Naslovnica Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata

Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata


Detalji:

 • Datum:
 • Kategorija:

13. rujna 2021. Zagreb, Dvorana HZRIF, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

13. rujna 2021. – WEBINAR

PRIJAVA OBVEZNA

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje do 15,00

Sadržaj programa:

1. Analiza i vrednovanje potraživanja
• vrste potraživanja
– potraživanja po osnovi isporuke dobara i usluga
– zajmovi i krediti
– ostala potraživanja
• početno i naknadno mjerenje potraživanja
– priznavanje potraživanja
– ispravci vrijednosti potraživanja
– otpisi potraživanja
– porezni tretman ispravaka vrijednosti potraživanja i otpisa potraživanja
• posebni postupci s potraživanjima
– potraživanja prema dužnicima:
– u stečaju
– u predstečajnom postupku
– u likvidaciji
– brisanima iz sudskog registra
– fizičkim osobama
• usklađivanje potraživanja
– naknadno utvrđena potraživanja i postupci u računovodstvu
– redoslijed zatvaranja potraživanja
• izvještavanje o potraživanjima
– obrazac OPZ – STAT – 1

2. Rokovi ispunjenja potraživanja
• računanje rokova ispunjenja među poduzetnicima i osobama javnog prava prema
– Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
– Zakonu o obveznim odnosima
• rokovi ispunjenja nakon sklopljene predstečajne nagodbe
• rokovi ispunjenja pri sklopljenom robnotrgovačkom kreditu
• računanje vremena – rokova u danima, tjednima ili godinama
• posljedice dužnikova zakašnjenja
• vrijeme potrebno za zastaru
– zastoj, prekid zastare
• zatezne kamate i posebna naknada

3. Ovrha po vjerodostojnoj ispravi, zadužnice i bjanko zadužnice – promjene koje donosi izmjena i dopuna Ovršnog zakona
– novosti kod dostave
– koraci pri provođenju prisilne naplate, novi sustav, digitalizacija
– dokumentacija potrebna za prisilnu naplatu

4. Ovrha na plaći prema izmjenjenom Ovršnom zakonu
• predmet ovrhe
• ovrha na računima fizičkih osoba
• izuzimanje od ovrhe i ograničenje provođenja ovrhe
• redoslijed prvenstva kod poslodavca
• zapljena po pristanku dužnika, 60 dana i ostale posebnosti
• ovrha po OPZ-u, izuzimanje i ograničenje ovrhe
• kako zaštititi radnika ili osobu koja prima drugi dohodak prema posebnim propisima
• odgovornost poslodavca
• postupanje prilikom prestanak rada radnika
• promjene na strani vjerovnika
• postupanje subjekta u uvjetima blokade računa, poslovanje s blokiranim Subjektima

5. Ovrha na novčanim sredstvima ovršenika te odgovori na najčešća pitanja vezana za zastajanje Fine i poslodavca u provedbi ovrhe za vrijeme COVID-19
• što je uopće ovrha na novčanoj tražbini ovršenika te što ista obuhvaća i način na koji se provodi – naglasak na razlikama u slučaju kada ovrhu provodi poslodavac od ovrhe koju provodi Fina te njihov međusobni odnos prednosni red i kako ga utvrditi
• izuzeće od ovrhe – dvojba oko (ne)mogućnosti isplate svih zaštićenih primitaka na zaštićeni račun
• pojam osnove za plaćanje, prioriteti u naplati, potrebna dokumentacija
• dostava i opasnosti izbjegavanja dostave (to je često problem) pismena – prijedloga za ovrhu i ostale dokumentacije
• pojam osnove za plaćanje te dokumentacija potrebna za prisilnu naplatu, pravilno popunjavanje zahtjeva za izravnu naplatu/zahtjeva za naplatu
• koraci pri provođenju prisilne naplate – na što sve treba paziti kako bi se ovrha uspješno provela odnosno kako bi ovršenik zaštitio svoja prava u slučaju nedopuštene ovrhe
• predujmljivanje naknade za provedbu osnove za plaćanje
• pristup podacima iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje
• kada Fina prestaje s izvršavanjem osnove za plaćanje i može li se nakon toga ponovno zatražiti ovrha
• rokovi čuvanja osnove za plaćanje
• zastajanje s provedbom ovrhe uslijed COVID-19:
– što uopće znači zastati s ovrhom
– na koga se zastajanje odnosilo
– je li Fina za vrijeme za koje je zastala s provedbom ovrhe zaprimala nove osnove za plaćanje
– je li se zastajanje odnosilo na poslodavca
– što sa Izjavama suglasnosti o zapljeni iz članka 202. Ovršnog zakona za vrijeme dok je trajalo zastajanje (Mišljenje Ministarstva o postupanju sa Izjavama)
– koliko dugo Fina i poslodavac nisu provodili ovrhu
– otvaranje/zatvaranje zaštićenog računa za vrijeme i nakon COVID-a
– što nakon prestanka sa zastajanjem
– tijek kamata za vrijeme zastajanja
• novosti koje su stupile na snagu 1. prosinca 2020. godine vezano za izmjene i dopune Ovršnog zakona usluge Fine putem on.line aplikacija
• servis eBlokade – besplatan uvid i preuzimanje podataka

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova i to 1 bod iz područja računovodstva i 4 boda iz ostalih područja.

Predavači: Sandra Cindrić, dipl. iur.m Dunja Šarić, dipl. iur., Domagoj Bakran, mag. oec., ovlašteni revizor
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 700,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača i okrijepu tijekom održavanja edukacije). Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

13.09.2021.-Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

  U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
 • Kontakt podaci

 • Plaćanje

 • Molimo upisati imena i prezimena
  ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend