Naslovnica Novi Zakon o strancima

Detalji:


Iz arhive naših webinara 

 

Program:
1. Novosti koje zakon donosi
– općenito
2. Rad na temelju izdane dozvole za boravak i rad
– podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
– novi model zapošljavanja – zahtjev, prilozi, prilaganje ugovora o radu
– test tržišta rada i u kojim je situacijama poslodavac dužan provesti
– lista zanimanja za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada
– uloga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Agencije za privremeno zapošljavanje
– gospodarska aktivnost poslodavca u RH i ostali uvjeti koje poslodavac mora ispunjavati
– rokovi
– digitalizacija, podnošenje e-zahtjava
– postupci u tijeku i produljenje dozvole za boravak i rad
3. Dozvola za boravak i rad za sezonske radnike, zahtjev, produljenje, uvjeti
– prava sezonskih radnika
– dodatne obveze poslodavaca u vezi sa smještajem stranaca
4. Digitalni nomadi
5. Izdavanje radnih dozvola za ključno osoblje i državljane trećih zemalja koji se samozapošljavaju
– uvjeti za boravak i rad ključnog osoblja
– zahtjev i prilozi zahtjeva za izdavanje radnih dozvola za ključno osoblje
– mogu li prokuristi, direktori, članovi uprave raditi temeljem potvrde prijave rada
6. Dozvola za boravak i rad za premještaj unutar društva
– kratkoročna mobilnost, dugoročna mobilnost, prava osoba premještenih unutar društva
7. Izdavanje dozvole boravka i rada »EU plave karte«
– promjena poslodavca, prava nositelja, preseljenje
8. Rad na temelju potvrde o prijavi rada
– tko može raditi temeljem potvrde o prijavi rada – novine
– rok na koji se izdaju potvrde o prijavi rada – novine
– ukidanje/odbijanje izdavanja potvrde prijave rada
9. Uvjeti za boravak i rad državljana Europskog gospodarskog prostora
− izdavanje potvrde o prijave privremenog boravka u svrhu rada
− zadržavanje statusa radnika i ostala prava državljana EGP-a koji rade na području Republike Hrvatske
10. Uvjeti za boravak i rad radnika upućenih na rad u Republiku Hrvatsku
− uvjeti rada upućenih radnika
− obveze stranog poslodavca prilikom upućivanja radnika na rad u RH

Predavači: Dunja Šarić dipl.iur., savjetnica – urednica u časopisu “Računovodstvo i financije“ i “Riznica” i Tajana Zlabnik, odvjetnica, Zagreb

Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 500,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 600,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača i PDV-e)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Novi Zakon o strancima

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

    U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • Molimo upisati imena i prezimena
    ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend