Naslovnica JLP(R)S, KOMORE I DRUGA TIJELA S JAVNIM OVLASTIMA U SUSTAVU PDV-a PRIPREME ZA SASTAVLJANJE OBRAČUNA PDV-a ZA ZADNJE RAZDOBLJE OPOREZIVANJA 2022. GODINE

JLP(R)S, KOMORE I DRUGA TIJELA S JAVNIM OVLASTIMA U SUSTAVU PDV-a PRIPREME ZA SASTAVLJANJE OBRAČUNA PDV-a ZA ZADNJE RAZDOBLJE OPOREZIVANJA 2022. GODINE


Detalji:

 • Datum:
 • Kategorija:

30. studenoga 2022. –  ZOOM WEBINAR

PRIJAVA OBVEZNA

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje 13,00 sati

Radionica je namijenjena jedinicama lokalne, područne odnosno regionalne samouprave (općine, gradovi, županije), komorama, ministarstvima, državnim zavodima, državnim agencijama i drugim tijelima s javnim ovlastima u sustavu PDV-a

Program:

1. Razlike u poreznom statusu javnopravnih tijela
• Obveznici PDV-a
• „Mali porezni obveznici”
• Osobe registrirane za potrebe PDV-a
• Osobe koje nisu porezni obveznici iz čl. 6. st. 5. Zakona

2. Isporuke JLP(R)S i drugih javnopravnih tijela i njihov porezni status
• Što je predmet oporezivanja PDV-om
• Gospodarska djelatnost
• Djelatnost u okviru javne funkcije

3. Sastavljanje obračuna PDV-a za zadnje razdoblje oporezivanja 2022. godine
• zaključivanje poreznih evidencija
• prihodi koji se ne iskazuju u Knjizi I-RA i u Obrascu PDV
• prihodi koji ne predstavljaju naknadu za isporuku
• utvrđivanje prava na odbitak pretporeza
• provjera podjele pretporeza kod poduzentičke i nepoduzentičke djelatnosti (po količini, mjeri i vrijednosti)
• provjera podjele kod oporezivih i oslobođenih isporuka (podjela prema “pro rati”)
• podjela pretporeza i tko treba uskladiti privremenu podjelu pretporeza
• kada treba izvršiti usklađivanje podjele pretporeza na kraju godine
• u kojim slučajevima treba izračunati konačni postotak za podjelu pretporeza prema vrijednosti isporuka u 2022. g.
• ispravak odbitka pretporeza za dugotrajnu imovinu
• izlazak iz sustava PDV-a – ispravak odbitka pretporeza

4. Utjecaj uvođenja eura na obračun PDV-a za zadnje radzoblje oporezivanja

5. JLP(R)S i druga javnopravna tijela kao obveznici poreza na stjecanje dobara odnosno na primljene ino usluge
• obveze osoba upisanih u registar obveznika PDV-a
• kada JLP(R)S i javnopravna tijela postaju osobe registrirane za potrebe PDV-a
• usklađivanje podataka iz Obrasca PDV-S i VIES baze – obrazloženje razlika

6. Provjera ispravnosti obračuna PDV-a kod prijenosa porezne obveze za građevinske radove

7. Porezni status isporuka bez naknade (npr. najam bez naknade)

8. Prefakturiranje troškova režija kod usluga najma i obračun PDV-a

9. EU projekti s aspekta PDV-a

10. Izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u koje se primjenjuju od 1. 10.2022. odnosno od 1.1.2023.
• Novi obrasci PDV, U-RA i I-RA
• Ugradnja solarnih ploča uz primjenu nulte stope PDV-a

Predavačica: mr. sc. Miljenka Cutvarić, savjetnica urednica u časopisu Računovodstvo i financije
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna/79,63 € za pretplatnike, 700,00 kuna/92,91 € za ostale (naknada uključuje: prezentacije predavača, PDV-e). Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118
Informacije: telefonom 01/4686–500, 4686–502; telefax: 01/4686–496; e-mail: pretplata@rif.hr

30.11.2022. - JLP(R)S, KOMORE I DRUGA TIJELA S JAVNIM OVLASTIMA U SUSTAVU PDV-a PRIPREME ZA SASTAVLJANJE OBRAČUNA PDV-a ZA ZADNJE RAZDOBLJE OPOREZIVAN

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

  U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
 • Kontakt podaci

 • Plaćanje

 • Molimo upisati imena i prezimena
  ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više