Naslovnica Raspodjela rezultata, izvještaj o izvršenju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika za 2019. g.

Raspodjela rezultata, izvještaj o izvršenju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika za 2019. g.


Detalji:

Ovaj događaj završava na 24 ožujak 2020


Poštovani korisnici naših seminara i radionica,

Vodeći računa o zdravlju svih nas i poštujući smjernice Svjetske zdravstvene organizacije, objave Zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske i Stožera civilne zašite s ciljem suzbijanja širenja zaraze koronavirusom odlučili smo otkazati Seminare Raspodjela rezultata, izvještaj o izvršenju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika za 2019. g.

Svi radni materijali biti će dostupni za naručiti preko ove prijavnice / narudžbenice po cijeni od 300,00 kuna s uključenim PDV-om.  Radni materijali će biti dostupni od 23. ožujka i biti će dostavljeni na mail naručitelja. 

Seminar za JLP(R)S, proračunske i izvanproračunske korisnike.

Program seminara:

1. RASPODJELA REZULTATA U 2020. GODINI ZA PRENESENE VIŠKOVE I POKRIĆE PRENESENIH MANJKOVA PRIHODA
– u kojim situacijama bi trebalo donijeti Odluku o raspodjeli rezultata
– primjeri evidentiranja Odluka o raspodjeli rezultata i praktični primjeri
– kada donesena Odluka nema, a kada ima utjecaj na rebalans proračuna/financijskog plana
– sukcesivno trošenje viškova i pokriće manjkova
– raspodjela rezultata po izvorima financiranja

2. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA SIJEČANJ – OŽUJAK 2020. G.

– rokovi i obveznici sastavljanja financijskih izvještaja
– upute za popunjavanje obrazaca
– posebnosti u knjiženju pojedinih događaja

3. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2019. G. PREMA IZMJENJENOM PRAVILNIKU
– izmjene i dopune Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna
– opći i posebni dio prema novim pravilima
– izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti) u skladu s izmijenjenim Pravilnikom
– sadržaj, obveznici, rokovi izrade i predaje izvještaja o izvršenju proračuna
– obveza objave godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

4. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2019.G.
– sadržaj izvještaja o izvršenju proračunskih korisnika za 2019.g.
– rokovi izrade, predaje i usvajanje izvještaja o izvršenju proračunskih korisnika za 2019.g.

5. AKTUALNOSTI U SUSTAVU PLAĆA
– minimalna plaća u uvjetima primjene posebnih propisa o plaćama
– koji dodaci ne povećavaju minimalnu plaću; posljedice
– podjela osobnog odbitka tijekom trajanja radnog odnosa
– podjela odbitka za uzdržavano dijete ili člana obitelji
– korištenje osobnog odbitka nakon prestanka radnog odnosa
– osobni odbitak zaposlenog korisnika mirovine
– novi iznosi rodiljnih i roditeljskih naknada od 1. travnja 2020.
– neplaćeni dopust radnika i obveze poslodavca
– radnopravni i porezni status pripravnika
– stručno osposobljavanje bez korištenja poticajnih mjera Zavoda za zapošljavanje

6. ISPLATA OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA U 2020. GODINI
– tumačenja o pravu na naknadu troškova prijevoza
– tuzemne dnevnice u slučaju osigurane prehrane
– poseban zdravstveni doprinos za službena putovanja u inozemstvo
– pravo na inozemne dnevnice i osigurana prehrana
– isplata regresa za prošlu i za tekuću godinu
– pravo na sistematski pregled i dobrovoljno zdravstveno osiguranje na teret poslodavca
– određivanje visine otpremnine za odlazak u mirovinu u 2020. godini
– naknada za neiskorišteni godišnji odmor
– izmijenjeni rokovi dostavljana obrasca JOPPD za određene neoporezive primitke

7. AKTUALNOSTI KOD PROVOĐENJA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA I NA PLAĆI
– očekivane promjene u postupanju, novosti koje donosi Ovršni zakon
– provedba ovrhe, podnošenje osnova za plaćanje, zahtjev za naplata i zahtjev za izravnu naplatu, usporedba s novim sustavom
– poslovanje u uvjetima blokade računa (obračunska plaćanja i gotovina)
– ovrha na plaći, prednosti red, primanja izuzeta od ovrhe i primanja na kojima je ovrha ograničena, provedba ovrhe s rokom zapljene od 60 dana
– promjena na strani vjerovnika
– odgovornost poslodavca, prestanak rada radnika

Autori radnih materijala: Dunja Šarić dipl.iur., mr.sc. Andreja Milić i mr.sc. Jasna Nikić – savjetnice – urednice časopisa Računovodstvo i financije i Riznica
Literatura: radni materijali
Naknada: 300,00 kn s uključenim PDV-om,
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, uplata u gotovini samo za grad Zagreb.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  •  

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend