Naslovnica Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata

Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata


Detalji:


Zagreb, 21. veljače 2020.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

Program:

1. Analiza i vrednovanje potraživanja
• vrste potraživanja
• potraživanja po osnovi isporuke dobara i usluga
• zajmovi i krediti
• ostala potraživanja
• početno i naknadno mjerenje potraživanja
• priznavanje potraživanja
• ispravci vrijednosti potraživanja
• otpisi potraživanja
• porezni tretman ispravaka vrijednosti potraživanja i otpisa potraživanja
• posebni postupci s potraživanjima
• potraživanja prema dužnicima:
• u stečaju
• u predstečajnom postupku
• u likvidaciji
• brisanima iz sudskog registra
• fizičkim osobama
• usklađivanje potraživanja
• naknadno utvrđena potraživanja i postupci u računovodstvu
• redoslijed zatvaranja potraživanja
• izvještavanje o potraživanjima
• obrazac OPZ – STAT – 1

2. Rokovi ispunjenja potraživanja
• računanje rokova ispunjenja među poduzetnicima i osobama javnog prava prema
• Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
• Zakonu o obveznim odnosima
• rokovi ispunjenja nakon sklopljene predstečajne nagodbe
• rokovi ispunjenja pri sklopljenom robnotrgovačkom kreditu
• računanje vremena – rokova u danima, tjednima ili godinama
• posljedice dužnikova zakašnjenja
• vrijeme potrebno za zastaru
• zastoj, prekid zastare
• zatezne kamate i posebna naknada

3. Ovrha po vjerodostojnoj ispravi, zadužnice i bjanko zadužnice

• koraci pri provođenju prisilne naplate
• dokumentacija potrebna za prisilnu naplatu

4. Ovrha na plaći
• predmet ovrhe
• ovrha na računima fizičkih osoba
• izuzimanje od ovrhe i ograničenje provođenja ovrhe
• redoslijed prvenstva kod poslodavca
• zapljena po pristanku dužnika
• ovrha po OPZ-u, po „starom“ i „novom“ Zakonu
• kako zaštititi radnika ili osobu koja prima drugi dohodak prema posebnim propisima
• odgovornost poslodavca
• postupanje prilikom prestanak rada radnika
• postupanje subjekta u uvjetima blokade računa, poslovanje s blokiranim subjektima

5. Ovrha na novčanim sredstvima
• što je uopće ovrha na novčanoj tražbini ovršenika te što ista obuhvaća i način na
koji se provodi – naglasak na razlikama u slučaju kada ovrhu provodi poslodavac od ovrhe koju provodi Fina te njihov međusobni odnos prednosni red i kako ga utvrditi
• izuzeće od ovrhe – dvojba oko (ne)mogućnosti isplate svih zaštićenih primitaka na zaštićeni račun
• pojam osnove za plaćanje, prioriteti u naplati
• dostava i opasnosti izbjegavanja dostave (to je često problem) pismena – prijedloga za ovrhu i ostale dokumentacije
• pojam osnove za plaćanje te dokumentacija potrebna za prisilnu naplatu, pravilno popunjavanje zahtjeva za izravnu naplatu/zahtjeva za naplatu
• koraci pri provođenju prisilne naplate – na što sve treba paziti kako bi se ovrha uspješno provela
• predujmljivanje naknade za provedbu osnove za plaćanje
• pristup podacima iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje
• rokovi čuvanja osnove za plaćanje

Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., Dunja Šarić, dipl. iur. savjetnici – urednici u časopisu “Računovodstvo i financije“, Sandra Cindrić, dipl. iur., FINA
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 700,00 kuna za nepretplatnike
(naknada uključuje: prezentacije predavača i osvježavajući napitak).
Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • Molimo upisati imena i prezimena
    osoba 1:osoba 2: 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend