Naslovnica Porezni, pravni i računovodstveni aspekt zasnivanja i otkazivanja ugovora o radu

Porezni, pravni i računovodstveni aspekt zasnivanja i otkazivanja ugovora o radu


Detalji:

 • Datum:
 • Kategorija:

26. siječnja 2021. – WEBINAR

PRIJAVA OBVEZNA

VAŽNO – za područje Sisačko moslavačke županije:
Zbog potresa koji je najviše pogodio Sisačko moslavačku županiju oslobađaju se od plaćanja trgovačka društva, obrti, samostalne djelatnosti, ustanove i neprofitne organizacije iz privatnog sektora koji su registrirani i obavljaju djelatnost na području Sisačko moslavačke županije. Kako bi ostvarili ovu mogućnost pristupa webinaru potrebno je popuniti prijavnicu s točnim podacima. Nakon što će prijava biti zaprimljena i provjerena na mail koji ste naveli biti će poslan link i korisnički podaci za pristup webinaru.

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje do 15,00

Program:

 1. Zasnivanje ugovora o radu
  • Sloboda ugovaranja, postupak odabira kandidata
  • Sadržaj ugovora o radu i specifičnosti pojedinih vrsta ugovora (određeno, neodređeno vrijeme, rad na izdvojenom mjestu, sezonski i izaslani radnici)
  • Primjena odredaba kolektivnih ugovora
  • Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa
  • Prijava na obvezna osiguranja, rokovi i dokumentacija
  • Najniža dob za zaposlenje i rad maloljetnika
  • Rad umirovljenika
  • Ugovor o radu za „dopunski rad“
  • Posebnosti rada članova uprave
  • Zaštita privatnosti radnika, osobni podaci radnika (obvezno imenovanje osoba koje štite privatnost radnika)
  • Zaštita određenih kategorija radnika (trudnice, radnici nesposobni za rad)
  • Probni rad i rad pripravnika
 2. Prestanak ugovora o radu
  • Sporazumni prestanak, postupak i dokumentacija
  • Redoviti otkaz i izvanredni otkaz ugovora o radu kroz sudsku praksu
  • Postupak prije otkazivanja, dostavljanje odluka o pravima i obvezama radnika
  • Otkazni rok, tko je obveznik, duljina trajanja, početak tijeka otkaznog roka
  • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
  • Otpremnina, vrste, obvezatnost
  • Sudska zaštita prava iz radnog odnosa
  • Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
  • Sudjelovanje radnika u odlučivanju
  • Prava na Zavodu za zapošljavanje nakon prestanka radnog odnosa¸
 3. Plaće i materijalna prava radnika (za vrijeme rada i) pri prestanku radnog odnosa
  • Fiskalni poticaji zapošljavanja – olakšice poslodavcima za mlade radnike i radnike koji se po prvi puta zapošljavaju
  • Obračun plaće u slučaju rada u nepunom radnom vremenu
  • Materijalna prava radnika koji rade u nepunom radnom vremenu
  • Obračun plaće umirovljenika koji radi s polovicom radnog vremena – korištenje osobnog odbitka
  • Naknada za privremenu spriječenost za rad radnika starijih od 65 godina i radnika u dopunskom radu
  • Najniža osnovica za plaćanje doprinosa članova uprave
  • Godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za članove uprave
  • Obračun otpremnine – utvrđivanje neoporezivog iznosa, dokumentacija o obračunatoj otpremnini
  • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
  • Isplate nasljednicima u slučaju smrti radnika
 4. Računovodstveni i porezni tretman obračuna plaća, naknada plaća i materijalnih prava
  • Standardi financijskog izvještavanja
  • Računovodstveno evidentiranje primitaka zaposlenih i iskazivanje u izvještajima
  • Rezerviranja za otpremnine, bonuse i slično
  • Razgraničenja troška neiskorištenog godišnjeg odmora
  • Kapitalizacija troškova rada
  • Evidentiranje u računovodstvu isplata po sudskoj presudi
  • Terećenja zaposlenih i ostalih osoba za nastale štete, manjkove i slično
  • Porezni i računovodstveni tretman otpisa potraživanja prema zaposlenima
  • Računovodstveni i porezni tretman primljenih poticaja zapošljavanja

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Porezni, pravni i računovodstveni aspekt zasnivanja i otkazivanja ugovora o radu“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova i to 1 bod iz područja računovodstva i 4 boda iz ostalih područja.

Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Kornelija Sirovica, Dunja Šarić, dipl.iur., savjetnici urednici u časopisu RIF i Riznica
Literatura: prezentacije predavača priručnik Zakon o radu s primjerima ugovora, odluka, sporazuma i pravilnika
Naknada: 750,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 850,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača).
Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

26.01.2021. - Porezni, pravni i računovodstveni aspekt zasnivanja i otkazivanja ugovora o radu

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

  U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
 • Kontakt podaci

 • Plaćanje

 • Molimo upisati imena i prezimena
  ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend