAGREB, WEBINAR
12.11.2019.  RIJEKA, Hotel BONAVIA, Dolac 4

Ovlaštenim revizorima za sudjelovnaje priznaje se pet (5) bodova osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz područja s oznakom "A"

početak u 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati

RIF-ove obavijesti 2019.
Rif obavijesti
Za narudžbu ON-LINE izdanja kliknite ovdje.
Za narudžbu tiskanog izdanja kliknite ovdje.
Knjige
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI - ON LINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RIF-ove OBAVIJESTI
Cijena: 150,00
 i  »
RIF-ove OBAVIJESTI NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
RAČUNOVODSTVENI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018.
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA 2018. NOVO!
Zatvori
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Cijena: 300,00
 i  »
POREZ NA DOBIT PODUZETNIKA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Cijena: 220,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - priručnik za vježbe
Zatvori
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika
Cijena: 300,00
 i  »
Porezni, pravni i računovodstveni vodič za upravljačka tijela - komplet 3 priručnika NOVO!
Zatvori
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
PRAVNI VODIČ ZA UPRAVLJAČKA TIJELA - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Zatvori
ZAKON O RADU
Cijena: 230,00
 i  »
ZAKON O RADU
Zatvori
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE
Cijena: 150,00
 i  »
POREZNI VODIČ U REPUBLICI HRVATSKOJ - ONLINE IZDANJE NOVO!
Zatvori
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Cijena: 280,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO II - evidentiranje poslovnih procesa
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
KOLEKTIVNI UGOVORI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA NOVO!
Zatvori
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje
Cijena: 150,00
 i  »
Kolektivni ugovori u državnim i javnim službama 2018 - Online izdanje NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 320,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame