Naslovnica Obrazac INO-DOH i pravila utvrđivanja inozemnog dohotka (članak 80.a Zakona o porezu na dohodak)

Obrazac INO-DOH i pravila utvrđivanja inozemnog dohotka (članak 80.a Zakona o porezu na dohodak)

pretplata@rif.hr

Detalji:


Zagreb, 22. siječnja 2020.,
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

1. Utvrđivanje inozemnog dohotka – primjena članka 80.a Zakona o porezu na dohodak

– preuzimanje inozemnog dohotka rezidenata na način kako ga je utvrdila država izvora dohotka
o uvjeti uz koje rezidenti tijekom godine ne plaćaju predujmove poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj na primitke ostvarene u/iz inozemstva
o pisana izjava o obustavi plaćanja predujmova poreza na dohodak u tuzemstvu
– kada se dohodak ostvaren u/iz inozemstva može umanjiti za obvezne doprinose?
– obveze poreznih obveznika koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti u inozemstvu

– obveze poreznog obveznika koji tijekom godine od ostvarenog inozemnog dohotka plaća predujmove poreza na dohodak odnosno konačni porez na dohodak u Republici Hrvatskoj
o utvrđivanje predujma poreza na dohodak za primitke ostvarene u/iz inozemstva
o rokovi plaćanja predujmova poreza na dohodak
– uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
o uračunavanje poreza na dohodak plaćenog u inozemstvu kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
o uračunavanje poreza na dohodak plaćenog u inozemstvu kod utvrđivanja konačnog poreza na dohodak
– obrasci za uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
o INO-DOH obrazac
o ZPP-DOH obrazac

2. Isplata dohotka nerezidentima i iskazivanje u obrascu INO-DOH

– uvjeti uz koje se ne plaćaju doprinosi za obvezna osiguranja
– obračun poreza na dohodak ako je s državom rezidentosti poreznog obveznika u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
– obrasci na temelju kojih se ostvaruju prava iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
– obveza predaje obrasca JOPPD u slučaju plaćanja predujmova poreza na dohodak tijekom godine u tuzemstvu

3. Pravila popunjavanja obrasca INO-DOH
– obveznici predaje INO-DOH obrasca
– rok predaje INO-DOH obrasca
– kada se INO-DOH obrazac predaje elektroničkim putem
– šifrarnik za INO-DOH obrazac

4. Primjeri popunjavanja obrasca INO-DOH
– dohodak od nesamostalnog rada – preuzimanje dohotka na način kako ga je utvrdila država izvora dohotka
– dohodak od nesamostalnog rada izaslanog radnika – utvrđivanje dohotka od nesamostalnog rada prema hrvatskim poreznim propisima
– drugi dohodak (rezidenata i nerezidenata)
o autorske naknade
o naknade članova uprave
– dohodak od kapitala (kamate, dividende, udjeli u dobiti)
– primici koji se isplaćuju nerezidentima koji ne podliježu oporezivanju u RH prema odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
– neoporezive naknade isplaćene nerezidentima

Predavači: Suradnici iz Središnjeg ureda Porezne uprave
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 700,00 kuna za nepretplatnike
(naknada uključuje: prezentacije predavača, osvježavajući napitak i PDV).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • Molimo upisati imena i prezimena
    osoba 1:osoba 2:osoba 3:osoba 4.: 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend