Naslovnica Aktualnosti iz područja računovodstva i poreza – pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

Aktualnosti iz područja računovodstva i poreza – pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu


Detalji:


07. prosinca 2020.  – WEBINAR 

PRIJAVA OBVEZNA

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje 15,30 sati

 

PROGRAM:

RAČUNOVODSTVO

 1. Pripreme za sastavljanje GFI
 2. Vrednovanje pojedinih pozicija bilance i računa dobiti i gubitka
  •    Dugotrajne imovine
  •    Zaliha
  •    Potraživanja i obveze
  •    Prihodi i rashodi
 3. Provođenje popisa imovine i obveza
 4. Kontrole i usklađenja prije sastavljanja GFI
 5. Ispravci računovodstvenih pogrešaka i promjene računovodstvenih procjena
 6. Računovodstveni tretman COVID-19 potpore i njezin utjecaj na GFI
 7. Izmjene HSFI

 

POREZ NA DOBIT

 1. Porez na dobit
  • Pregled porezno priznati i nepriznatih troškova
  •    Osvrt na novosti u obračunu obveze poreza na dobit za 2020.
  •    Utjecaj COVID-19 potpore na poreznu osnovicu
  •    Pripreme za prijavu poreza na dobit primjenom novčanog načela
  •    Najavljene izmjene Zakona o porezu na dobit

 

POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI

 1. Aktualnosti vezane u porezne propise od 1. 1. 2021.
  • Novine vezane uz minimalnu plaću za 2021. godinu
  –    iznos minimalne plaće za 2021. godinu
  –    prestanak prava plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje na umanjenu osnovicu
  •    Nove osnovice za plaćanje doprinosa za 2021.
  •    Najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak
  –    nova porezna tarifa
  –    novi neoporezivi primici
  –    izmjene u oporezivanju drugog dohotka
  –    stopa za oporezivanje utvrđenog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena
 2. Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu
  •    Razlozi i uvjeti za obvezno sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak
  •    Iskazivanje godišnjeg obračuna u poreznim evidencijama
 3. Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak
  •    Mogućnost korištenja poreznih prava koja nisu iskorištena tijekom godine
  •    Utvrđivanje godišnjeg poreza za drugi dohodak
  •    Primici uzdržavanih članova uže obitelji koji ne utječu na činjenicu njihovog uzdržavanja
 4. Isplata neoporezivih primitaka na kraju godine
  •    Prigodne neoporezive isplate (božićnica, dar djetetu do 15 godina starosti, dar u naravi, novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, ostali neoporezivi primici)

 

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 1. Predložene Izmjene Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2021. godine
  •   Novine vezane za oporezivanje usluga obavljenih osobama koje nisu porezni obveznici
  •    Nova pravila kod prodaje dobara na daljinu unutar EU – primjena posebnog postupka oporezivanja
  •    Ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti
  •    Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 15 mil. kuna
  •    Proširenje mogućnosti primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
 2. Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2020. godini
  •    Obveza usklađivanja i ispravci obračuna tijekom godine
  •    Specifičnosti obračuna u slučaju izlaska iz sustava PDV-a i kod promjene načina obračuna PDV-a
  •    Naknadna odobrenja/terećenja – kako ispraviti poreznu osnovicu
  •    Isporuke bez naknade, reprezentacija i promidžba i obračun PDV-a
 3. Sastavljanje obrasca OPZ-STAT-1 na kraju 2020. godine

 

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica “Aktualnosti iz područja računovodstva i poreza – pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu” nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova, od toga 2 boda iz područja računovodstva i 3 boda iz ostalih područja.

Predavači: Domagoj Bakran mag.oec, mr.sc. Miljenka Cutvarić, Ivica Milčić univ.spec.oec. i mr.sc. Kornelija Sirovica – urednici savjetnici u časopisu Računovodstvo i financije i Riznica
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 500,00 kn za pretplatnike časopisa RIF i Riznica, a 600,00 kn za ostale (uključuje prezentacije predavača) Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

07.12.2020. - Aktualnosti iz područja računovodstva i poreza – pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

  U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
 • Kontakt podaci

 • Plaćanje

 • Molimo upisati imena i prezimena
  ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend