Naslovnica 26. ciklus edukacije za Ovlaštenoga internog revizora

26. ciklus edukacije za Ovlaštenoga internog revizora


Detalji:

  • Datum:
  • Kategorija:

PROGRAM RADA
Program stručnoga usavršavanja za OVLAŠTENOGA INTERNOG REVIZORA uključuje opći i posebni dio predavanja te pismeni ispit. Nakon položenog pismenog ispita, ovisno o izabranom području specijalizacije, stječe se zvanje OVLAŠTENI INTERNI REVIZOR – specijalist za područje:
– banaka i financijskih institucija
– gospodarstva ili
– informacijskih sustava.

 

09. – 14. listopada 2023. OPĆI DIO (60 sati )

– od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (stanka za ručak od 13,00 do 14,00)

  1. RAČUNOVODSTVO
  2. REVIZIJA
  3. FINANCIJSKO UPRAVLJANJE
  4. PRAVO DRUŠTAVA
  5. ORGANIZACIJA I MENADŽMENT

06. – 11. studenoga 2023. POSEBNI DIO – moduli A, B, C (60 sati ) – od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (stanka za ručak od 13,00 do 14,00)

A) BANKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE
1. BANKARSTVO I FINANCIJSKE INSTITUCIJE
2. RAČUNOVODSTVO BANAKA I FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
3. INTERNA REVIZIJA U BANKAMA I FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

B) GOSPODARSTVO
1. TROŠKOVNO I UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
2. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO
3. INTERNA REVIZIJA U GOSPODARSTVU

C) INFORMACIJSKI SUSTAVI
1. UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA
2. KONTROLA I REVIZIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA
3. INTERNA REVIZIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA

UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU:
1. završeni preddiplomski, diplomski ili integrirani sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ili ostvarenih najmanje 180 ECTS-a
2. tri godine radnog iskustva na poslovima računovodstva, financija, revizije, interne revizije, kontrole ili kontrolinga
3. domovnica.

ISPIT: Certifikat se izdaje nakon položenog pismenog ispita.

OPĆI DIO – 08. prosinca 2023.
POSEBNI DIO – 09. prosinca 2023.

Minimalni prag prolaznosti koje je potrebno ostvariti na pismenom ispitu: interna revizija: 70%, ostale discipline: 60%

Priznavanje drugih certifikata (uz polaganje razlikovnog gradiva):
– ovlašteni porezni savjetnik (Hrvatska komora poreznih savjetnika)
– ovlašteni revizor (Hrvatska revizorska komora)
– ovlašteni državni revizor (Državni ured za reviziju RH)
– ovlašteni unutarnji revizor u javnom sektoru (Ministarstvo financija RH)
– ovlašteni računovođa (HURE)
– priznavanje srodnih kolegija na završenim poslijediplomskim studijima ekonomskog smjera uz polaganje razlikovnog gradiva
– ovlašteni interni revizor Instituta internih revizora (the Institute of Internal Auditors’ certified internal auditor)

Naknada i uplata:
– za stručno usavršavanje i polaganje ispita za ovlaštenog internog revizora iznosi 990,00 EURA/7,459,15 kuna + PDV a za polaznike s priznatim certifikatima ili završenim poslijediplomskim studijem 690,00 EURA/5.534,50 kuna + PDV. Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Naknada se uplaćuje prije početka predavanja na Hrvatsku zajednicu računovođa i financijskih djelatnika MOGUĆNOST PLAĆANJA U RATAMA UZ SKLAPANJE UGOVORA – prijave se primaju do 22. rujna 2023. HZRIF; ZAGREB, Jakova Gotovca 1 IBAN: HR1423600001101241118; OIB: 75508100288
tel: +385 01 4686 500, 01 4686 505; fax: 01 4686 497; e-mail: zpervan@rif.hr

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE PRIJAVNICI DOSTAVLJA SE SKENIRANA NA e-mail: zpervan@rif.hr do 22. rujna 2023.
Po potrebi, organizator zadržava pravo traženja originalne dokumentacije na uvid.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više