Naslovnica Aktualnosti iz područja računovodstva i poreza – pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu i uvođenja eura u 2023. godini

Aktualnosti iz područja računovodstva i poreza – pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu i uvođenja eura u 2023. godini


Detalji:

 • Datum:
 • Kategorija:

28.11.2022. RIJEKA, Visoka poslovna škola PAR, Trg Riječke rezolucije 4
29.11.2022. PULA, Hotel PULA, Sisplac ulica 31
05.12.2022. BJELOVAR, HGK Bjelovar, Ulica Petra Preradovića 4
06.12.2022. VARAŽDIN, Hotel  TURIST, Aleja kralja Zvonimira 1 

PRIJAVA OBVEZNA

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje radionice do 15,00 sati

 

Program:

RAČUNOVODSTVO I POREZ NA DOBIT

 1. Pripreme za sastavljanje GFI za 2022.
 • Vrednovanje pojedinih pozicija bilance i računa dobiti i gubitka
   • Dugotrajne imovine
   • Zaliha
   • Potraživanja i obveze
   • Prihodi i rashodi – planiranje dobiti ili gubitka
 • Kontrole i usklađenja prije zaključenja konta i pretvaranja iz kune u euro
 • Povezanost analitike i sintetike
 • Prijenos početnih stanja iz 2022. godine u 2023. nakon pretvaranja u euro
   • Primjer kod potraživanja od kupaca i obveza dobavljačima
   • Primjer kod dugotrajne materijalne imovine
 • Knjiženje razlika koje nastaju prilikom pretvaranja stanja iz kune u euro
   • Dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
   • Potraživanja, obveza i zaliha
   • Kapitala
 • Postupci u računovodstvu s računima koji se odnose na 2022. godinu, a izdani su u 2023. godini
 • Provođenje inventure i postupci s manjkovima i viškovima
 • Ispravci računovodstvenih pogrešaka i promjene procjena
   • Promjene i ispravci pogrešaka tekućeg razdoblja
   • Naknadno utvrđeni troškovi
   • Ispravci pogrešaka prethodnih razdoblja
   • Promjene procjena troška amortizacije
   • Procjene vjerojatnosti naplate potraživanja
 • Postupci u računovodstvu zbog promjene kune u euro kod društava koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske
 1. Porez  na dobit 
 • Pregled porezno priznatih i nepriznatih troškova
 • Porezni aspekt vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja i zaliha
 • Porezni tretman razlika koje nastaju pri promjeni iz kune u euro
 • Plaćanje i promjene predujmova poreza na dobit za 2022. godinu nakon promjene kune u euro

 

POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI

 1. Novi iznosi neoporezivih primitaka
 • prigodna nagrada, paušalna naknada za prehranu, nagrada za rezultate rada, dar u naravi, darovi djeci, otpremnina za mirovinu
 • uvjeti i isplata do kraja 2022.
 • naknada za korištenje privatnog automobila
 • nova pravila o neoporezivim primicima za prehranu – od 1.1.2023.
 1. Godišnji obračun poreza na dohodak pri isplati zadnje plaće u 2022.
 2. Izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2023.
 • iznosi osobnog odbitka u eurima
 • povećanje primitaka uzdržavanih članova koji ne utječu na korištenje osobnog odbitka; od kada primjena
 • porezna tarifa u eurima
 • dohodak od proizvodnje električne energije
 1. Pripreme za obračun plaće u eurima i ostale aktualnosti
 • plaća za prosinac 2022.
 • JOPPD za plaću za prosinac; za neoporezive primitke isplaćene u prosincu
 • očinski dopust u obrascu JOPPD
 • izmjene mirovinskih propisa i pravo na dio mirovine pokojnog supružnika

 

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 1. Izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u koje se primjenjuju od 1. listopada 2022. odnosno od 1. siječnja 2023.
 2. Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2022. godini
 • Obveza usklađivanja i ispravci obračuna tijekom godine
 • Usklađenje podjele pretporeza na kraju godine
 • Specifičnosti obračuna u slučaju izlaska iz sustava PDV-a
 • Naknadna odobrenja/terećenja – kako ispraviti poreznu osnovicu
 • Isporuke bez naknade, reprezentacija i promidžba i obračun PDV-a
 • Odbitak pretporeza kod osobnih automobile
 • Isporuka kao predmet oporezivanja ili naknada štete
 • Utjecaj uvođenja eura na obračun PDV-a za zadnje razdoblje oporezivanja
 1. Sastavljanje obrasca OPZ-STAT-1 na kraju 2022. godine

 

 

OBAVIJEST ZA REVIZORE:

Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica “Aktualnosti iz područja računovodstva i poreza – pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu i uvođenja eura u 2023. godini” nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova i to 2 boda iz računovodstvenih područja i 3 boda iz ostalih područja.

Predavači: savjetnici urednici u časopisu RIF i Riznica
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 500,00 kuna/66,36 eura za pretplatnike na časopis RIF,600,00 kuna/79,63 eura za ostale (naknada uključuje: prezentacije predavača). Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

14.11.-06.12.2022. - Aktualnosti iz područja računovodstva i poreza - pripreme za sastavljanje GFI za 2022. i uvođenje eura u 2023.

"*" indicates required fields

Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
Molimo odaberite:*
Adresa*

Kontakt podaci

Plaćanje

Predračun*
Prijavljuju se:*
Molimo upisati imena i prezimena
Ime
Prezime
E-mail
 
Revizor*
Prijava na Newsletter

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više