Naslovnica Porezne prijave za 2019. godinu i aktualnosti u poslovanju obrtnika i slobodnih zanimanja u 2020. godini

Porezne prijave za 2019. godinu i aktualnosti u poslovanju obrtnika i slobodnih zanimanja u 2020. godini


Detalji:


Zagreb, 30. siječnja 2020.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

1. Prijava poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2019. godinu i novine u 2020. godini
– Utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti za 2019. godinu
o priznavanje poslovnih primitaka i izdataka
o iznos do kojega isplatitelji mogu obrtniku plaćati u gotovu novcu – novina od 1. 1. 2020.
o kada se ne utvrđuju primici po osnovi dobrovoljnog odricanja od potraživanja – proširenje porezno dopustivih otpisa tražbina od 1.1.2020. o evidentiranje državnih pomoći, poticaja i potpora namijenjenih za nabavu dugotrajne imovine u Knjizi primitaka i izdataka i posebnim evidencijama
o izdaci koji se djelomično priznaju: izdaci vezani uz korištenje osobnih automobila i izdaci za reprezentaciju
o porezno nepriznati izdaci
o porezne olakšice za 2019. godinu
o gubitak od samostalne djelatnosti
o utvrđivanje predujma poreza na dohodak za 2020. godinu
o dohoci koji se obvezno uključuju u godišnju poreznu prijavu
o rok plaćanja razlike poreza na dohodak utvrđene u obrascu DOH
o utvrđivanje obveze doprinosa za drugu djelatnost za 2019. godinu
o podaci koji se iskazuju u obrascu P-PPI koji se prilaže uz DOH obrazac
– Osnovice i stope za obračun doprinosa za 2020. godinu
– Novine u obračunu poreza na dohodak u 2020. godini
o uvjeti uz koje darovanja za zdravstvene potrebe mogu umanjiti dohodak od samostalne djelatnosti
o premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja kao neoporeziv primitak radnika i obrtnika – uvjeti i iznos
o osobni odbitak poreznog obveznika (novi iznos osnovnog osobnog odbitka; uvjeti uz koje se može priznati pravo na osobni odbitak pri
isplati plaće radniku kojemu je prestao radni odnos)

2. Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti
– Uvjeti za paušalno oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti
– Novine od 1. 1. 2020. – postupanje ako tijekom godine primici od samostalne djelatnosti premaše iznos od 300.000,00 kuna
– Porezne evidencije i izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti
– Utvrđivanje doprinosa za osobe koje porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju u paušalnom iznosu
– Prestanak izdavanja rješenja za paušalni porez na dohodak

3. Aktualnosti vezane za obračun PDV-a kod samostalnih djelatnosti
– Izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u od 1. 1. 2020.
– Oporezivanje ugostiteljskih usluga prehrane od 1.1.2020.
– Primjena poreznog oslobođenja prema čl. 39. Zakona o PDV-u kod obrta koji obavljaju usluge od javnog interesa
– Nova pravila kod isporuke dobara unutar EU
– Obveza obrtnika kod plaćanja PDV-a na usluge ino poreznih obveznika
– Oporezivanje prema naplaćenim naknadama i povećanje praga na 7.5 mil. kuna te obveze u slučaju promjene načina obračuna PDV-a
– Primjena posebnog postupka oporezivanja marže (trgovina rabljenim dobrima)
– Razlike kod iskazivanja vrijednosti isporuka u Obrascu PDV u odnosu na primitke u KPI (usklađenje i obrazloženje razlika)
– Transakcije s inozemstvom u evidencijama PDV i KPI (razlike kod primjene tečaja)
– Sastavljanje Obrasca OPZ-STAT-1 – stanje nenaplaćenih potraživanja 31.12.2019.

4. Prijelaz na oporezivanje dobiti i prijava poreza na dobit za 2018. godinu

– Novi uvjeti za promjenu metode oporezivanja
o „Prelazak“ s oporezivanja dohodak na dobit
o „Prelazak“ s oporezivanja dobiti na dohodak
– Postupanje u računovodstvu prilikom promjene metode oporezivanja
– Stavke uvećanja i umanjenja pri promjeni metode oporezivanja
– Pregled najznačajnijih stavaka prijave poreza na dobit primjenjive za 2019. godinu
– Utvrđivanje osnovice za obračun poreza na dobit
– Stavke uvećanja i umanjenja osnovice poreza na dobit (reprezentacija, automobili, manjkovi, ispravci vrijednosti, amortizacija, odnosi s povezanim osobama, kamate, kazne, prihodi od dividendi i udjela u dobiti, ostale
stavke uvećanja i umanjenja)

Predavači: mr. sc. Kornelija Sirovica, mr. sc. Miljenka Cutvarić, Ivica Milčić, univ.spec.oec. – savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije.
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna za pretplatnike na časopis Računovodstvo i financije i 700,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje PDV, literatura, radni pribor i okrijepu tijekom pauze)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, ili gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Oops! We could not locate your form.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend