Naslovnica Korištenje osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u službene i privatne svrhe – plaća i drugi dohodak u naravi

Korištenje osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u službene i privatne svrhe – plaća i drugi dohodak u naravi


Detalji:


Zagreb, 28. siječnja 2020.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

1. Plaća i drugi dohodak u naravi po osnovi korištenja osobnih automobila
– utvrđivanje plaće u naravi po osnovi korištenja službenih automobila u privatne svrhe
o utvrđivanje vrijednosti primitka u naravi za automobile u vlasništvu poslodavca ili nabavljenih putem financijskog najma
o utvrđivanje primitka u naravi za automobile koje se koriste na temelju poslovnog najma
o utvrđivanje primitka u naravi prema stvarnom opsegu korištenja u privatne svrhe

– utvrđivanje drugog dohotka u naravi po osnovi korištenja službenih automobila u privatne svrhe
– obveza obračuna doprinosa, poreza na dohodak i prireza
– rokovi plaćanja doprinosa, poreza na dohodak i prireza
– primjeri obračuna plaće i drugog dohotka u naravi
– primjer odluke o korištenju osobnih automobila u privatne svrhe
– primici u naravi nerezidenata
– iskazivanje plaće i drugog dohotka u naravi u obrascu JOPPD

2. Korištenje osobnih automobila za službena putovanja i loko prijevoz
– sadržaj i obveza izdavanja putnog naloga
– nadoknađivanje izdataka – korištenje službenog i privatnog automobila
– nadoknađivanje ostalih izdataka – cestarine, tunelarine, parkiranje
– propisana evidencija za obračun loko vožnje
– primjeri obračuna službenog putovanja i loko vožnje
– iskazivanje troškova službenog putovanja i loko vožnje u JOPPD obrascu

3. Porez na dodanu vrijednost
– odbitak pretporeza za osobne automobile nakon 1. siječnja 2018.
o nabava osobnih automobila
o troškovi osobnih automobila
o evidencije u Knjizi U-RA
o iskazivanje u Obrascu PDV
– osobni automobili za koje se pretporez može odbiti u ukupnom iznosu
– odbitak pretporeza kod operativnog i financijskog najma vozila
– obračun PDV-a kod prodaje osobnih automobila i mogućnost ispravka neiskorištenog pretporeza
– obračun PDV-a kod stjecanje novih i rabljenih osobnih automobila iz druge države članice
– obračun PDV-a kod korištenja osobnih automobila za privatne potrebe sukladno Uputi Ministarstva financija od 27. ožujka 2018.
– osnovica za obračun PDV-a kod privatnog korištenja vozila

4. Računovodstveni tretman i porez na dobit kod osobnih automobila i plovila
– evidentiranje u računovodstvu nabave osobnih automobila i plovila
– amortizacija osobnih automobila i plovila
– uvećanje porezne osnovice za troškove nastale u vezi s vlastitim ili unajmljenim automobilima i plovilima
– uvjeti za priznavanje troškova osobnih automobila u cijelosti
– prodaja sredstava dugotrajne imovine – automobili i plovila
– korištenje plovila, obvezni uvjeti i evidencije

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica “Korištenje osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u službene i privatne svrhe – plaća i drugi dohodak u naravi” nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova i to 1 bod iz računovodstvenih područja i 4 boda iz ostalih područja.

Predavači: mr. sc. Miljenka Cutvarić, mr. sc. Kornelija Sirovica, Ivica Milčić, univ.spec.oec. – savjetnici urednici HZRIF.
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna za pretplatnike na časopis Računovodstvo i financije i 700,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje, literatura, radni pribor i okrijepu tijekom pauze) Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, ili gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • Molimo upisati imena i prezimena
    osoba 1:osoba 2: 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend