Naslovnica Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse


Detalji:


27. kolovoza 2020., Zagreb, dvorana HZRIF-a, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga) 

27. kolovoza 2020. Webinar 

PRIJAVA OBVEZNA

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.

Stolovi i oprema redovito se dezinficiraju.

Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 1,5 m.

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje 14,30 sati

I. dio: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, podzakonski akti i smjernice

 • Temeljni pojmovi
 • Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
 • Obveznici primjene Zakona
 • Uspostavljanje politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca  i financiranja terorizma
 • Sadržaj podataka o stvarnim vlasnicima
  • d.o.o.-a, j.d.o.o-a, podružnice stranog društva, ustanove
  • d.d.-a
  • udruge, zaklade i fundacije
 • Jednostavna i složena vlasnička struktura
 • Rokovi za upis u Registar stvarnih vlasnika
 • Rokovi za promjenu podataka u slučajevima promjene vlasničke strukture
 • Provođenje mjera dubinske analize stranke
 • Provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u poslovnim
 • jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u
 • odlučivanju, a koje imaju sjedište u drugoj državi članici ili trećoj državi
 • Imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe
 • Izrada i redovito dopunjavanje liste indikatora
 • Obveza obavještavanja i dostavljanja Uredu propisanih i traženih podataka, informacija i dokumentacije o transakcijama, sredstvima i osobama
 • Čuvanje, zaštita podataka i vođenje evidencija
 • Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika obveznika
 • Provođenje redovite unutarnje revizije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika
 • Povezivanje odredbi o zaštiti podataka s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizm

II. dio: Praktični primjeri na obrascima, aktima i slučajevima iz prakse

 • Izrada procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 • Ažuriranje procjene rizika obveznika i stranke
 • Postupanje sa strankama potencijalno višeg i nižeg rizika
 • Utvrđivanje politički izložene osobe
 • Izrada i dopuna liste indikatora
 • Utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe
 • Utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika stranke
 • Korištenje registra stvarnih vlasnika
 • Provođenje mjere dubinske analize:
  • Primjeri: revizor, računovođa i porezni savjetnik
  • Primjeri: odvjetnik, javni bilježnik
  • Primjeri: ovlašteni mjenjač, trgovac plemenitim metalima, nekretninama, umjetničkim predmetima i antikvitetima
  • Primjer: pojednostavnjena dubinska analiza
  • Primjer: pojačana dubinska analiza
 • Izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe
 • Vođenje evidencije prema Zakonu
 • Primjer prijave sumnje na aktivnost protivnu Zakonu
 • Interna revizija
 • Međunarodne institucije, standardi i dokument

OBAVIJEST ZA REVIZORE:

Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova iz iz ostalih područja s oznakom “A”.

Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik

Literatura: prezentacije predavača

Naknada: 600,00 kuna po sudioniku za pretplatnike na časopis RiF, za ostale 700,00 kuna (naknada uključuje: prezentacije predavača i osvježavajući napitak).

Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.

Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118

Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Polaznicima će biti dodijeljene potvrde da su za 2020. godinu proveli redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT.

27. kolovoza 2020. - Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse (1)

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
 • Kontakt podaci

 • Plaćanje

 • Molimo upisati imena i prezimena
  osoba 1:osoba 2: 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend