Naslovnica Planiranje i računovodstveno evidentiranje EU projekata (Split, Rijeka)

Planiranje i računovodstveno evidentiranje EU projekata (Split, Rijeka)


Detalji:

 • Datum:
 • Lokacija: dvorane
 • Kategorija:

2. rujna 2020., Split, Hotel PARK, Hatzeov perivoj 3
9. rujna 2020., Rijeka, Hotel BONAVIA, Dolac 4

PRIJAVA OBVEZNA

Svakom polazniku bit će osigurana maska i dezinfekcijska sredstva na ulazu u dvoranu.
Stolovi i oprema redovito se dezinficiraju.
Osiguran fizički razmak između osoba pri rasporedu sjedenja u dvorani od minimalno 1,5 m.

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje 14,00 sati

 

Program:

 1. TEMELJNE POSTAVKE PLANIRANJA I KNJIGOVODSTVENOG EVIDENTIRANJA EU PROJEKATA U SUSTAVU PRORAČUNA
 • Računi iz računskog plana za evidentiranje prihoda i rashoda financiranih iz EU fondova
 • Kada evidentirati potraživanja za rashode EU projekta
 • Kada se primljeni novac iz EU sredstva priznaje u prihod odmah, a kada je obveza?
 • Kako knjižiti prihode i rashode kada su nositelji projekta/partneri izvan sustava proračuna (trgovačka društva, neprofitne org., i sl.)
 • Pregled izvora financiranja za EU projekte
  • Izvori financiranja za tekuće prihode
  • Izvori financiranja za prenesene viškove
 • EU projekti koji se financiraju iz više izvora
 • Priznavanje rashoda projekta
  • metodom nadoknade
  • metodom troška
 1. PLANIRANJE I KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NA PRIMJERIMA
 • Višegodišnji EU projekt za koji rashodi projekta nastaju prije doznake EU sredstva – predfinanciranje
 • Sredstva za financiranje projekta osiguravaju se:
  • Iz općih ili namjenskih prihoda i primitaka
  • Vlastitim prihodima
  • Dugoročnim kreditom banke
 • Pokriće administrativnih troškova (tehnička pomoć – troškovi osoblja, režijski troškovi i sl.) iz sredstva EU fondova
  • Kako osigurati knjigovodstvene evidencije nastalih troškova kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje
  • Rashodi nastali u ranijim razdobljima
  • Rashodi nastali u tekućoj godini
 • Što s nepriznatim rashodima po EU projektu?
 • Što sa preostalim neutrošenim prihodima od EU projekata?

Predavači: mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić savjetnice u časopisu RIF
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 1.000,00 kuna (naknada uključuje PDV, literatura, radni pribor i okrijepu tijekom pauze)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, ili gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

02. - 09. rujna 2020. - Planiranje, računovodstveno evidentiranje EU projekata

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
 • Kontakt podaci

 • Plaćanje

 • Molimo upisati imena i prezimena
  osoba 1:osoba 2: 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend