Prijavnica
Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna.
Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
PRAKTIČNI PRIMJERI IMPLEMENTACIJE OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA
Opći podaci
Prijava za datum:
Naziv tvrtke ili osobe: *
Adresa: *
Grad: *
Poštanski broj: *
OIB: *
Kontakt podaci
Kontakt osoba:
Telefon: *
E-mail: *
Broj faxa:
Plaćanje
Predračun:
Napomena:
Prijavljuju se
Osoba 1 (ime i prezime): *
Osoba 2 (ime i prezime):
Osoba 3 (ime i prezime):
Osoba 4 (ime i prezime):
Osoba 5 (ime i prezime):
Osoba 6 (ime i prezime):
Prijavi se