Naslovnica Računovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine – za trgovačka društva

Računovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine – za trgovačka društva


Detalji:


07. srpnja 2022. – dvorana HZRIF, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

07. srpnja 2022. – ZOOM WEBINAR

PRIJAVA OBVEZNA

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje radionice do 15,00 sati

Program:

 1. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
  • relevantni računovodstveni standardi
  • uvjeti priznavanja
  • nabava DMI (kupnja, državna potpora, fondovi EU, izgradnja, zamjena, leasing)
  • troškovi koji (ne) ulaze u troškove nabave
  • kapitalizacija troškova posudbe
  • amortizacija
  • revalorizacija (usklađenja na 31. 12., primjenjiva stopa 12% ili 18%)
  • računovodstveno evidentiranje nabave i korištenja osobnih automobila
  • naknadna ulaganja
  • prestanak priznavanja
  • umanjenje imovine
  • objavljivanje u bilješkama
  • primjeri knjiženja nabavke, trošenja i otuđivanja DMI
 2. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA
  • relevantni računovodstveni standardi
  • uvjeti priznavanja
  • vrste DNI
  • stjecanje DNI (kupnja, državna potpora, razvoj, kao dio poslovnog spajanja)
  • troškovi koji (ne) ulaze u troškove nabave
  • mjerenje nakon početnog priznavanja
  • aktivno tržište
  • vijek upotrebe DNI
  • amortizacija
  • prestanak priznavanja
  • objavljivanje u bilješkama
  • primjeri knjiženja nabavke, trošenja i otuđivanja DNI
 3. ULAGANJA U NEKRETNINE
  • priznavanje
  • mjerenje
  • prestanak priznavanja
  • objavljivanje
  • primjeri knjiženja ulaganja u nekretnine
 4. IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI I PRESTANAK POSLOVANJA
  • priznavanje
  • mjerenje
  • prestanak priznavanja
  • objavljivanje
  • primjeri knjiženja dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 5. PDV KOD DUGOTRAJNE NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE
  • obračun PDV-a kod nabave nematerijalne imovine od ino dobavljača (porezna osnovica, nastanak porezne obveze, pravo na odbitak pretporeza)
  • stjecanje dugotrajne imovine iz druge države članice i obveza obračuna PDV-a
  • pravo na pretporez i obveza podjele pretporeza
  • kada treba ispraviti iskorišteni/neiskorišteni pretporez
  • osobni automobili i druga sredstva za osobni prijevoz s aspekta PDV-a
  • porezne obveze kod statusnih promjena
  • oporezivanje prodaje nekretnina
 6. KORIŠTENJE IMOVINE DRUŠTVA U PRIVATNE SVRHE
  • računovodstveni prikaz
  • porezno postupanje prilikom korištenja imovine društva u privatne svrhe

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Računovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine za trgovačka društva“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova iz područja računovodstva.

Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, Ivica Milčić, univ. spec. oec. savjetnici urednici u časopisu RIF i Riznica, Luka Orlović, univ. spec. oec.
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 700,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje: prezentacije predavača).
Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

07.07.2022. - Računovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine – za trgovačka društva

 • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

  U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
 • Kontakt podaci

 • Plaćanje

 • Molimo upisati imena i prezimena
  ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više