Naslovnica Primjena kompjuterski potpomognutih tehnika revizije (eng. CAAT) u reviziji financijskih izvještaja primjenom MS Excel-a

Primjena kompjuterski potpomognutih tehnika revizije (eng. CAAT) u reviziji financijskih izvještaja primjenom MS Excel-a


Detalji:


Zagreb, 07. veljače 2020.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

 

Računalno potpomognute tehnike revizije (eng. CAAT ili danas učestaliji naziv Data Analytics) predstavlja tehnike u reviziji koji omogućavaju ubrzanje procesa kontrolnih aktivnosti u reviziji sa naglaskom na utvrđivanje trendova i odstupanja u poslovanju revidiranog društva.

Pomoću ovih tehnika, revizori mogu jednostavnije i kvalitetnije prepoznati potencijalne rizike u poslovanju revidiranog društva, te na taj način fokusirati se na poslovne događaje koji odstupaju od uobičajenog poslovanja (eng. outlier) revidiranog društva.

Sva relevantna svjetska računovodstvena udruženja navode da je data analytics budućnost revizorske profesije
(linkovi: https://www.icaew.com/technical/audit-and-assurance/faculty/audit-and-technology/data-analytics;
https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accounting-resources/audit-and-assurance/canadian-auditing-standards-cas/publications/cpa-canada-audit-data-analytics-guide; https://www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/auditanalytics.html)

Iako je na tržištu dostupan manji broj software-a za provođenje ovih postupaka, zbog cijene software-a, manja revizorska društva (odnosno, revizorska društva na manjim tržištima) danas u svijetu su razvili postupke identični ovim software-ima uz učenje postupka kroz MS Excel.

Opseg i cilj aktivnosti:
Program stručnog usavršavanja pod nazivom Primjena kompjuterski potpomognutih tehnika revizije u reviziji financijskih izvještaja primjenom MS Excel-a obuhvaća nove tendencije u provođenju revizijskih postupaka, a koji su primjenjivi u odnosu na specifičnosti poslovanja revidiranih društva u Republici Hrvatskoj. Cilj je obuhvatiti i obraditi postupke koji dovode do ubrzanja kontrolnih revizorskih postupaka, ali i do kvalitetnijeg definiranja potencijalnih rizika u financijskim izvještajima revidiranog društva. Na ovaj način povećava se kvaliteta revizijskih postupaka, odnosno revizorskih usluga.

Ciljna skupina: revizori, forenzični revizori, računovođe, interni revizori
Ishodi učenja:
o razlikovati nove trendove u provođenju revizijskih postupaka;
o analizirati trendove u poslovanju revidiranog društva;
o utvrditi odstupanja u pojedinim segmentima (ulazni računi, izlazni računi) poslovanja revidiranog društva tijekom određenog vremenskog okvira (tjedan, mjesec, godina)
o primijeniti postupke koji dovode do ubrzanja revizorskih procesa s krajnjim ciljem povećanja kvalitete revizorskih postupaka.

 

Predavači: mr. sc. Dubravka Kopun, ovlaštena revizorica, KOPUN REVIZIJE d.o.o.
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 1.200,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 1.300,00 kuna za nepretplatnike
(naknada uključuje: prezentacije predavača i osvježavajući napitak)Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • Molimo upisati imena i prezimena
    osoba 1:osoba 2:osoba 3:osoba 4.: 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend