Naslovnica Sastavljanje financijskih izvještaja za 2020. za obveznike primjene HSFI

Sastavljanje financijskih izvještaja za 2020. za obveznike primjene HSFI


Detalji:

 • Datum:
 • Kategorija:

11. veljače 2021. – WEBINAR 

PRIJAVA OBVEZNA

VAŽNO – za područje Sisačko moslavačke županije:
Zbog potresa koji je najviše pogodio Sisačko moslavačku županiju oslobađaju se od plaćanja trgovačka društva, obrti, samostalne djelatnosti, ustanove i neprofitne organizacije iz privatnog sektora koji su registrirani i obavljaju djelatnost na području Sisačko moslavačke županije. Kako bi ostvarili ovu mogućnost pristupa webinaru potrebno je popuniti prijavnicu s točnim podacima. Nakon što će prijava biti zaprimljena i provjerena na mail koji ste naveli biti će poslan link i korisnički podaci za pristup webinaru.

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje do 15,00 sati

Program:

 1. Zakonodavni okvir sastavljanja financijskih izvještaja primjenjiv za 2020. godinu
  • Zakon o trgovačkim društvima
  • Zakon o računovodstvu
  • Pravilnik o strukturi i sadržaju GFI-a
 2. Analiza i vrednovanje određenih pozicija bilance
  • Nematerijalna imovina
  – Licence, softver
  – Ulaganja u tuđu imovinu u razdoblju zakupa
  • Materijalna imovina
  – Građevinski objekti i zemljište
  – Postrojenja, oprema, prijevozna sredstva
  – Biološka imovina
  – Ulaganje u nekretnine
  • Ispravak vrijednosti
  – Kontrole usklađenosti analitičkog knjigovodstva i sintetike – bruto bilance
  – Promjene stopa amortizacije – promjena vijeka upotrebe
  • Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
  • Dugotrajna i kratkotrajna financijska imovina
  – Dionice i udjeli u ovisnim društvima, sudjelujućim interesima i ostala ulaganja u financijsku imovinu
  – Ispravci vrijednosti financijske imovine
  • Zalihe
  – Početno vrednovanje
  – Ispravci vrijednosti
  – Manjkovi
  – Roba u komisiji
  • Potraživanja i obveze
  – Potraživanja od kupaca / obveze prema dobavljačima
  – Ispravci vrijednosti i otpisi
  – Potraživanja / obveze po osnovi danih i primljenih zajmova
  • Obveza formiranja rezervi iz dobiti
  • Raspodjela dobiti / pokriće gubitka
  – Utvrđivanje rezultata – troškovi razdoblja / kapitalizacija troškova proizvodnje i dugotrajne imovine
  – Odluke o raspodjeli dobiti
  – Odluke o pokriću gubitka
 3. Analiza i vrednovanje određenih pozicija računa dobiti i gubitka
  • Prihodi
  – Redovni
  – Ostali
  – Financijski
  • Troškovi / Rashodi
  – Materijalni troškovi
  – Troškovi osoblja
  – Amortizacija
  – Ostali troškovi
  – Financijski rashodi
  – Rezerviranja
 4. Bilješke uz financijske izvještaje i odluka o utvrđivanju GFI
  • Obvezni sadržaj bilježaka uz financijske izvještaje
  • Odluka o utvrđivanju GFI-a

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Sastavljanje financijskih izvještaja za 2020. za obveznike primjene HSFI“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova iz područja računovodstva.

Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., Ivica Milčić, univ. spec. oec. savjetnici – urednici u časopisu Računovodstvo i financije i Riznica, prof. dr. sc. Danimir Gulin, Ekonomski fakultet Zagreb, Luka Orlović, univ. spec. oec., revizor.
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 700,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača).
Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

11.02.2021. - Sastavljanje financijskih izvještaja za 2020. za obveznike primjene HSFI

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

  U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
 • Kontakt podaci

 • Plaćanje

 • Molimo upisati imena i prezimena
  ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend