Naslovnica Neprofitne organizacije u sustavu poreza na dobit

Neprofitne organizacije u sustavu poreza na dobit

pretplata@rif.hr

Detalji:


Zagreb, 10. veljače 2020.

Zagreb, 10. veljače 2020. – WEBINAR – za webinar je potrebna internetska veza, računalo ili neki  drugi uređaj (tablet ili smartphone) – prijenos preko Youtube kanala.  Link za pristup webinaru, korisničko ime i šifra stižu na mail osobe koja se prijavila, najkasnije prije početka webinara. Webinaru se može pristupiti još 20 dana od dana održavanja.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga) | početak 9,30 sati – očekivano trajanje do 15,00 sati

Program:

1. OPĆENITO O SUSTAVU RAČUNOVODSTVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
• Registar neprofitnih organizacija
• Osnove priznavanja prihoda i rashoda
• Okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja

2. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA
• Obveznici, rokovi i način predaje financijskih izvještaja
• Obrasci financijskih izvještaja
• Bilanca (Obrazac BIL-NPF)
• Izvještaj o prihodima i rashodima (Obrazac PR-RAS-NPF)
• Bilješke
• Dostava financijskih izvještaja za javnu objavu
• Financijsko izvještavanje kod statusnih promjena

3. UTVRĐIVANJE REZULTATA U DVOJNOM KNJIGOVODSTVU
• Utvrđivanje rezultata poslovanja
• Raspored viška prihoda i pokriće manjka prihoda – primjeri odluka

4. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU JEDNOSTAVNOG KNJIGOVODSTVA
• Obveznici, rokovi i način predaje financijskih izvještaja
• Obrasci financijskih izvještaja
• Obrazac G-PR-IZ-NPF

5. UTVRĐIVANJE REZULTATA U JEDNOSTAVNOM KNJIGOVODSTVU

6. NEPROFITNE ORGANIZACIJE KAO OBVEZNICI POREZA NA DOBIT

• Obveza upisa u sustav poreza na dobit
• Prijava za ulazak u sustav poreza na dobit
• Rješenje za ulazak u sustav poreza na dobit

7. NAČINI UTVRĐIVANJA POREZNE OSNOVICE
• Računovodstveno načelo
• Novčano načelo
• Paušalno oporezivanje

8. OBRAČUN POREZA NA DOBIT PREMA RAČUNOVODSTVENOM NAČELU
• Zakonodavni okvir
• Porezna osnovica
• Povećanje dobiti/smanjenje gubitka
• Smanjenje dobiti/povećanje gubitka
• Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji
• Porezna obveza i predujmovi poreza na dobit
• Porezni gubitak

9. RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U SUSTAVU POREZA NA DOBIT
• Evidentiranje računovodstvenih promjena vezanih uz gospodarsku aktivnost
• Utvrđivanje ključeva za raspodjelu troškova
• Razlike između profitnog i neprofitnog računovodstva

10. PRIMJERI RAČUNOVODSTVENOG EVIDENTIRANJA REZULTATA, POREZNE PRIJAVE I
PRIKAZIVANJA REZULTATA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
• Računovodstveno evidentiranje viška prihoda nad rashodima, uz ostvarenu dobit iz gospodarske djelatnosti
• Računovodstveno evidentiranje manjka prihoda nad rashodima, uz ostvarenu dobit iz gospodarske djelatnosti
• Računovodstveno evidentiranje viška prihoda nad rashodima, uz ostvaren gubitak iz gospodarske djelatnosti
• Računovodstveno evidentiranje manjka prihoda nad rashodima, uz ostvaren gubitak iz gospodarske djelatnosti

11. POREZ NA DOBIT PO ODBITKU
• Obveznici plaćanja poreza na dobit po odbitku
• Predmet oporezivanja
• Stope poreza na dobit po odbitku
• Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

12. NEPROFITNE ORGANIZACIJE KAO OBVEZNICI FISKALIZACIJE
• Obveznici fiskalizacije u prometu gotovinom
• Elementi računa obveznika fiskalizacije
• Plaćanja između obveznika fiskalizacije gotovim novcem
• Blagajnički maksimum

 

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Neprofitne organizacije u susavu poreza na dobit“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova i to 3 boda iz računovodstvenih područja i 2 boda iz ostalih područja.

 

Predavači:

Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Andreja Milić,

savjetnici – urednici u časopisu  “Računovodstvo i financije“,

Literatura: prezentacije predavača

Naknada: 600,00 kn za pretplatnike časopisa RIF i Riznica, 700,00 kn za nepretplatnike(uključuje literaturu, radni pribor i osvježavajući napitak) Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i)  Zakona o PDV-u.

Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, uplata u gotovini samo za grad Zagreb.

Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502;    telefax: 01/4686 – 496;    e-mail: pretplata@rif.hr

 

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • Molimo upisati imena i prezimena
    osoba 1:osoba 2:osoba 3:osoba 4: 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend