Naslovnica PDV na isporuke dobara i usluga unutar EU i druga aktualna pitanja obračuna PDV-a

PDV na isporuke dobara i usluga unutar EU i druga aktualna pitanja obračuna PDV-a


Detalji:


Zagreb, 5. ožujka 2020.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

 

1. Isporuka dobara unutar EU
• Uvjeti za primjenu poreznog oslobođenja kod isporuke dobara u drugu državu članicu
• Mjesto isporuke dobara s prijevozom – važnost dokaza o otpremi (prijevozne isprave, izjava o otpremi – novi dokazi o otpremi prema Provedbenoj uredbi Vijeća (EU) 2018/1912 koja stupa na snagu 1. siječnja 2020.
• Premještanje dobara i novine od 1. siječnja 2020. godine
• Mjesto isporuke dobara bez prijevoza i utvrđivanje mjesta oporezivanja
• Što se smatra prodajom na daljinu
• Carinski postupak 42
• Isporuke u nizu
o Primjena pojednostavljenja kod registracije i obračuna PDV-a
o Važnost prijenosa prava raspolaganja (paritet isporuke)
o Definicija isporuke dobara s i bez prijevoza
o Trostrani posao – uvjeti za primjenu pojednostavnjenja

2. Isporuke u nizu izvan EU

3. Usluge stranih poreznih obveznika uključivo i „malih poreznih obveznika“
– obveza obračuna PDV-a

4. Isporuke hrvatskih „malih poreznih obveznika“ unutar EU (isporuke s montažom, usluga ne nekretnini u drugoj državi članici – kada se moraju registrirati u državi članici u kojoj obavljaju isporuke)

5. Ispravak porezne osnovice kod:
– povrata robe, naknadnih popusta vezano za primjenu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
– primjene Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama
– postupka predstečajne nagodbe
6. Troškovi osobnih automobila s aspekta PDV-a

7. Registriranje stranih poreznih obveznika, njihove isporuke na području Republike
Hrvatske i primjena članka 75. stavka 2. – prijenos porezne obveze

8. Ispravci elektronički poslanih obrazaca
– PDV, PPO, PDV-S, ZP
– Brisanje pogrešno dostavljenih obrazaca

9. Ustupanje prava na povrat poreza sklapanjem ugovora o ustupu ili cesiji
– prava i obveze poreznog obveznika i poreznog tijela u porezno dužničkom odnosu
– porezna zastara
– podmirenje obveza za poreznog obveznika od solidarnog dužnika i treće osobe
– obračunska plaćanja ako je blokiran račun poslovnog subjekta
– iznimni slučajevi kada dostavljeni ugovor o ustupu nije obvezujući za porezno tijelo

10. Sklapanje upravnog ugovora
– za koji se porezni dug može sklopiti upravni ugovor
– postupak odlučivanja o prijedlogu za sklapanje upravnog ugovora
– jednostrani raskid i prestanak ugovor te primjena drugih zakonskih propisa

11. Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe za novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora
– što može biti predmet porezne nagodbe i uvjeti za sklapanje porezne nagodbe
– smanjenje novoutvrđene porezne obveze u postupcima u kojima je porezna osnovica utvrđena procjenom

OBAVIJEST ZA REVIZORE :
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „PDV na isporuke dobara i usluga unutar EU i druga aktualna pitanja obračuna PDV-a“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova iz ostalih područja.

Predavači: mr. sc. Miljenka Cutvarić, savjetnica – urednica u časopisu “Računovodstvo i financije“, mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović – Ministarstvo financija, Porezna uprava.
Literatura: prezentacije predavača i priručnik “Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost”
Naknada: 850,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 950,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača i osvježavajući napitak i priručnik “Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost”). Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

 

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • Molimo upisati imena i prezimena
    osoba 1:osoba 2: 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend