Naslovnica Trodnevna edukacija – Plaće, naknade plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici

Trodnevna edukacija – Plaće, naknade plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici


Detalji:


26. – 28. listopada 2020., Zagreb, dvorana HZRIF-a, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

26. – 28. listopada 2020., – WEBINAR

Edukacija je namijenjena radnicima koji rade na računovodstvenim poslovima i poslovima povezanima s upravljanjem ljudskim resursima

PRIJAVA OBVEZNA

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.

Stolovi i oprema redovito se dezinficiraju.

Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 1,5 m.

21 sata (3 dana po 7 sati)

PROGRAM:

 • 1 dan:
  Pravo radnika na plaću
  – izvori prava na plaću; posebni propisi; autonomni izvori prava
  – dodaci na plaću; obračun, kumuliranje dodataka
  – minimalna plaća i dodaci
  – plaće u djelatnostima na koje je proširen kolektivni ugovor
  – plaća radnika koji radi s nepunim radnim vremenom
  – plaća zaposlenog korisnika mirovine
  – plaća zaposlenog člana uprave
  – evidencija radnog vremena i pravo na plaću
  – plaća radnika koji radi u preraspodjeli ili nejednakom rasporedu
  – pravo na plaću i druge primitke radnika upućenih u inozemstvo
  – isprave o plaći i o neisplaćenoj plaći; obvezan sadržaj, način dostavljanja
  – isplata neto plaće; pravo radnika na izbor banke
  – ovrhe i ustege na plaći; zabrana prijeboja
  – zastara potraživanja za plaću i zaštita novčanih prava radnika
  Obračun doprinosa i poreza na dohodak; JOPPD obrazac
  – obvezni doprinosi; najniža i najviša osnovica; dospijeće
  – oslobođenja po posebnim propisima; uvjeti, dokazi, šifriranje u obrascu JOPPD
  – korištenje olakšica – mjesečna plaća i ostali primici
  – oslobođenja doprinosa za sufinancirane neto plaće u posebnim okolnostima
  – osnovica za doprinose: za radnika, za izaslanog radnika, za člana uprave
  – godišnji obračun doprinosa za člana uprave
  – doprinosi za staž osiguranja s povećanim trajanjem
  – osobni odbitak; uzdržavani članovi i podjela za istog člana
  – korištenje osobnog odbitka kod više isplatitelja u toku godine
  – korištenje osobnog odbitka nakon prestanka radnog odnosa
  – plaća radnika HRVI; plaća radnika s prebivalištem na I. skupini JLRS
  – korištenje poreznih olakšica za radnike mlađe od 30 godina
  – plaća u naravi – kao mjesečna i kao ostali primitak uz plaću; obračun, dospijeće
  – obveze poslodavca u slučaju neisplate plaće; JOPP za neisplaćenu plaću i naknadnu isplatu
  – uvjeti za oslobođenje određenih doprinosa i poreza na dohodak u posebnim okolnostima

 

 • 2. dan:
  Naknada plaće koja tereti poslodavca
  – naknada plaće za godišnji odmor; što utječe na visinu
  – neiskorišteni godišnji odmor i pravo na naknadu
  – naknada plaće za blagdane
  – plaćeni dopust za osobne potrebe i za obrazovanje
  Naknada plaće za bolovanje – na teret poslodavca i na teret HZZO-a
  – naknada plaće za bolovanje na teret poslodavca
  – naknada plaće na teret HZZO-a – visina, primjeri
  – naknada plaće u slučaju kad u prethodnih šest mjeseci nije isplaćeno više od jedne plaće
  – uvjet prethodnog osiguranja
  – prekid i ponovno bolovanje nakon proteka do 30 dana
  – bolovanje zaposlenog umirovljenika
  – bolovanje radnika starijeg od 65 godina
  – ozljeda na radu, profesionalno oboljenje – prijava; rokovi; obračun naknade
  – isplata naknade u iznosu većem od svote koju refundira HZZO
  – naknada za bolovanje u obrascu JOPPD
  – ispravak obrasca JOPPD u slučaju promjene visine i poreznog obilježja naknade
  – rodiljne i roditeljske vremenske i novčane potpore; novine od 1.4.2020.
  – naknada za rodiljni dopust – uvjeti, visina
  – naknada za roditeljski dopust – uvjeti, visina
  – naknada plaće za stanku za dojenje
 • Drugi dohodak
  – rad bez zasnovanog radnog odnosa – uvjeti, ograničenja
  – doprinosi na primitke po osnovi drugog dohotka; oslobođenja
  – porezna obilježja drugog dohotka i utjecaj na godišnju poreznu obvezu
  – iskazivanje drugog dohotka u obrascu JOPPD
  – autorski honorari i honorari umjetnika – obračun, isprave
  – oporezivi primici sportaša
  – drugi dohodak članova uprave koji nisu zaposleni
  – troškovi službenog putovanja primatelja drugog dohotka
  – drugi dohodak primljen iz inozemstva i naplaćen od građanina
  – isplata drugog dohotka nerezidentnima
  – drugi dohodak i autorske naknade u ugovorim o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  – kada obrazac JOPPD, a kada obrazac INO-DOH
  – oslobođenje za određene doprinose i porez na dohodak u posebnim okolnostim

 

 • 3 dan:
  Neoporezivi primici: iznosi, uvjeti, ograničenja, način isplate i iskazivanje u obrascu JOPPD
  – izvori prava radnika na naknade troškova, nagrade, pomoći i otpremnine
  – pravo radnika zaposlenog s nepunim radnim vremenom
  – naknada troškova prijevoza – uvjeti, ograničenja, iznimke u posebnim okolnostima
  – naknada za prehranu: u novcu i na temelju vjerodostojnih isprava
  – naknada troškova stanovanja
  – izdaci za službena putovanja – dokumentacija, iznosi, ograničenja
  – troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama
  – dnevnica za rad na terenu; u zemlji i u inozemstvu
  – koje naknade troškova se međusobno isključuju, a koje se mogu kumulirati
  – pomoći – vrste neoporezivih pomoći, vjerodostojne isprave
  – jubilarne i prigodne nagrade; darovi djeci
  – novčana nagrada za rezultate rada
  – naknada za plaćanje turističkih i ugostiteljskih usluga
  – naknada za skrb o djeci predškolske dobi
  – premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja; sistematski pregledi
  – premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
  – otpremnine za odlazak u mirovinu i za otkaz radnog odnosa
  – koji su primici radnika ograničeni po radniku godišnje
  – kontrola godišnjih ograničenja i uvid u podatke porezne uprave
  – stipendije – iznosi, ograničenja
  – naknade učenicima na praksi i u dualnom obrazovanju
  – isplata više zaostalih stipendija u istom mjesecu
  – primici sportaša
  – neoporezivi primici u obrascu JOPPD; rokovi dostavljana

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Plaća, naknada plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se (15) bodova iz ostalih područja.

Predavači: mr. sc. Kornelija Sirovica i dr. sc. Marija Zuber, savjetnice – urednice u časopisu RIF i Riznica
Literatura: prezentacije predavača s primjerima
Naknada: 1.800,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 2.100,00 za ostale
(naknada uključuje: prezentacije predavača  i okrijepu tijekom održavanja edukacije).
Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

26. - 28. listopada 2020., - Trodnevna edukacija – Plaće, naknade plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

  U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
 • Kontakt podaci

 • Plaćanje

 • Molimo upisati imena i prezimena
  ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend